Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Een beding van aanwas vereist een gelijkaardige levensverwachting en een gelijkwaardige inleg. In geval van een...
In de Beleidsnota, ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen...
Bent u houder van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland en wenst u uw gelden...
Heeft u in het verleden samen met uw oudere of jongere partner een beding van aanwas...
Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan...
Op 16 februari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich gebogen over de situatie waarbij een inbreng...
Op het VRT-nieuws van 7 oktober 2019 wordt vermeld dat de Vlaamse regering het duo-legaat “afschaft”....
Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden...
Uw vennootschap bezit reeds geruime tijd een onroerend goed, maar u wenst dit onroerend goed te...
Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens...
De Vlaming heeft een baksteen in de maag en dat zie je aan de krantenberichten: nu...
De formateursnota van de Vlaamse regering van medio augustus werd recent omgezet in een Vlaamse beleidsverklaring....
Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op...
Eerst en vooral: wat is het UBO-register? De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke...
Wanneer iemand komt te overlijden, moet er een aangifte nalatenschap gebeuren. Deze vormt de basis voor...
Voor de (her)financiering van professionele vastgoed- of bouwprojecten staat de klassieke hypothecaire  financiering niet langer in...
Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid...
Recent werd de formateursnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gepubliceerd. De formateursnota bevat...
Inleiding In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte...