Financieel recht

Financieel recht

Meest gelezen

De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk...
Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd....
De taks op de beursverrichtingen (TOB), ook wel de beurstaks genoemd, is een van de meest...
Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar...
In onze vorige blog bespraken we al hoe handelaars in kunst en antiek onderworpen zullen worden aan de...
After the Brexit, UK financial service providers no longer benefit from their previous passporting rights. The...
Al sedert 1969 rust op ondernemers de wettelijke verplichting om houder te zijn van een bankrekening, waarvan...
Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De...
Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling...
Tot 12 januari 2021 heeft u de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de...
Een van de grote uitdagingen van dit moment is om onze economie en bijgevolg de activiteit...
Yesterday, 24 November 2020, the new law on basic banking services for businesses has been published...
De Europese Commissie heeft België via een schriftelijke ingebrekestelling verzocht om haar regelgeving inzake de vrijstelling...
Cryptocurrencies zoals Bitcoin en de talloze afgeleiden daarvan zijn al jarenlang aan een gestage opmars bezig...
Wat is negatieve rente en waar komt het vandaan? Wanneer u uw spaargeld op een spaarrekening...
Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar...
Een onderneming wenst een investeringskrediet soms vervroegd terug te betalen. Zo gebeurt het dat een krediet...
Met de wet van 20 juli 2020 is de vijfde Europese Witwasrichtlijn van 30 mei 2018...
Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding...