Medisch recht

Medisch recht

Bij schade als gevolg van gezondheidszorg, kan aan het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in...
Gedurende het eerste bestaansjaar van de GDPR, werden geen hoge boetes opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten....
Op de website van minister Maggie De Block wordt medegedeeld dat een app in de toekomst...
‘Patiëntgegevens Haga-ziekenhuis gevonden in winkelkarretje supermarkt’ meldt de NOS. Datzelfde ziekenhuis kwam al in opspraak wat...
(Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te...
De nationale raad van de Orde van Artsen publiceerde op 8 augustus 2019 de op 5...
Op 14 mei 2019 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot...
Het HagaZiekenhuis in Nederland heeft de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde, wat bleek uit...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014 De appelrechters stellen...
On 23 January 2019, the European Data Protection Board (EDPB) issued its Opinion 3/2019 on the...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen...
Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht...
Vanaf 1 januari 2020 bestaat ons ziekenhuislandschap definitief uit netwerken. In heel België mogen er maximaal...
Het medicatieschema in de praktijk Het medicatieschema dient vooreerst te worden onderscheiden van de oplijsting van...
On 25 October 2018, the CJEU ruled in Case C-413/17 on the margin of discretion of...
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens blijft zeer actief met adviezen over de toepassing van de GDPR en...
In een blog van juli,bespraken we de wet 19/07/2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele...
In een recent arrest van 17 mei 2018 heeft het EHJ bevestigd dat een hogeschool de...
Since 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (“GDPR”) is applicable throughout Europe. Strictly regulating...
Terwijl de gezondheidssector door een ingrijpende transformatie gaat, is het vooral technologie die voor de grootste...