Handelsrecht

Handelsrecht

Meest gelezen

Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat...
Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor...
De principes Le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, consacré par l’article 1134, alinéa...
Ten laatste op 30 april 2021 moet elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens...
“Meester, moet ik in periodes van lockdown of van strenge veiligheidsmaatregelen huur betalen? ” Het antwoord? “Ja...
Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1 januari 2021 de EU definitief verlaten. Dit impliceert dat het...
Het komt geregeld voor dat in een bestelbon, een offerte, … het beding opgenomen wordt dat...
De coronacrisis heeft een zware impact op de Belgische economie: volgens een onderzoek van het Verbond...
De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen...
De definitieve Brexit is nog maar net een feit, maar de online sector begint zelfs na...
In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april...
Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar...
Aangezien de B2B wetgeving van toepassing is op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, is deze ook van...
Wanneer u als particulier of consument uw woning wenst te verkopen of te verhuren en u...
Vroeger stelden we al dat Covid-19 niet zomaar kon beschouwd worden als overmacht waardoor we als...
In onze nieuwsberichten van 29 september 2020 informeerden wij al over de handelshuurlening, in het leven...
In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april...
Een belangrijk verschil tussen een overname van een aandelen (share deal) en een overname van handelsfonds...
Sedert de jaren ’30 geniet de consument als juridisch zwakkere contractpartij van langsom meer bescherming (Zie...
De Europese Commissie publiceerde zopas, op 8 december, richtlijnen over transparantie in zoekresultaten bij de Platform-to-Business-verordening (P2B).   Deze richtsnoeren zijn...