Financieel recht

Financieel recht

Voor de (her)financiering van professionele vastgoed- of bouwprojecten staat de klassieke hypothecaire  financiering niet langer in...
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Bij de voorstelling...
We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a law that...
Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor...
Verordening (EU) 2017/2402 ter vaststelling van het algemeen kader voor securitisatie en voor eenvoudige, transparante en...
De Belgische financiële toezichthouders genieten van een verregaande beperking van hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Naar aanleiding van...
We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a draft bill...
Mededeling over het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten in België, na de inwerkingtreding van...
What is an API? On 14 December 2018, the European Banking Authority issued a call for...
Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven...
Het Vlaams Parlement heeft op 28 september 2016 een parlementaire commissie opgericht voor alternatieve financiering van...
Sinds 1 januari 2019 kan een schuldeiser, voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag, informatie bekomen...
Ondanks de eerdere waarschuwingen van de Belgische financiële toezichtshouder FSMA blijft fraude met cryptomunten steeds meer...
In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen...
Het parlement overweegt de goedkeuring van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit heeft een...
Momenteel bestaan er voor het openbaar ministerie slechts een beperkt aantal mogelijkheden om in het kader...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...