Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van...
De dwingende maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus en de...
In het cassatiearrest nr. 247.200 van 3 maart 2020 doet de Raad van State uitspraak over...
INLEIDING Zoals gisteren op de middag werd aangekondigd, en na kennisnamen van de maatregelen van de...
Advocaten in publiek recht zullen hun leven moeten veranderen. We krijgen zonet volgend bericht van de...
In deze annotatie gaat Tom Toremans in op de gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de...
Klassiek werd gesteld dat partijen hun betwistingen niet meer bij de rechtbank aanhangig konden maken eenmaal...
Sinds 29 december 2019 mag enkel wie de eed heeft afgelegd in handen van de eerste...
Waarover gaat het? Het hof van beroep te Gent oordeelde op 1 december 2017 dat: de...
Het Hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 14 januari 2020 beslist dat...
De kosten van een gerechtelijke procedure voor de Belgische burgerlijke rechtbanken en hoven kunnen oplopen. In...
Minister van Justitie Koen Geens wil justitie toegankelijker maken voor het brede publiek. Hiertoe werd een...
Nieuwe bewijsregels op komst. Op 1 november 2020 treedt het nieuwe bewijsrecht in werking. Oh…eind 2020…dat...
CEPANI, the Belgian Center for Arbitration and Mediation, has issued a revised version of its Arbitration...
Op de website van de Raad van State wordt volgende toelichting gegeven: ‘Verplichting gebruik digitaal platform (DPA)...
Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan...
Artikel 14, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling...
In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de...