Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Voorgenomen verrichting De heer X en mevrouw Z, gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, krachtens...
Een wijziging van het huwelijkscontract kan interessant zijn om je mogelijkheden in geval van hoge nood...
Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders...
Er is al heel veel inkt gevloeid over de zorgvolmacht. Maar in deze voor iedereen onzekere...
COVID-19, de wetenschappelijke benaming van het coronavirus, heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk...
Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden...
Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de regeling rond duolegaten gewijzigd zal worden, “waarbij we het zuiver...
De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel...
Sinds 1 januari 2019 is de hervorming van het btw-stelsel voor onroerende verhuur van kracht, waarbij,...
Onroerende goederen vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van onroerende goederen is immers...
Onbekende activa en de verjaringstermijn in Vlaanderen en Brussel/Wallonië In het geval van buitenlandse beleggingen kan...
Wie een schenking wenst door te voeren, dient rekening te houden met het onherroepelijk karakter ervan:...
Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop...
Successieplanning is een dertigtal jaar oud. De modaliteiten van de schenkingen uit de jaren negentig waren...
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid...
In een recente beslissing heeft VLABEL bevestigd dat een verblijvingsbeding op onverdeelde goederen in een stelsel...
Vlabel deponeerde een mooi kerstcadeau onder de kerstboom voor de successieplanners. De door een  vindingrijk advocatenkantoor...
Het Hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 14 januari 2020 beslist dat...
Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding...