Directe belastingen

Directe belastingen

Meest gelezen

Het begin van het jaar luidt doorgaans eveneens het begin van het werkplan van de Cel...
Bent u een particuliere belegger met aandelen in Franse bedrijven? Dan kan u mogelijk een stuk...
Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle...
As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered...
Met de DAC6-Richtlijn wil Europa meer transparantie in de advisering van diverse ‘structuren’ met een internationaal...
Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna:...
Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De...
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks...
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische...
“Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor...
The 6th Directive (2018/822/EU) aiming to discourage the use of aggressive cross-border tax-planning agreements imposes a disclosure...
We verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht in verband met de meldingsplicht in kader van de zogenaamde...
Deze regering wenst blijkbaar te volharden in de (her)invoering van een herwerkte jaarlijkse taks op de...
Bedrijven die hun werknemers bijkomende opleidingen laten volgen, kunnen een vrijstelling krijgen van 11,75% van de...
Op 15 december 2020 werd een nieuwe programmawet aangenomen door de Kamer. Deze wet verruimt onder...
Het afgelopen jaar was zonder meer een jaar van uitdagingen. Ons dagelijks leven kreeg een heel...
iedt de algemene anti-misbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen aan de fiscus de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te vallen...
De rechtspraak bevestigt dat het bestrijden van gemeentelijke belastingen op tweede verblijven resultaat oplevert. Vele gemeenten,...
Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen,...