Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

On 29 August 2018, in a case involving FIFA (the International Football Association) and UEFA (the...
Sedert 2014 kan de Raad van State een schadevergoeding tot herstel toekennen aan een verzoekende partij....
De Familierechtbanken kreunen onder het vele werk De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een...
Artikel 2272, derde lid Burgerlijk Wetboek Volgens dat artikel verjaren de rechtsvorderingen van kostschoolhouders, tot betaling...
‘Marie Popelin mag thans wel advocaat zijn, maar mag zij ook partner worden?’ Mr. Rob Valkeneers...
Mr. Rob Valkeneers (advocaat-vennoot Omnius Advocaten) licht toe. In juni 2018 was ik op een fantastisch...
De reden voor deze wijziging wordt uiteengezet in de ‘Memorie van Toelichting’: De rechter krijgt de...
The Belgian government has introduced a draft bill in parliament to establish an English-speaking state court...
Het Hof van Cassatie heeft zich in twee relatief recente arresten uitgesproken over de situatie van...
De rechter moet de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot de gerechtskosten. Tenzij er een...
Het discriminerend aspect van de dwangsom. Wanneer de kans reëel is dat uw tegenpartij een bepaalde...
Vanaf 1 september 2018: is de vrederechter bevoegd voor vorderingen tot €5.000 (nu €2.500). zijn de...
Schriftelijke procedure voor echtscheidingen door onderlinge toestemming. Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door...
Na de (nog steeds lopende…) ‘rel rond het inzagerecht’[1], zit het er alweer tegen tussen de...
In huidige e-zine onderzoeken we hoe de Belgische wetgever van plan is om de Europese richtlijn...
“Het Gerechtelijk Wetboek bevat een regeling die toelaat juridische bijstand te verlenen aan personen die niet over...
Art. 40 van de Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast...
Op 31 mei 2018 werden in het Belgisch Staatsblad twee wijzigingen gepubliceerd van de Codex Deontologie...
On 27 October 2017, the Belgian Government announced its intention to set up a specialised English-speaking...
Reden van de uitbreiding De rechtsvordering tot collectief herstel werd reeds ingevoerd in de Belgische wetgeving...