Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Na de hervorming van het vennootschapsrecht, het erfrecht, het goederenrecht,… is nu ook de regionale schenk-...
Afgelopen zomer berichtten we u reeds dat de stemming van de wetswijziging die de verplichte registratie...
In een recente voorafgaande beslissing (nr. 20044 van 28 september 2020) bevestigt Vlabel dat inzake de...
Bij het begin van de nieuwe legislatuur heeft de Vlaamse Regering aangekondigd enkele belangrijke hervormingen te...
In principe kan geen enkele erfgerechtigde verplicht worden een nalatenschap te aanvaarden. Dit staat met zoveel...
De Vlaamse regering heeft op 18 september 2020 een voorontwerp van decreet tot hervorming van de...
Het systeem van fiscale regularisaties loopt stilaan op zijn einde. Het recente federale regeerakkoord voorziet de...
In het domein van de familiale vermogensplanning zijn de familiale stichting en de trust ingeburgerde en...
Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake...
Vanaf 1 december moeten schenkingen van buitenlandse roerende goederen die door een buitenlandse notaris worden verleden,...
De Raad van State oordeelde in het arrest van 12 juni 2018 dat er geen ‘bedekte...
Recent publiceerde Vlabel een nieuwe beslissing op haar website: voorafgaande beslissing nr. 20041 dd. 31 augustus...
Recent verscheen een voorafgaande beslissing over het samen gaan van het verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen en een...
Deze bijzonder interessante vraag die tot het doctoraal onderzoek van ondergetekende behoorde, is recent aan bod...
De Vlaamse belastingdienst heeft de voorbije weken en maanden enkele voorafgaande beslissingen gepubliceerd waaruit kan worden...
Bevat uw testament een duolegaat? Wil u uw kinderen of kleinkinderen op weg helpen via een...
Situatieschets Recent heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de temporele werking van...
In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden opgelijst. Een correcte en...
Nadat de Vlaamse erfbelasting recentelijk – meer bepaald sedert 1 september 2018 – werd gemoderniseerd en...
In onze eerdere nieuwsbrief bespraken we het wetsvoorstel van 17 juni 2020 over de invoering van...