Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Met ingang van 1 september 2018 geldt in Vlaanderen een vrijstelling van schenkbelasting op de waarde...
Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om...
Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van...
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft ook een impact wat de planning inzake vastgoed betreft. LegalNews.be...
De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerrechtelijk doel (voorheen de burgerlijke vennootschap) wordt sinds jaar en...
Renoveert u uw woning, dan kunt u daarvoor vrijstelling van onroerende voorheffing betalen. Zo blijkt uit...
De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016...
In navolging van de hervorming van het erfrecht, voerde het Vlaamse Parlement op 27 juni 2018 een...
In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever...
Op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. De nieuwe erfregels zullen ook van toepassing...
De stevige versoepeling en verduidelijking van de regels rond erfovereenkomsten is een geschenk voor zij die...
Twee feitelijke samenwoners kopen OF verkopen een onroerend goed aan en laten in de koopakte een...
Na de hervorming van het erfrecht, kon ook de hervorming van de erfbelasting niet uitblijven. Inmiddels...
Op 13 juli 2017 besliste uiteindelijk ook de Brusselse wetgever om middels een ordonnantie artikel 5...
Aloude interpretatie inzake “bedekte bevoordeling” en tegenbewijs herleeft Dat de Raad van State het omstreden standpunt...
U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat ons erfrecht binnenkort grondig wordt hervormd. De krachtlijnen...
Op 12 juni 2018 heeft de Raad van State een fel betwist standpunt van de Vlaamse...