Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

In een arrest van 11.09.2020 heeft het Hof van Cassatie verder klaarheid geschapen inzake de grenzen...
Op 16 november 2018 publiceerden we een nieuwsbrief met dezelfde titel als hierboven, alleen toen nog...
In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij:...
We selecteerden de volgende 5 topics uit het nieuwe bewijsrecht om te onthouden: 1) Versoepeling van...
De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce of kortweg ICC) is één van de...
Bij de lezing van het vonnis van de (toen nog) Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel dat...
De beslagrechter De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg – is...
Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat...
De voordelen van Collaboratief onderhandelen De dag van vandaag is er een hele waaier aan geschillenbeslechtingsmechanismen...
Cass. 18 september 2020 (C.18.0353.N) In een arrest van vandaag 18 september 2020 (C.18.0353.N) vernietigt het...
De vraag of een fout van een deurwaarder als lasthebber, zoals het laten verstrijken van een...
Het Grondwettelijk Hof werd met een prejudiciële vraag gepolst naar de invulling van de belangenvereiste bij...
U heeft een geschil met een particulier of een onderneming omtrent een overeenkomst en moet dagvaarden...
Krachtens artikel 2244, § 2, Burgerlijk Wetboek stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden...
Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend...
Veel bedrijven maken vandaag gebruik van onlineplatforms (zoals bijvoorbeeld BOL.com, Booking.com, Amazon, enz.) om hun goederen...
Intussen wordt algemeen aanvaard dat de Corona pandemie een globale overmachtsituatie uitmaakt waarbij in principe niemand...
De Wet Hervorming Ondernemingsrecht wijzigde de algemene bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank, maar ook enkele bijzondere bevoegdheidsgronden,...