Financieel recht

Financieel recht

Meest gelezen

1. Toepassing van de gedragsregels bij vruchtgebruik: weinig houvast en verschillende toepassingen Gereglementeerde ondernemingen verstrekken beleggingsdiensten...
De feiten Op 9 juli 2011 heeft de bank met cliënte een overeenkomst afgesloten ter financiering...
Het voorbije jaar alleen al zijn er een tiental van mijn cliënten bij hun bank buitengegooid”,...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap,...
Het Hof van Justitie besliste reeds herhaaldelijk dat het transparantievereiste inhoudt dat de gemiddelde consument de...
Bitcoin en andere virtuele munten zijn vandaag de dag brandend actueel. Getuige daarvan zijn de talrijke...
De onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, zullen voortaan incoherenties tussen de...
Het wetsontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door...
De CFI heeft de voorbije maanden verschillende dossiers naar het parket doorgemeld die betrekking hadden op...
Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook ondernemingen rekenen op een basisbankdienst. Hiermee krijgen ondernemingen gegarandeerd toegang...
De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is...
De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de...
Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook...
Wij informeerden u al meermaals over de verschillende premies die u kan aanvragen in het kader...
De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk...
Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd....
De taks op de beursverrichtingen (TOB), ook wel de beurstaks genoemd, is een van de meest...
Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar...
In onze vorige blog bespraken we al hoe handelaars in kunst en antiek onderworpen zullen worden aan de...