Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht

The immediate challenge for the European Public Prosecutor’s Office is the finalization of its installation at...
In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent...
“Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure...
In een eerdere bijdrage werd reeds uitgelegd hoe de wet op het taalgebruik in rechtszaken (hierna...
De wet voorziet voor een schuldeiser de mogelijkheid om bewarende of uitvoerende beslagmaateregelen te nemen op...
Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw...
Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking op 1 november 2020. De bewijsregels komen in Boek 8...
After infringement has been identified online, the next challenge for brand owners is to identify in...
De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een...
Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5...
Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar...
Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang...
Ingevolge een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank te Luik mocht het Grondwettelijk Hof zich in een...
In een advies van 27 juni 2019, betekend op 2 augustus 2019, stelt het Auditoraat bij...
Op 25 april 2019 keurde de Orde van Vlaamse Balies een nieuw reglement goed over de...
Bij wet van 14 oktober 2018 wordt het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreffende de...
Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan...
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie...
Lees het Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Lees volgende...