Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar...
Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang...
Ingevolge een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank te Luik mocht het Grondwettelijk Hof zich in een...
In een advies van 27 juni 2019, betekend op 2 augustus 2019, stelt het Auditoraat bij...
Op 25 april 2019 keurde de Orde van Vlaamse Balies een nieuw reglement goed over de...
Bij wet van 14 oktober 2018 wordt het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreffende de...
Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan...
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie...
Lees het Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Lees volgende...
Thank you alumna and appreciated co-author Jutta Gangsted for flagging Charles Price’s (former learned colleague of mine at Dibb Lupton...
Door de globalisering en internationalisering van de handel hebben bedrijven veel meer te maken met buitenlandse...
In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt...
In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het...
De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019...
In een arrest van 5 februari 2019 (P.18.0793.N) heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat een...
Digitaal neerleggen van stukken en besluiten door advocaten: Mr. Rob Valkeneers (advocaat-vennoot Omnius Advocaten) licht kritisch...
Scheiden zonder kosten? Wie betaalt de gerechtskosten bij echtscheiding? Normaal is het de verliezer die betaalt....
De geschillen daarover met overheidsinstanties, zoals gemeenten, OCMW, provincies, Vlaams Gewest, Belgische Staat en allerlei parastatale...