Directe belastingen

Directe belastingen

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de...
De ministerraad van 1 februari 2019 heeft een voorontwerp goedgekeurd van een wet die de Europese...
On 26 February 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued its judgments...
In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te...
Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een...
Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg...
De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd,...
Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte van)...
Inleiding Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de...
De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft woensdag 6 februari de uitbreiding van de tax shelter naar de games...
The introduction of French payroll taxes for French tax residents as of 1 January 2019 is...
Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek...
Het was de bedoeling dat de meerkost voor de werkgever als gevolg van het eenheidsstatuut voor...
Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten...
Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van 7 mei 2018 werd bij wet van 29 maart 2018...
Reeds sinds het Schumacker arrest van 14 februari 1995 en het arrest De Groot 12 december...
De kaaimantaks heeft eind 2018 een zoveelste wijziging ondergaan waardoor het toepassingsgebied opnieuw (sterk) verruimd is....
Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om...
De huidige wetgeving Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro...