Handels- en financieel recht

Handels- en financieel recht

Sinds 1 januari 2019 kan een schuldeiser, voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag, informatie bekomen...
Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo...
De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G...
De online concurrentie is hard, ook in de reissector, en online verkopers doen er vaak alles...
Ondanks de eerdere waarschuwingen van de Belgische financiële toezichtshouder FSMA blijft fraude met cryptomunten steeds meer...
Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming...
In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen...
Het parlement overweegt de goedkeuring van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit heeft een...
Momenteel bestaan er voor het openbaar ministerie slechts een beperkt aantal mogelijkheden om in het kader...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
De Stichting Reclame Code in Nederland sprak zich recent opnieuw uit over het belang van leveringstijden...
Dit is een vraag die u zich als ondernemer wellicht stelt als u economische activiteiten heeft...
Sirius Legal informeerde u al enkele keren over de nieuwe Geoblockingverordening (Verordening (EU) 2018/302) die de...
On 14 November 2018, UK and EU negotiators agreed on a draft Agreement on the withdrawal...
De ministerraad heeft op 16 november 2018 op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een...
Mr. Claire Lombert (Senior Associate Loyens & Loeff) wijst in een post op LinkedIn op een...
Op 1 november 2018 is de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden...
Toeristische accommodatie wordt vandaag de dag steeds vaker geboekt via online platformen zoals Booking.com, Otel.com, Airbnb...
In a recent judgement of 24 October 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH v. Stadtwerke München...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...