Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Na de (nog steeds lopende…) ‘rel rond het inzagerecht’[1], zit het er alweer tegen tussen de...
In huidige e-zine onderzoeken we hoe de Belgische wetgever van plan is om de Europese richtlijn...
“Het Gerechtelijk Wetboek bevat een regeling die toelaat juridische bijstand te verlenen aan personen die niet over...
Art. 40 van de Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast...
Op 31 mei 2018 werden in het Belgisch Staatsblad twee wijzigingen gepubliceerd van de Codex Deontologie...
On 27 October 2017, the Belgian Government announced its intention to set up a specialised English-speaking...
Reden van de uitbreiding De rechtsvordering tot collectief herstel werd reeds ingevoerd in de Belgische wetgeving...
Binnenkort stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een nieuwe wet die alternatieve geschillenbeslechting en in het...
Krantenkoppen en citaten als “Afkoopwet in strijd met Grondwet” (De Tijd 2 juni 2016), “Afkoopwet lijkt...
Wijzigingen door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht aan het optreden in rechte door organisaties zonder rechtspersoonlijkheid Opmerkelijk...
Via een post op LinkedIn wijst mevr. Evelien de Kezel op het arrest van het Hof...
Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente...
Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de...
Een recent arrest van het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat onrechtmatig bewijs dat wordt verkregen...
Vanaf 1 mei 2018 kan een openbare verkoop niet alleen met fysieke maar ook met elektronische...
De Kamer keurde op 29 maart 2018 het wetsontwerp tot hervorming van het ondernemingsrecht goed. We...
Een casus: de notaris gaat op verzoek van een partij naar een ziekenhuis voor het opstellen van...
Bemiddeling is één van de alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij...
Elektronische aangetekende brief of aangetekende e-mail. Sinds juli 2016 is het in België mogelijk om een aangetekende e-mail te...
In haar arrest van 12 december 2017 (AR/2016/298) heeft het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd...