Directe belastingen

Directe belastingen

De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in ons wetboek van inkomstenbelastingen onder artikel 344 §1...
AirBnB is inmiddels een welgekend begrip. Voor verhuurders is het de ideale manier om een centje...
In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht...
Het gebeurt wel vaker dat de vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider....
De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op...
In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen:...
Om ondernemingen te motiveren om meer te innoveren, kwam de Belgische overheid in 2017 met de...
Inleiding In onze vorige nieuwsbrief (8 januari jl.) alludeerden we reeds op de gevaren en opportuniteiten bij de...
De invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen...
Op 1 januari 2020 is het nieuwe ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale...
Diversen / annotatie cassatie-arrest Fortum (Cass. 24 mei 2019) / 25/11/2019 De feiten kort samengevat: Fortum...
Welk goed voornemen heeft u voor het nieuwe jaar? Misschien een paar keer met de fiets...
In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste...
De kostenaftrek van een woning aan zee door een vennootschap wordt sinds jaar en dag met...
Hoewel de nieuwe antimisbruikbepaling soms een machtig wapen kan zijn voor de fiscus, toont de recente...
De knuppel in het hoenderhok Er is veel opschudding ontstaan omtrent een arrest van het Hof...
Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een...
Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke...