Medisch recht

Medisch recht

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014 De appelrechters stellen...
On 23 January 2019, the European Data Protection Board (EDPB) issued its Opinion 3/2019 on the...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen...
Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht...
Vanaf 1 januari 2020 bestaat ons ziekenhuislandschap definitief uit netwerken. In heel België mogen er maximaal...
Het medicatieschema in de praktijk Het medicatieschema dient vooreerst te worden onderscheiden van de oplijsting van...
On 25 October 2018, the CJEU ruled in Case C-413/17 on the margin of discretion of...
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens blijft zeer actief met adviezen over de toepassing van de GDPR en...
In een blog van juli,bespraken we de wet 19/07/2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele...
In een recent arrest van 17 mei 2018 heeft het EHJ bevestigd dat een hogeschool de...
Since 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (“GDPR”) is applicable throughout Europe. Strictly regulating...
Terwijl de gezondheidssector door een ingrijpende transformatie gaat, is het vooral technologie die voor de grootste...
Op 12 februari 2018 aanvaardde het hof van beroep te Antwerpen voor de eerste maal  (voor zover...
Vanaf 24 juni 2018 is er een duidelijk onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht. Beroepsgeheim De psycholoog...
De eerste GDPR-storm woedt inmiddels op de sociale media (Twitter, LinkedIn, …). Er ontstond commotie over...
Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente ontwikkelingen m.b.t. levensverzekeringen’ van Lydian gaf mr. Sandra Lodewijckx (advocaat-vennoot Lydian)...
Vergoedingen voor prestaties door ziekenhuisartsen worden doorgaans centraal geïnd door het ziekenhuis en vervolgens uitbetaald aan...
U hoort of leest het wel eens : een patiënt loopt een ziekenhuisinfectie (een nosocomiale infectie)...
Recentelijk kon via de media vernomen worden dat het ziekenhuis Oost-Limburg geconfronteerd wordt met een belastingclaim...
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 juin 2017, suite à un pourvoi...