Financieel recht

Financieel recht

In the Benelux and wider European market, many leveraged credit agreements still include certain financial covenants...
The FSMA prohibition of Short Selling in the Wake of Coronavirus[i] Short selling is an investment...
Balancing between your bank taking purely business considerations or being reasonable. We advise being proactive and...
Het explosieve rapport over de Kansspelcommissie van het Centrum Integriteit, dat eind februari door Het Laatste...
In deze zaak heeft de bank haar contractuele verplichtingen inzake raadgeving ontweken en bewust nagelaten het...
U bent een professioneel krediet aangegaan bij de bank en wil dit vervroegd terugbetalen. Of u...
De website van de FOD Economie werd op 2 december 2019 aangepast wat consumentenkredieten betreft. Inzake...
The era of cryptocurrencies has come: whilst they were initially used as a specific means of...
On 16 October 2019, the European Banking Authority (EBA) issued an Opinion concerning one of the...
Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen...
Gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen: de basics Cash pooling is een vorm van gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Er...
Voor de (her)financiering van professionele vastgoed- of bouwprojecten staat de klassieke hypothecaire  financiering niet langer in...
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Bij de voorstelling...
We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a law that...
Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor...
Verordening (EU) 2017/2402 ter vaststelling van het algemeen kader voor securitisatie en voor eenvoudige, transparante en...
De Belgische financiële toezichthouders genieten van een verregaande beperking van hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Naar aanleiding van...
We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a draft bill...