Geschillen & Procedure

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Procedure bij Raad van State versoepeld (Crivits & Persyn)

26 mei 2021

U hebt een geschil. Kiest u voor een gerechtelijke procedure of is een bemiddeling beter? (Seeds of Law)

20 mei 2021

Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu? (Janson)

3 mei 2021
,

Niet voor beslag vatbare goederen: hoorzitting over wetsvoorstel op 20 april 2021 (LegalNews)

21 april 2021
,

Geen vervolging in ruil voor betaling van een geldsom? De minnelijke schikking in strafzaken biedt onder bepaalde voorwaarden soelaas (Dehaese & Dehaese)

19 april 2021

Brexit: impact op handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context (Studio Legale)

14 april 2021
,

Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om (Tiberghien)

13 april 2021

Dispute boards: de vreemde eend in de bijt bij alternatieve geschillenbeslechting in de bouwsector (adhemar.law)

11 april 2021
,

Bemiddeling: conflictoplossing met meerwaarde (Monard Law)

24 maart 2021

Schuldvorderingen in de opschorting. Cassatie-arrest van 11 januari 2021 (LegalNews)

19 maart 2021
,

Praktische problemen bij het optreden van een maatschap in het rechtsverkeer (Corporate Finance Lab)

9 maart 2021
,

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht? (Schuermans Advocaten)

3 maart 2021