Directe belastingen

Directe belastingen

Meest gelezen

Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van...
Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van...
1. In een eerdere nieuwsbrief (dd. 23 april 2021) werd reeds aangekondigd dat een wetsontwerp in voorbereiding was waarin...
Het Hof van Cassatie brengt in een recent arrest van 17 mei 2021 de wettelijke principes...
Rond cryptomunten heeft altijd al een mysterieuze waas gehangen. Zo ook over het melden van een cryptorekening...
Een natuurlijke persoon is onderworpen aan de Belgische personenbelasting indien hij een fiscaal inwoner van België...
Met inschrijvingen op een rekening-courant moet men voorzichtig zijn, zo blijkt uit een (weliswaar vrij extreem)...
U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een echtscheiding en u vraagt zich af hoe...
Bitcoin en andere virtuele munten zijn vandaag de dag brandend actueel. Getuige daarvan zijn de talrijke...
Vanaf 2026 zullen autokosten alleen nog voor elektrische wagens aftrekbaar zijn. De regering wil daarmee de...
In een persbericht van 12 mei 2021 heeft Leasinvest Real Estate aangekondigd dat het de intentie heeft om...
Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan...
The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede werkkrachten en manieren om...
Het is al lang bekend dat de Belgische fiscus de mening is toegedaan, dat het verlenen...
Op 19 december 2019 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin werd bepaald...
Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich....
Het Jaarverslag 2020 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is gepubliceerd. Ons team fiscaal recht...
COVID-19 zorgde ervoor dat telewerk in menig bedrijf in ijltempo ingeburgerd geraakte. En dat het naar...
Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing...