Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en...
Probleemstelling De partijen wensen onderling een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende hun respectievelijk aandelenpakket (1 aandeel van...
In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan...
Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van...
Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
De maatschap blijft een ideaal instrument om aan vermogensplanning te doen, ondanks het feit dat zij...
De aanvraag De echtgenoten zijn van mening dat zij overeenkomsten ten bezwarende titel hebben ondertekend in...
De wetgever heeft de bedoeling om het ‘oude’ Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw...
Op haar website geeft Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Lydia Peeters meer uitleg. Optie...
Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige...
Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van...
Zaakvervanging, of zakelijke subrogatie, is een voor vermogensplanning veel gebruikte rechtsfiguur. Er is zaakvervanging wanneer een zaak een...
De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS...