Directe belastingen

Directe belastingen

Meest gelezen

Het decreet bevat enerzijds een aantal zuiver technische aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit en anderzijds...
De discussie omtrent de dubbele belasting op Franse dividenden is gekend. Belgische particuliere beleggers die Franse...
Het arsenaal aan fiscale maatregelen om de gevolgen van de covid-19-pandemie te bestrijden, wordt binnenkort nog...
Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting....
Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale...
First competent authority agreement regarding MLI arbitration published The Multilateral convention to implement tax treaty related measures...
Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale...
Er bestaat veel rechtspraak over het ter beschikking stellen van een onroerend goed van de vennootschap...
Op 1 april 2021 werd het ‘Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ aangenomen...
In de strijd tegen belastingfraude zijn er de voorbije jaren al zeer grote stappen gezet door...
Ten laatste op 30 april 2021 moet elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens...
Als de fiscus een (vaak buitenlandse) rekening ontdekt waarop een bedrag staat dat moeilijk in overeenstemming...
U bent woonachtig in België. U bent tevens bedrijfsleider van een buitenlandse vennootschap. Waar is uw...
De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de...
On 22 March 2021, the Council of the EU amended the directive on administrative cooperation (through...
In het Belgisch recht worden er al tal van maatregelen genomen ten aanzien van rechtsgebieden met...
Voor werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten, kan de werkgever genieten van een vrijstelling tot doorstorting...
De haan heeft bij het krieken van de dag nog maar net gekraaid of men wordt...
Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele...