Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Meest gelezen

De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van...
Een schenking vereist, om geldig te zijn, de vervulling van een aantal basiselementen. We spreken in...
De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de erf- en schenkbelasting nadert met rasse schreden. Niet...
Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1?...
Dit verklaart de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën in een antwoord dd. 25 mei...
In een eerder artikel van 10 maart 2020 schreven wij al dat de rechtbank van eerste...
Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een...
Bij arrest van 22 november 2018 (C-679/17) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse...
Voor legaten aan goede doelen geldt in de Vlaamse erfbelasting een verlaagd tarief van 8,5%. De...
Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in...
Carpe diem – pluk de dag. Leef elke dag alsof het je laatste is. Het leven is...
Kan de Belgische private stichting worden ingeschakeld als instrument voor vermogensplanning? De Belgische private stichting heeft...
Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Dient in...
Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel...
Wanneer een notaris een aangifte nalatenschap voor rekening van de erfgenamen of legatarissen indient, kan het...
Over het beding van aanwas zijn al ontzettend veel bijdragen geschreven. Iedereen heeft er wel al eens van...
De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië...