Financieel recht

Financieel recht

Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to...
Het is een bekende frustratie dat een schuldeiser vaak onvoldoende zicht heeft op het roerende vermogen...
Kapitaal ophalen voor een crowdfundingproject tot 5 miljoen EUR, verloopt sinds 21 juli 2018 veel eenvoudiger...
Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een...
Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten...
Het UBO-register is een feit. Op 14 augustus 2018 verscheen het Koninklijk Besluit dat de concrete...
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Deze  wet heeft hoofdzakelijk tot doel: 1. de gedeeltelijke tenuitvoerlegging in Belgisch recht van verordening (EU)...
Deze circulaire bepaalt de maatregelen ter verduidelijking van de bepalingen van de wet van 18 september...
Blockchain, considered to be the greatest technological innovation since the internet, is currently also one of...
Kredietcrisis 2008 was aanleiding voor de funding loss-discussie Veronderstel eens: u bent een ondernemer die vooruit...
De taks op de effectenrekeningen wordt ingehouden door de bank van zodra er 500.000 euro op...
Over de belastbaarheid van bitcoins en andere cryptomunten wordt nu iets meer duidelijkheid geschapen dankzij een...
De EU-richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
De wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen...
Omtrent de fiscale behandeling van cryptocurrencies (ook wel cryptomunten, cryptocoins of virtuele munten genoemd) – met...
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published its Final Report on Guidelines on certain aspects...