Handels- en financieel recht

Handels- en financieel recht

Op 1 november 2018 is de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden...
Toeristische accommodatie wordt vandaag de dag steeds vaker geboekt via online platformen zoals Booking.com, Otel.com, Airbnb...
In a recent judgement of 24 October 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH v. Stadtwerke München...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er...
Harmonisatie van de juridische concepten ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Op Belgisch niveau waren er heel...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
SME’s (Small and Medium-sized Enterprises) have always constituted a substantial and even fundamental part of Belgium’s...
Communicatie van het IBR Op 1 november worden de noties ‘handelaar’, ‘koopman’ of ‘handelsvennootschap’ opgeheven. Art....
Dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) wijst op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 6...
The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to...
Het is een bekende frustratie dat een schuldeiser vaak onvoldoende zicht heeft op het roerende vermogen...
Kapitaal ophalen voor een crowdfundingproject tot 5 miljoen EUR, verloopt sinds 21 juli 2018 veel eenvoudiger...
Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een...
Steeds meer bedrijven wijken af van traditionele reclamemethoden in een poging hun boodschap afgeleverd te krijgen...
Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten...
Het UBO-register is een feit. Op 14 augustus 2018 verscheen het Koninklijk Besluit dat de concrete...
De ‘Wet van 30 juli 2018 18 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ werd gepubliceerd in het...