Handels- en financieel recht

Handels- en financieel recht

Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
Zijn uw algemene voorwaarden nog ‘up-to-date’? Bieden ze nog voldoende bescherming bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden?...
The Belgian legislator has introduced a prohibition on ‘unfair clauses’ in agreements between enterprises through the...
Als handelshuurder geniet u een specifieke bescherming als huurder tegenover de verhuurder. Maar vanaf wanneer wordt...
De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar...
De marketingwereld ligt al een hele tijd onder vuur.  GDPR was twee jaar geleden een eerste...
Een onderneming wenst een investeringskrediet soms vervroegd terug te betalen. Zo gebeurt het dat een krediet...
Vanaf 1 december 2020 treedt de lijst met verboden bedingen tussen ondernemingen in werking. Voor consumenten...
Bij de oprichting van een vennootschap is de vennootschapsnaam snel gekozen. Een waakzame ondernemer draagt daarnaast...
Met de wet van 20 juli 2020 is de vijfde Europese Witwasrichtlijn van 30 mei 2018...
Herroepingsrecht en webshops: wat zijn mijn rechten? “Ruilen of retourneren van Solden is niet mogelijk!”: ongetwijfeld...
Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op...
Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding...
De nieuwe wetgeving inzake misbruik van economische afhankelijkheid werd op 22 augustus 2020 van kracht. U...
De voorbije maanden zijn voor veel ondernemers moeilijk geweest. Door de coronacrisis moesten sommige bedrijven verplicht...
Op 15 augustus 2020 treden verschillende wijzigingen aan de anti-witwaswet van 18 september 2017 (de “anti-witwaswet”)...
Het leven van een influencer. Als we social media geloven is het vooral rozengeur en maneschijn....
De huidige COVID-19 crisis versnelt de digitale transformatie en disruptie. Meer en meer handelaars gaan online...
… vanaf 1 december 2020 onverbiddelijk opzij te zetten! De wetgever heeft op 4 april 2019...
In het Staatsblad van 5 augustus 2020 verscheen de Wet van 20 juli 2020 houdende diverse...