Handels- en financieel recht

Handels- en financieel recht

Meest gelezen

After the Brexit, UK financial service providers no longer benefit from their previous passporting rights. The...
Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar...
Al sedert 1969 rust op ondernemers de wettelijke verplichting om houder te zijn van een bankrekening, waarvan...
Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De...
Aangezien de B2B wetgeving van toepassing is op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, is deze ook van...
Wanneer u als particulier of consument uw woning wenst te verkopen of te verhuren en u...
Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling...
Vroeger stelden we al dat Covid-19 niet zomaar kon beschouwd worden als overmacht waardoor we als...
Tot 12 januari 2021 heeft u de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de...
In onze nieuwsberichten van 29 september 2020 informeerden wij al over de handelshuurlening, in het leven...
In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april...
Een van de grote uitdagingen van dit moment is om onze economie en bijgevolg de activiteit...
Een belangrijk verschil tussen een overname van een aandelen (share deal) en een overname van handelsfonds...
Sedert de jaren ’30 geniet de consument als juridisch zwakkere contractpartij van langsom meer bescherming (Zie...
De Europese Commissie publiceerde zopas, op 8 december, richtlijnen over transparantie in zoekresultaten bij de Platform-to-Business-verordening (P2B).   Deze richtsnoeren zijn...
1 december 2020 betekent een belangrijk keerpunt voor alle overeenkomsten tussen ondernemingen want op die datum...
Een belangrijke vernieuwing in het Belgische mededingingsrecht is de invoering van artikel IV.2/1 in het Wetboek...
Vele overeenkomsten, zowel tussen ondernemingen en particulieren als tussen ondernemingen of particulieren onderling, bevatten clausules die...
Op 1 december is het zover: alle onderdelen van de veelbesproken nieuwe B2B-wet (Wet van 4 april...
Yesterday, 24 November 2020, the new law on basic banking services for businesses has been published...