Handelsrecht

Handelsrecht

Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo...
De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G...
De online concurrentie is hard, ook in de reissector, en online verkopers doen er vaak alles...
Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming...
De Stichting Reclame Code in Nederland sprak zich recent opnieuw uit over het belang van leveringstijden...
Dit is een vraag die u zich als ondernemer wellicht stelt als u economische activiteiten heeft...
Sirius Legal informeerde u al enkele keren over de nieuwe Geoblockingverordening (Verordening (EU) 2018/302) die de...
On 14 November 2018, UK and EU negotiators agreed on a draft Agreement on the withdrawal...
Op 1 november 2018 is de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden...
Toeristische accommodatie wordt vandaag de dag steeds vaker geboekt via online platformen zoals Booking.com, Otel.com, Airbnb...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er...
Harmonisatie van de juridische concepten ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Op Belgisch niveau waren er heel...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
SME’s (Small and Medium-sized Enterprises) have always constituted a substantial and even fundamental part of Belgium’s...
Communicatie van het IBR Op 1 november worden de noties ‘handelaar’, ‘koopman’ of ‘handelsvennootschap’ opgeheven. Art....
Dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) wijst op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 6...
Steeds meer bedrijven wijken af van traditionele reclamemethoden in een poging hun boodschap afgeleverd te krijgen...
De ‘Wet van 30 juli 2018 18 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ werd gepubliceerd in het...