Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

In het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap wordt een regeling getroffen over de tegoeden...
De Vlaams Parlement nam op 24 juni een decreet aan dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven...
Verkoop de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor...
U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af...
Het verhaal van Jan en Marie is herkenbaar. Ze leerden elkaar kennen op de universiteit in...
Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken...
Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake...
Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het...
‘Vlaanderen heeft de waardering van beurswaarden in de erfbelasting aangepast. Het gaat om een tijdelijk aanpassing...
De vernieuwde (en veel slagkrachtigere) algemene antimisbruikbepaling is op het vlak van inkomstenbelastingen (artikel 344, §...
Op 19 mei ll. publiceerde Vlabel een voorafgaande beslissing (nr. 20003 dd. 16.03.2020, “Kanscontract”) waarin thans...
U plant een herstructurering, een investering, een bouwproject, een schenking, etc. Hoe het fiscale kostenplaatje er...
Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de...
Wanneer u een testament opstelt, wenst u vaak meer dan één persoon te bedenken met de goederen die...
Is er een verband tussen de registratiebelasting en de grote crisis die wij vandaag meemaken? Absoluut wel,...
COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. In navolging van onze eerdere artikels (over...
Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest....
Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake...
Hoewel de ruil traditioneel als voorbeeld van afhankelijke bepalingen wordt aanzien verschilt deze dus van de...