Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Meest gelezen

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020...
In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van...
Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren...
Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: ‘Krachtens...
In het Staatsblad van 24 december 2020 verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen...
Het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 februari 2018 De appelrechter oordeelt...
De EU heeft op 25 november 2020 twee nieuwe verordeningen aangenomen die de bestaande EU-regels inzake...
Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen,...
Op LinkedIn verschenen een aantal kritische opiniestukken van dhr. Pierre Thiriar (raadsheer in het hof van...
In een dossier beslecht door de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 4 november 2020, werd...
Parliament today endorsed a new law that will allow groups of consumers to join forces and...
Als advocaten staan wij partijen bij teneinde hun rechten te vrijwaren.  Wanneer de rechtbank de geformuleerde...
In een arrest van 11.09.2020 heeft het Hof van Cassatie verder klaarheid geschapen inzake de grenzen...
Op 16 november 2018 publiceerden we een nieuwsbrief met dezelfde titel als hierboven, alleen toen nog...
In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij:...
We selecteerden de volgende 5 topics uit het nieuwe bewijsrecht om te onthouden: 1) Versoepeling van...
De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce of kortweg ICC) is één van de...
Bij de lezing van het vonnis van de (toen nog) Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel dat...
De beslagrechter De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg – is...
Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat...