Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

On 15 May 2018, the Belgian government submitted a bill to Parliament which brings us one...
Op 8 oktober 2018 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend, waarvan Titel 2...
Zo blijkt uit het arrest nr. 2017/AR/326 van het hof van beroep te Gent van 4...
Europees Niveau Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een...
In het programma De Rechtbank kwam recent een interessante juridische vraag aan bod, die helaas door...
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden door de rechter. Als uitgangspunt bepaalt de Wet...
In het licht van Europese rechtspraak had de btw-Administratie de bedoeling om zgn. tweedelijnsbijstand van advocaten...
Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid is als zodanig geen rechtssubject. Zij kan – behoudens wettelijke uitzonderingen –...
In onze blog van 22/06/2016 informeerden we u over de inwerkingtreding van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste...
Sinds 1 mei 2018 is het mogelijk om een digitale openbare verkoop van onroerende goederen te...
On 29 August 2018, in a case involving FIFA (the International Football Association) and UEFA (the...
Sedert 2014 kan de Raad van State een schadevergoeding tot herstel toekennen aan een verzoekende partij....
De Familierechtbanken kreunen onder het vele werk De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een...
Artikel 2272, derde lid Burgerlijk Wetboek Volgens dat artikel verjaren de rechtsvorderingen van kostschoolhouders, tot betaling...
‘Marie Popelin mag thans wel advocaat zijn, maar mag zij ook partner worden?’ Mr. Rob Valkeneers...
Mr. Rob Valkeneers (advocaat-vennoot Omnius Advocaten) licht toe. In juni 2018 was ik op een fantastisch...
De reden voor deze wijziging wordt uiteengezet in de ‘Memorie van Toelichting’: De rechter krijgt de...
The Belgian government has introduced a draft bill in parliament to establish an English-speaking state court...
Het Hof van Cassatie heeft zich in twee relatief recente arresten uitgesproken over de situatie van...