Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
De maatschap blijft een ideaal instrument om aan vermogensplanning te doen, ondanks het feit dat zij...
De aanvraag De echtgenoten zijn van mening dat zij overeenkomsten ten bezwarende titel hebben ondertekend in...
De wetgever heeft de bedoeling om het ‘oude’ Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw...
Op haar website geeft Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Lydia Peeters meer uitleg. Optie...
Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige...
Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van...
Zaakvervanging, of zakelijke subrogatie, is een voor vermogensplanning veel gebruikte rechtsfiguur. Er is zaakvervanging wanneer een zaak een...
De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS...
Op 1 september 2018 is het hervormde Erfrecht in België in werking getreden. De nieuwe wetgeving...
Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor...
Met ingang van 1 september 2018 geldt in Vlaanderen een vrijstelling van schenkbelasting op de waarde...
Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om...
Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van...
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft ook een impact wat de planning inzake vastgoed betreft. LegalNews.be...
De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerrechtelijk doel (voorheen de burgerlijke vennootschap) wordt sinds jaar en...
Renoveert u uw woning, dan kunt u daarvoor vrijstelling van onroerende voorheffing betalen. Zo blijkt uit...