Directe belastingen

Directe belastingen

Een courante discussie tijdens fiscale controles betreft de kwalificatie van kosten die gerelateerd zijn aan de...
De recente rechtspraak leek erg streng in de beoordeling van de aftrek van kosten verbonden aan...
De wetgever voerde recent een tijdelijk tax shelter regime in ten voordele van kleine ondernemingen die...
In het ontwerpadvies bestudeert de Commissie de bepalingen ingevoerd door de Wet van 23 juni 2020...
Er beweegt de laatste tijd heel wat in het goederenrecht. Zo is het Burgerlijk Wetboek –...
Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor...
cayman (ˈkeɪ mən) n., pl. -mans any of several tropical American crocodilians of the genus Caiman...
Zoals u reeds kon lezen in een vorig artikel ‘Het buitenlands avontuur van de Belgische beurstaks’[1],...
Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die...
Het Hof van Cassatie heeft met een opmerkelijk arrest beslist dat een uitsluiting van bewijs in...
Op de website van minister Maggie De Block wordt medegedeeld dat kamerlid Tania De Jonge (Open...
Op 6 juni 2020 kondigde de superkern een reeks nieuwe steunmaatregelen af. Eén van die maatregelen...
Het parlement keurde op 18 juni ll. de carry-back voor verliezen – zowel in de vennootschapsbelasting, als in de...
Als een onderneming met een omvangrijk en loyaal personeelsbestand de belastingvrijstelling voor sociaal passief toepast, kan...
Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend...
Over ‘interne meerwaarden‘ zijn inmiddels al halve bibliotheken vol geschreven. Het was dan ook een fiscaal...
Om bedrijven die al hard getroffen zijn door de coronacrisis, niet nog meer in financiële moeilijkheden...
Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe...
Verkoop de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor...