Directe belastingen

Directe belastingen

Op heden kent de Belgische fiscale wetgeving geen fiscale consolidatie inzake inkomstenbelastingen (enkel inzake BTW), maar...
Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro zijn onderworpen aan de zogenaamde  ‘effectentaks’. De taks...
Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het...
Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan...
Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar (bedrag...
De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering...
In onze nieuwsbrief van 15 juni 2018 berichtten we u al over eerste negatieve rechtspraak over...
Enkele zogenaamde “fiscale koterijen” worden gesloopt. Het Vlaamse Gewest houdt namelijk “grote kuis” in de talloze...
Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen...
De minimale bezoldiging is een vereiste om te genieten van een verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting. Het...
De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014,...
Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s te genieten moet een vennootschap sinds...
We have already discussed Directive (EU) 2018/822 as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation...
Volgens het Hof van Cassatie oordeelden de appelrechters terecht dat de kosten voor het aanschaffen van...
Will there be soon an update of the mutual agreement (accord amiable) of 16 March 2015...
De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt vanaf dit jaar uitgebreid tot de...
In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is...
Op 10 augustus 2018 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen gepubliceerd. Deze reparatiewet remedieert...
Eind juli publiceerde de FOD Financiën het aangifteformulier voor de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen en...
Zoals de naam reeds doet vermoeden is de ‘aangifte speciaal’ echt een buitenbeentje in het Belgische...