Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Meest gelezen

Inzake een betalingsdiscussie tussen hoofdaannemer en onderaannemer heeft de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, met prejudiciële vraag...
Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen...
Op 1 juni 2021 werden de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding voor een derde keer geïndexeerd. Een...
Het Procedurereglement van 23 augustus 1948 dat de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State...
Op vandaag wordt slechts een beperkt deel van de Belgische rechtspraak gepubliceerd. De rechtzoekende zal zich...
De maatregelen tegen het coronavirus zorgden bij de rechtscolleges onder meer voor de aanbeveling om minder...
De term “bemiddeling” valt niet meer uit onze leefwereld te bannen. Het wordt alsmaar populairder als...
Bouwen of verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Er ontstaan wel vaker geschillen tussen...
Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen. Verouderde opsomming aangepast...
Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat...
De praktijk leert ons dat er twee ergernissen frequent voorkomen bij grote bouwprojecten: ze worden zelden...
Onder invloed van de (nieuwe) bemiddelingswet, wordt thans ook vanuit de wetgever de boodschap gestuurd om...
Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de...
De maatschap is niet onderworpen aan een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking (neerlegging van (een...
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020...
In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van...
Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren...
Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: ‘Krachtens...
In het Staatsblad van 24 december 2020 verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen...