Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend...
Veel bedrijven maken vandaag gebruik van onlineplatforms (zoals bijvoorbeeld BOL.com, Booking.com, Amazon, enz.) om hun goederen...
Intussen wordt algemeen aanvaard dat de Corona pandemie een globale overmachtsituatie uitmaakt waarbij in principe niemand...
De Wet Hervorming Ondernemingsrecht wijzigde de algemene bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank, maar ook enkele bijzondere bevoegdheidsgronden,...
De commissie justitie heeft haar goedkeuring uitgesproken over een tijdelijke inperking van het uitvoerend beslag tegen...
COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u...
This judgment concerns one of the first measures on easing the Belgian lockdown rules. Since Saturday...
In 2017 stelde de wetgever met de Antikraakwet van 18 oktober het kraken van niet-bewoonde panden...
De feiten Partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Bij vonnis van 18...
Op 22 april 2020 werd het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de...
Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om...
1. Volmachtbesluit In de tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 verscheen het...
De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het modelverzoekschrift tot...
De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van...
De dwingende maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus en de...
In het cassatiearrest nr. 247.200 van 3 maart 2020 doet de Raad van State uitspraak over...
INLEIDING Zoals gisteren op de middag werd aangekondigd, en na kennisnamen van de maatregelen van de...
Advocaten in publiek recht zullen hun leven moeten veranderen. We krijgen zonet volgend bericht van de...