Financieel recht

Financieel recht

Sinds 1 januari 2019 kan een schuldeiser, voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag, informatie bekomen...
Ondanks de eerdere waarschuwingen van de Belgische financiële toezichtshouder FSMA blijft fraude met cryptomunten steeds meer...
In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen...
Het parlement overweegt de goedkeuring van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit heeft een...
Momenteel bestaan er voor het openbaar ministerie slechts een beperkt aantal mogelijkheden om in het kader...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to...
Het is een bekende frustratie dat een schuldeiser vaak onvoldoende zicht heeft op het roerende vermogen...
Kapitaal ophalen voor een crowdfundingproject tot 5 miljoen EUR, verloopt sinds 21 juli 2018 veel eenvoudiger...
Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een...
Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten...
Het UBO-register is een feit. Op 14 augustus 2018 verscheen het Koninklijk Besluit dat de concrete...
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Deze  wet heeft hoofdzakelijk tot doel: 1. de gedeeltelijke tenuitvoerlegging in Belgisch recht van verordening (EU)...
Deze circulaire bepaalt de maatregelen ter verduidelijking van de bepalingen van de wet van 18 september...
Blockchain, considered to be the greatest technological innovation since the internet, is currently also one of...
Kredietcrisis 2008 was aanleiding voor de funding loss-discussie Veronderstel eens: u bent een ondernemer die vooruit...