Financieel recht

Financieel recht

De Europese Commissie heeft België via een schriftelijke ingebrekestelling verzocht om haar regelgeving inzake de vrijstelling...
Cryptocurrencies zoals Bitcoin en de talloze afgeleiden daarvan zijn al jarenlang aan een gestage opmars bezig...
Wat is negatieve rente en waar komt het vandaan? Wanneer u uw spaargeld op een spaarrekening...
Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar...
Een onderneming wenst een investeringskrediet soms vervroegd terug te betalen. Zo gebeurt het dat een krediet...
Met de wet van 20 juli 2020 is de vijfde Europese Witwasrichtlijn van 30 mei 2018...
Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding...
Op 15 augustus 2020 treden verschillende wijzigingen aan de anti-witwaswet van 18 september 2017 (de “anti-witwaswet”)...
In het Staatsblad van 5 augustus 2020 verscheen de Wet van 20 juli 2020 houdende diverse...
The provision of payment services is a licenced activity in the EU. Payment services providers are...
Op 15 juli 2020 werd in de kamer een wet goedgekeurd waarmee een aantal belangrijke wijzigingen...
Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die...
On 9 June, the 6th Annual General Meeting of the Green & Social Bond Principles was...
Met de publicatie van de Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van...
Veel zelfstandige ondernemers hebben in deze moeilijke tijd nood aan extra financiële zuurstof. Familie, vrienden, kennissen...
De huidige COVID-19 crisis heeft een groot aantal ondernemingen – en meer in het bijzonder startende...
Met de zogenaamde Winwinlening wil de Vlaamse overheid, overigens al sinds 2006, particulieren ertoe aanmoedigen geld...
Velen onder ons worden door de huidige coronacrisis geconfronteerd met vragen en problemen waar wij eerder...
Nadat eerder de regeling voor betalingsuitstel voor kredieten in voege trad, werd deze week stilaan duidelijk...