Handelsrecht

Handelsrecht

Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze...
Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer...
We berichtten al enkele maanden geleden over de nieuwe wetgeving die de Europese Unie voorbereidde om te zorgen...
Inleiding Een recent gepubliceerd vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Gent herinnert aan de soms onverwachte gevolgen van...
Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt...
Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij...
Inhoud van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel had de bedoeling om de uitoefening van de activiteit van...
Sinds 4 december 2018 is de Geoblockingverordening in werking. We horen u al denken Geo..wat? We...
Een product kan op afstand aan een consument worden verkocht, bijvoorbeeld via de telefoon, het internet,...
De Commissie Mobiliteit van het Vlaamse parlement heeft op 31 januari 2019 het ‘Ontwerp van decreet...
Wie al eens ontslag gaf aan een werknemer-handelsvertegenwoordiger, weet dat de vertegenwoordiger bovenop de opzeggingsvergoeding, al...
De Raad voor de Reclame publiceerde recent nieuwe richtlijnen rond het gebruik van “native advertising”. Bedrijven...
Friday 18 January 2019, minister Kris Peeters announced that the rules on the content of order...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 juni 2017 De appelrechters oordelen...
DES v Clarins. The law applicable to ending commercial agency: Granarolo (and Rome I’s /Rome Convention’s...
Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo...
De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G...
De online concurrentie is hard, ook in de reissector, en online verkopers doen er vaak alles...
Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming...
De Stichting Reclame Code in Nederland sprak zich recent opnieuw uit over het belang van leveringstijden...