Directe belastingen

Directe belastingen

Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen...
De minimale bezoldiging is een vereiste om te genieten van een verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting. Het...
De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014,...
Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s te genieten moet een vennootschap sinds...
We have already discussed Directive (EU) 2018/822 as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation...
Volgens het Hof van Cassatie oordeelden de appelrechters terecht dat de kosten voor het aanschaffen van...
Will there be soon an update of the mutual agreement (accord amiable) of 16 March 2015...
De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt vanaf dit jaar uitgebreid tot de...
In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is...
Op 10 augustus 2018 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen gepubliceerd. Deze reparatiewet remedieert...
Eind juli publiceerde de FOD Financiën het aangifteformulier voor de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen en...
Zoals de naam reeds doet vermoeden is de ‘aangifte speciaal’ echt een buitenbeentje in het Belgische...
De meeste bedrijfsovernames worden gerealiseerd door gebruik te maken van een overnamestructuur. Klassiek wordt hierbij een...
De regels omtrent de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten en de deeleconomie zijn...
De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus....
Traditioneel worden voor het parlementair zomerreces nog een aantal nieuwe wetten bekend gemaakt. Eén van die...
Enkele jaren geleden is de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek gestart naar verschillende bedrijven die betrokken...
Tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen kan gedurende een termijn van 6 maanden een bezwaarschrift worden ingediend. Het...
In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling...
De taks op de effectenrekeningen wordt ingehouden door de bank van zodra er 500.000 euro op...