Handels- en financieel recht

Handels- en financieel recht

On 15 April 2019, the Council of the EU formally adopted a draft directive on certain aspects...
On 25 April 2019, Belgian Parliament adopted an act reforming Belgian competition law, i.e. book IV...
We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a law that...
De belangrijkste zaken voor de E-commerceonderneming uitgelicht. Europa wordt gekenmerkt door een interne markt, een ruimte...
De markt van de freelancers is de laatste jaren booming business. Meer en meer zelfstandigen kiezen...
‘Brexit zonder akkoord kost Vlaamse bedrijven 800 miljoen euro per jaar’ titelt een artikel in De Tijd...
Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden...
Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor...
Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en...
Natuurlijk kreeg U ze ook al: elektronische facturen in uw mailbox vervangen zeer snel de exemplaren...
Veel ondernemingen maken gebruik van direct marketing. Dit kan worden gedefinieerd als geschreven of mondelinge reclameboodschappen...
Op 21 maart 2019 heeft de voltallige Kamer het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het WER met betrekking...
In een arrest van 12 februari 2019 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de Commissie, na...
Verordening (EU) 2017/2402 ter vaststelling van het algemeen kader voor securitisatie en voor eenvoudige, transparante en...
De Belgische financiële toezichthouders genieten van een verregaande beperking van hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Naar aanleiding van...
Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze...
Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer...
We summarise the most important aspects of cross-border financial services post-Brexit contained in a draft bill...
Met de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging”...