Financieel recht

Financieel recht

We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a draft bill...
Mededeling over het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten in België, na de inwerkingtreding van...
What is an API? On 14 December 2018, the European Banking Authority issued a call for...
Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven...
Het Vlaams Parlement heeft op 28 september 2016 een parlementaire commissie opgericht voor alternatieve financiering van...
Sinds 1 januari 2019 kan een schuldeiser, voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag, informatie bekomen...
Ondanks de eerdere waarschuwingen van de Belgische financiële toezichtshouder FSMA blijft fraude met cryptomunten steeds meer...
In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen...
Het parlement overweegt de goedkeuring van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit heeft een...
Momenteel bestaan er voor het openbaar ministerie slechts een beperkt aantal mogelijkheden om in het kader...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to...
Het is een bekende frustratie dat een schuldeiser vaak onvoldoende zicht heeft op het roerende vermogen...
Kapitaal ophalen voor een crowdfundingproject tot 5 miljoen EUR, verloopt sinds 21 juli 2018 veel eenvoudiger...
Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een...
Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten...