Registratie, schenk- en erfbelasting

Registratie, schenk- en erfbelasting

Meest gelezen

Krachtens artikel 922 Burgerlijk Wetboek wordt de inkorting berekend op de fictieve massa die is samengesteld...
Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit...
Gent en Antwerpen spreken zich uit over waardering vruchtgebruik De concrete aanleiding voor deze nieuwsbrief is...
Een oude kinderloze tante verkoopt een onroerend goed voor 400.000 euro. Twee jaar en half later...
Het klinkt bijna als een melig grijsgedraaid liedje “Vlabel hier, Vlabel daar, Vlabel overal, zo krijgt fiscaal...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) definieert een stichting als “een rechtspersoon zonder leden, opgericht...
Wanneer een persoon een schenking doet aan een andere, dan is men niet verplicht om die...
Een echtpaar doet een schenking van gemeenschappelijke goederen aan zijn twee kinderen via een onderhands document,...
Een schenking moet conform artikel 931 Burgerlijk Wetboek in principe (behalve hand- en bankgiften) gebeuren bij notariële akte. Wordt deze vormvoorwaarde...
Bergen 22 januari 2021 Het Hof van beroep te Bergen heeft in een arrest van 22...
VB nr. 20056 van 23 november 2020 gepubliceerd op 12 januari 2021. Sinds iets meer dan...
Het Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een  discussiepunt in de rechtsleer...
Wat voorafging De uitbreng van onroerend goed uit vennootschappen blijft een magneet voor de fiscale geïnteresseerde....
Met de afschaffing van de kaasroute verdween een belangrijke gunstige schenkingstechniek. In onze vorige nieuwsbrief reikten we reeds...
Door de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten is het niet langer mogelijk om notariële schenkingen net...
Heeft u kleinkinderen en wil u hen graag dat extra financieel duwtje in de rug geven?...
In het Ontwerp van Vlaams programmadecreet bij de begroting 2021 (Parl.St. Vl. Parl. 2020-2021, nr. 513,...
Het Hof van Beroep te Gent heeft op 15 december 2020 een interessant arrest gewezen waarin...
Op 1 december 2020 heeft het hof van beroep te Gent een voorafgaande beslissing vernietigd van...
Het is intussen geen nieuws meer: de “kaasroute” gaat dicht. Onbelast roerende goederen schenken voor een...