Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding...
Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen...
Stel, met de feestdagen in zicht, wenst u uw kinderen een som geld te schenken. Of...
In een recente voorafgaande beslissing bevestigt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) het principe dat er geen schenkbelasting...
Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om...
Tijdens de feestdagen treedt traditioneel ook de periode van vrijgevigheid in. Deze goedgeefsheid wordt meestal vertaald...
Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk...
Een van de pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht is de afschaffing van het kapitaal...
Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een...
In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor...
In navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (waarin de belangrijke beleidsbeslissingen werden vastgelegd), hebben de...
Het registratierecht dat verschuldigd is bij de verkoop van onroerend goed heet in het Vlaams Gewest...
Een beding van aanwas vereist een gelijkaardige levensverwachting en een gelijkwaardige inleg. In geval van een...
In de Beleidsnota, ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen...
Bent u houder van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland en wenst u uw gelden...
Heeft u in het verleden samen met uw oudere of jongere partner een beding van aanwas...
Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan...
Op 16 februari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich gebogen over de situatie waarbij een inbreng...
Op het VRT-nieuws van 7 oktober 2019 wordt vermeld dat de Vlaamse regering het duo-legaat “afschaft”....