Handelsrecht

Handelsrecht

Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er...
Harmonisatie van de juridische concepten ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Op Belgisch niveau waren er heel...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
SME’s (Small and Medium-sized Enterprises) have always constituted a substantial and even fundamental part of Belgium’s...
Communicatie van het IBR Op 1 november worden de noties ‘handelaar’, ‘koopman’ of ‘handelsvennootschap’ opgeheven. Art....
Dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) wijst op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 6...
Steeds meer bedrijven wijken af van traditionele reclamemethoden in een poging hun boodschap afgeleverd te krijgen...
De ‘Wet van 30 juli 2018 18 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ werd gepubliceerd in het...
De handelshuurovereenkomst De handelshuurovereenkomst regelt de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder van...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
De datum nadert: vanaf 1 september 2018 moet u in het Vlaams Gewest niet langer een...
Het cassatieberoep was gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde...
In huidige e-zine onderzoeken we hoe de Belgische wetgever van plan is om de Europese richtlijn...
Ellen, nieuw aangestelde marketingmanager voor de startup van het jaar, heeft zich ten doel gesteld om...
Het op 8 juni 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend wetsontwerp brengt een aantal wijzigingen...
Op dit ogenblik is het zo dat elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen...
Wanneer u een handelspand verhuurt zal doorgaans in het (standaard) contract vermeld staan dat u op bepaalde tijdstippen over...