Directe belastingen

Directe belastingen

Stilaan zien we in de rechtspraak de eerste toepassingen van de vernieuwde algemene rechtsmisbruikbepaling. In veel...
Studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update’ LegalNews.be en Larcier organiseren op vrijdag 29 november 2019 de studiedag...
In a recent judgment of 25 January 2019, the Supreme Court takes a clear position on...
On 2 May 2019, Belgium completed the implementation process of the Directive on tax dispute resolution...
On 6 May 2019, the legislative documents implementing the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related...
Cayman Tax The so-called ‘Cayman Tax’, introduced as from 1 January 2015, is a taxation regime...
In de kranten staat regelmatig te lezen dat een wedstrijdduif voor een groot bedrag is verkocht....
De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) had de bedoeling om fiscaal...
De tax shelter wetgeving, inmiddels een 15-tal jaar oud, bevat diverse voorwaarden, beperkingen en procedurevoorschriften die...
Vorig jaar is de vrijstelling van doorstorting voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector. Dankzij een aanpassing...
Inkomsten zoals opzegvergoedingen en loonachterstallen werden tot nu toe afzonderlijk belast “tegen de gemiddelde aanslagvoet met...
Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van...
Vrij onverwacht is in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat komaf maakt met de afzonderlijke aanslag...
Het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen In het...
Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden...
Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een...
Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten volgt nauwlettend de wetgevende initiatieven op vlak van fiscaliteit. Recent zijn...
Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken...
Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering...