Handelsrecht

Handelsrecht

De markt van de freelancers is de laatste jaren booming business. Meer en meer zelfstandigen kiezen...
‘Brexit zonder akkoord kost Vlaamse bedrijven 800 miljoen euro per jaar’ titelt een artikel in De Tijd...
Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden...
Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en...
Natuurlijk kreeg U ze ook al: elektronische facturen in uw mailbox vervangen zeer snel de exemplaren...
Veel ondernemingen maken gebruik van direct marketing. Dit kan worden gedefinieerd als geschreven of mondelinge reclameboodschappen...
Op 21 maart 2019 heeft de voltallige Kamer het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het WER met betrekking...
Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze...
Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer...
We berichtten al enkele maanden geleden over de nieuwe wetgeving die de Europese Unie voorbereidde om te zorgen...
Inleiding Een recent gepubliceerd vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Gent herinnert aan de soms onverwachte gevolgen van...
Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt...
Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij...
Inhoud van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel had de bedoeling om de uitoefening van de activiteit van...
Sinds 4 december 2018 is de Geoblockingverordening in werking. We horen u al denken Geo..wat? We...
Een product kan op afstand aan een consument worden verkocht, bijvoorbeeld via de telefoon, het internet,...
De Commissie Mobiliteit van het Vlaamse parlement heeft op 31 januari 2019 het ‘Ontwerp van decreet...
Wie al eens ontslag gaf aan een werknemer-handelsvertegenwoordiger, weet dat de vertegenwoordiger bovenop de opzeggingsvergoeding, al...
De Raad voor de Reclame publiceerde recent nieuwe richtlijnen rond het gebruik van “native advertising”. Bedrijven...