Medisch recht

Medisch recht

Reeds lange tijd bestaat er in het medisch aansprakelijkheidsrecht discussie over wie het bewijs moest leveren...
Het staat als een paal boven water dat patiënten het recht hebben om geïnformeerd toe te...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 april 2019 De appelrechter oordeelt...
Nu een groot deel van België en de wereld in de greep is van het nieuwe...
De regelgeving Krachtens artikel 144, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op...
In een opmerkelijke uitspraak oordeelde de kortgeding rechter te Kortrijk op 20 januari 2020 dat hij...
Het ontwerp verhoogt het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI of NMR) dat uitgebaat...
Het Hof van Cassatie beoordeelde in een arrest van 5 september 2019 een arrest van het...
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit...
Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 maart 2018 De appelrechter stelt vast...
Het arbeidshof van Luik heeft in een arrest van 21 oktober 2019 beslist dat een ziekenhuisarts...
Iedere zorgverlener is tegenwoordig aan een strak tijdschema gebonden, waarbij de (behandelings)consultaties elkaar snel opvolgen. Ieder...
Bij schade als gevolg van gezondheidszorg, kan aan het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in...
Gedurende het eerste bestaansjaar van de GDPR, werden geen hoge boetes opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten....
Op de website van minister Maggie De Block wordt medegedeeld dat een app in de toekomst...
‘Patiëntgegevens Haga-ziekenhuis gevonden in winkelkarretje supermarkt’ meldt de NOS. Datzelfde ziekenhuis kwam al in opspraak wat...
(Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te...
De nationale raad van de Orde van Artsen publiceerde op 8 augustus 2019 de op 5...
Op 14 mei 2019 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot...
Het HagaZiekenhuis in Nederland heeft de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde, wat bleek uit...