Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Meest gelezen

Bouwen of verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Er ontstaan wel vaker geschillen tussen...
Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen. Verouderde opsomming aangepast...
Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat...
De praktijk leert ons dat er twee ergernissen frequent voorkomen bij grote bouwprojecten: ze worden zelden...
Onder invloed van de (nieuwe) bemiddelingswet, wordt thans ook vanuit de wetgever de boodschap gestuurd om...
Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de...
De maatschap is niet onderworpen aan een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking (neerlegging van (een...
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020...
In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van...
Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren...
Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: ‘Krachtens...
In het Staatsblad van 24 december 2020 verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen...
Het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 februari 2018 De appelrechter oordeelt...
De EU heeft op 25 november 2020 twee nieuwe verordeningen aangenomen die de bestaande EU-regels inzake...
Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen,...
Op LinkedIn verschenen een aantal kritische opiniestukken van dhr. Pierre Thiriar (raadsheer in het hof van...
In een dossier beslecht door de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 4 november 2020, werd...
Parliament today endorsed a new law that will allow groups of consumers to join forces and...
Als advocaten staan wij partijen bij teneinde hun rechten te vrijwaren.  Wanneer de rechtbank de geformuleerde...
In een arrest van 11.09.2020 heeft het Hof van Cassatie verder klaarheid geschapen inzake de grenzen...