Directe belastingen

Directe belastingen

De coronacrisis vormt na de recente arresten van het Hof van Cassatie en het Hof van...
Het zijn voor iedereen vreemde tijden met uitdagingen op allerlei vlak. Dat geldt ook voor de...
In deze coronatijden heeft elke onderneming behoefte aan cash. De verschillende Belgische overheden voorzien in heel...
In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke...
Inleiding De voorbije maanden verscheen veel negatieve rechtspraak over de bezoldigingstheorie. Zoals reeds toegelicht in onze nieuwsbrief...
Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden...
Het COVID-19 virus houdt België (en de rest van Europa) reeds enkele weken in een houdgreep:...
De huidige pandemie is een enorme uitdaging voor zelfstandigen en bedrijven. De overheden stellen steunmaatregelen voor...
The rapid spread of the coronavirus (Covid-19) leads to far-reaching measures at home and abroad. These...
Iedereen weet ondertussen dat de forfaitaire vaststelling van het voordeel van alle aard voor de gratis...
De fiscale administratie kreeg in 2012 met een update van het artikel 344 WIB’92 een sterker...
Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle...
Het coronavirus is al enkele maanden wereldnieuws en krijgt ook steeds meer grip op de economie...
The outbreak and spreading of the coronavirus (COVID-19) leaves almost no one unaffected. It has become...
Naar aanleiding van gewijzigde Belgische en internationale fiscale spelregels, is de Belgische belastingdienst een controleactie gestart. Hierbij wenst...
De fiscale minimale bezoldiging van een bedrijfsleider De belastinghervorming is niet onbesproken. Het belastingtarief voor een vennootschap bedraagt...
In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging...
De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in ons wetboek van inkomstenbelastingen onder artikel 344 §1...
AirBnB is inmiddels een welgekend begrip. Voor verhuurders is het de ideale manier om een centje...