Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Bij schade als gevolg van gezondheidszorg, kan aan het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in...
Gedurende het eerste bestaansjaar van de GDPR, werden geen hoge boetes opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten....
Op de website van minister Maggie De Block wordt medegedeeld dat een app in de toekomst...
‘Patiëntgegevens Haga-ziekenhuis gevonden in winkelkarretje supermarkt’ meldt de NOS. Datzelfde ziekenhuis kwam al in opspraak wat...
(Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te...
Het koninklijk besluit van 11 juni 2015 verbiedt om officinale (vrije verkoop) of magistrale bereidingen af...
De nationale raad van de Orde van Artsen publiceerde op 8 augustus 2019 de op 5...
Op 14 mei 2019 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot...
Het HagaZiekenhuis in Nederland heeft de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde, wat bleek uit...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014 De appelrechters stellen...
On 23 January 2019, the European Data Protection Board (EDPB) issued its Opinion 3/2019 on the...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen...
Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht...
Vanaf 1 januari 2020 bestaat ons ziekenhuislandschap definitief uit netwerken. In heel België mogen er maximaal...
On 7 February 2019, the federal government submitted a bill regarding the reimbursement of pharmaceutical specialties...
Until recently, certain medical devices could only be distributed in Belgium through limited channels (pharmacies or...
Het medicatieschema in de praktijk Het medicatieschema dient vooreerst te worden onderscheiden van de oplijsting van...
Wearable watches that help consumers obtain a better understanding of their eating patterns; wearable clothes that...
On 25 October 2018, the CJEU ruled in Case C-413/17 on the margin of discretion of...
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens blijft zeer actief met adviezen over de toepassing van de GDPR en...