Directe belastingen

Directe belastingen

De meeste bedrijfsovernames worden gerealiseerd door gebruik te maken van een overnamestructuur. Klassiek wordt hierbij een...
De regels omtrent de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten en de deeleconomie zijn...
De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus....
Traditioneel worden voor het parlementair zomerreces nog een aantal nieuwe wetten bekend gemaakt. Eén van die...
Enkele jaren geleden is de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek gestart naar verschillende bedrijven die betrokken...
Tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen kan gedurende een termijn van 6 maanden een bezwaarschrift worden ingediend. Het...
In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling...
De taks op de effectenrekeningen wordt ingehouden door de bank van zodra er 500.000 euro op...
‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale...
De Belgische Aandelenoptiewet van 26 maart 1999 voorziet dat aandelenopties die schriftelijk aangeboden worden en schriftelijk...
Vanaf dit jaar krijgt de belastingvermindering voor beschermde monumenten en landschappen een ruimer toepassingsgebied. Het fiscale...
Over de belastbaarheid van bitcoins en andere cryptomunten wordt nu iets meer duidelijkheid geschapen dankzij een...
Zoals algemeen bekend, wordt vastgoed dat door particulieren verhuurd wordt aan privépersonen, die het goed niet...
Eén van de middelen waarover u als bedrijfsleider beschikt om relatief gemakkelijk geldmiddelen uit de vennootschap...
De Private Privak De Private Privak werd een vijftiental jaar geleden ingevoerd (Wet van 22 april...
De bezwaarprocedure in de inkomstenbelastingen is gekend. De belastingplichtige gaat niet akkoord met de verschuldigde belasting...
Bezwaar Fiscale Actualiteit nr. 2018/18, pag. 5-8, week 17 – 23 mei 2018 Een beslissing van...
In 2018 is het voor Belgische belastingplichtigen nog steeds mogelijk om belastbare bedragen die in het...
De nieuwe aangifte in de personenbelasting moet ingediend worden tegen 29 juni of 12 juli. De...
In twee ontwerpen van koninklijke besluiten wordt het toeppassingsgebied van de buitenlandse juridische constructies in de...