Financieel recht

Financieel recht

Meest gelezen

De onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, zullen voortaan incoherenties tussen de...
Het wetsontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door...
De CFI heeft de voorbije maanden verschillende dossiers naar het parket doorgemeld die betrekking hadden op...
Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook ondernemingen rekenen op een basisbankdienst. Hiermee krijgen ondernemingen gegarandeerd toegang...
De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is...
De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de...
Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook...
Wij informeerden u al meermaals over de verschillende premies die u kan aanvragen in het kader...
De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk...
Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd....
De taks op de beursverrichtingen (TOB), ook wel de beurstaks genoemd, is een van de meest...
Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar...
In onze vorige blog bespraken we al hoe handelaars in kunst en antiek onderworpen zullen worden aan de...
After the Brexit, UK financial service providers no longer benefit from their previous passporting rights. The...
Al sedert 1969 rust op ondernemers de wettelijke verplichting om houder te zijn van een bankrekening, waarvan...
Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De...
Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling...
Tot 12 januari 2021 heeft u de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de...
Een van de grote uitdagingen van dit moment is om onze economie en bijgevolg de activiteit...
Yesterday, 24 November 2020, the new law on basic banking services for businesses has been published...