Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

De reden voor deze wijziging wordt uiteengezet in de ‘Memorie van Toelichting’: De rechter krijgt de...
The Belgian government has introduced a draft bill in parliament to establish an English-speaking state court...
Het Hof van Cassatie heeft zich in twee relatief recente arresten uitgesproken over de situatie van...
De rechter moet de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot de gerechtskosten. Tenzij er een...
Het discriminerend aspect van de dwangsom. Wanneer de kans reëel is dat uw tegenpartij een bepaalde...
Vanaf 1 september 2018: is de vrederechter bevoegd voor vorderingen tot €5.000 (nu €2.500). zijn de...
Schriftelijke procedure voor echtscheidingen door onderlinge toestemming. Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door...
Na de (nog steeds lopende…) ‘rel rond het inzagerecht’[1], zit het er alweer tegen tussen de...
In huidige e-zine onderzoeken we hoe de Belgische wetgever van plan is om de Europese richtlijn...
“Het Gerechtelijk Wetboek bevat een regeling die toelaat juridische bijstand te verlenen aan personen die niet over...
Art. 40 van de Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast...
Op 31 mei 2018 werden in het Belgisch Staatsblad twee wijzigingen gepubliceerd van de Codex Deontologie...
On 27 October 2017, the Belgian Government announced its intention to set up a specialised English-speaking...
Reden van de uitbreiding De rechtsvordering tot collectief herstel werd reeds ingevoerd in de Belgische wetgeving...
Binnenkort stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een nieuwe wet die alternatieve geschillenbeslechting en in het...
Krantenkoppen en citaten als “Afkoopwet in strijd met Grondwet” (De Tijd 2 juni 2016), “Afkoopwet lijkt...
Wijzigingen door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht aan het optreden in rechte door organisaties zonder rechtspersoonlijkheid Opmerkelijk...
Via een post op LinkedIn wijst mevr. Evelien de Kezel op het arrest van het Hof...
Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente...
Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de...