Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Meest gelezen

Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel...
Wanneer een notaris een aangifte nalatenschap voor rekening van de erfgenamen of legatarissen indient, kan het...
Over het beding van aanwas zijn al ontzettend veel bijdragen geschreven. Iedereen heeft er wel al eens van...
De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië...
Het Vlaamse Parlement keurde op 31 maart 2021 een nieuw decreet houdende diverse technische wijzigingen van...
De meeste Belgen (drie kwart?) zijn gehuwd met een gemeenschapsstelsel. Bij het overlijden van één van...
Wij berichtten u al in eerdere nieuwsbrieven dat notariële schenkingsakten die in het buitenland werden verleden,...
Het decreet bevat enerzijds een aantal zuiver technische aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit en anderzijds...
Schenkingen door ouders aan kinderen kunnen op twee manieren gebeuren, als voorschot op erfenis of buiten...
1. CIRCULAIRE NR. 2021/C/27 Op 15 december 2020 was de sluiting van de befaamde kaasroute een...
Op 17 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13...
Geregistreerde schenkingen van roerende goederen worden onderworpen aan schenkbelasting, ongeacht de tijd die verstrijkt tussen de...
Sinds 15 december 2020 moeten alle buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen geregistreerd worden in België....
De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen heeft een interessant vonnis geveld over het toepasselijk tarief in...
Dat er een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit(1) (hierna ook “VCF”) staat aan te komen,...
De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de...
De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de...