Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Minister van Justitie Koen Geens wil justitie toegankelijker maken voor het brede publiek. Hiertoe werd een...
Nieuwe bewijsregels op komst. Op 1 november 2020 treedt het nieuwe bewijsrecht in werking. Oh…eind 2020…dat...
CEPANI, the Belgian Center for Arbitration and Mediation, has issued a revised version of its Arbitration...
Op de website van de Raad van State wordt volgende toelichting gegeven: ‘Verplichting gebruik digitaal platform (DPA)...
Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan...
Artikel 14, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling...
In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de...
The immediate challenge for the European Public Prosecutor’s Office is the finalization of its installation at...
In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent...
“Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure...
In een eerdere bijdrage werd reeds uitgelegd hoe de wet op het taalgebruik in rechtszaken (hierna...
De wet voorziet voor een schuldeiser de mogelijkheid om bewarende of uitvoerende beslagmaateregelen te nemen op...
Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw...
Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking op 1 november 2020. De bewijsregels komen in Boek 8...
After infringement has been identified online, the next challenge for brand owners is to identify in...
De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een...
Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5...
Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar...