Directe belastingen

Directe belastingen

Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek...
Het was de bedoeling dat de meerkost voor de werkgever als gevolg van het eenheidsstatuut voor...
Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten...
Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van 7 mei 2018 werd bij wet van 29 maart 2018...
Reeds sinds het Schumacker arrest van 14 februari 1995 en het arrest De Groot 12 december...
De kaaimantaks heeft eind 2018 een zoveelste wijziging ondergaan waardoor het toepassingsgebied opnieuw (sterk) verruimd is....
Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om...
De huidige wetgeving Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro...
Het nieuwe jaar is met de jaarafsluiting van 2018 meteen het uitgelezen moment om even terug...
Tot voor kort was de formule om het voordeel alle aard voor een gratis woonst te...
Met de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht gaan een reeks fiscale maatregelen gepaard die...
Traditioneel is het begin van een nieuw jaar ook het tijdstip waarop heel wat nieuwe fiscale...
Traditioneel treden bij het begin van het nieuwe jaar heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking....
De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend...
Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.  ...
1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
Publicatiedatum: 03/12/2018 “Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit lijst...
De regering heeft een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen in de strijd tegen belastingontduiking...