Directe belastingen

Directe belastingen

Traditioneel treden bij het begin van het nieuwe jaar heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking....
De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend...
Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.  ...
1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
Publicatiedatum: 03/12/2018 “Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit lijst...
De regering heeft een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen in de strijd tegen belastingontduiking...
Op heden kent de Belgische fiscale wetgeving geen fiscale consolidatie inzake inkomstenbelastingen (enkel inzake BTW), maar...
Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro zijn onderworpen aan de zogenaamde  ‘effectentaks’. De taks...
Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het...
Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan...
Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar (bedrag...
De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering...
In onze nieuwsbrief van 15 juni 2018 berichtten we u al over eerste negatieve rechtspraak over...
Enkele zogenaamde “fiscale koterijen” worden gesloopt. Het Vlaamse Gewest houdt namelijk “grote kuis” in de talloze...
Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen...
De minimale bezoldiging is een vereiste om te genieten van een verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting. Het...
De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014,...
Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s te genieten moet een vennootschap sinds...
We have already discussed Directive (EU) 2018/822 as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation...