Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te...
Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best...
De volledige beslissing leest u op de website van Vlabel, wij hernemen hier enkel de conclusie:...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS...
Krachtens artikel 745bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele...
De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van...
Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en...
Probleemstelling De partijen wensen onderling een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende hun respectievelijk aandelenpakket (1 aandeel van...
In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan...
Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van...
Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
De maatschap blijft een ideaal instrument om aan vermogensplanning te doen, ondanks het feit dat zij...