BTW en douane

BTW en douane

Het Grondwettelijk Hof acht de schrapping van de btw-vrijstelling voor online gokdiensten strijdig met de Grondwettelijke...
Dit weekend heeft de regering in het kader van de begrotingscontrole een akkoord bereikt over de...
On 24 March 2018, the Belgian federal government issued a press release following the interim audit...
De regelgeving omtrent de btw-eenheid is in werking getreden op 1 april 2007 en bestaat aldus...
1. Inleiding Hieronder vindt u een beknopt overzicht over de belastingaspecten waarmee u rekening moet houden...
Bij circulaire 2018/C/6 van 18 januari 2018 wordt het toepassingsgebied van rubriek XL (‘Gebouwen bestemd voor...
This study designs and analyses a range of options for applying split payment mechanism as an alternative...
Lichte vrachtwagens worden vaak (ook) voor private doeleinden gebruikt, al is het maar om van en...
Op 10 december 2015 heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd over de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen...
Op 22 december 2017 heeft de fiscus de “Frequently Asked Questions” omtrent de btw-plicht van publieke...
Diensten die verband houden met de invoer of uitvoer van goederen, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld...
Op 1 december 2017 trad een uitgebreide btw-circulaire (2017/C/70) met betrekking het gebruik van het geregistreerd...
Artikel 325, leden 1 en 2, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter krachtens...
This newsletter briefly describes the new rules. Together with the higher focus of the VAT authorities...
The VAT treatment of supplies of goods and services in the digital economy continues to be...
Op 21 november 2017 verscheen de lijvige Circulaire van de FOD Financiën in het Staatsblad, waarin...
De fiscus vond ooit dat fouten op de factuur een voldoende reden zijn om de BTW-aftrek...
Het Hof van Cassatie brengt een belangrijke nuance aan op het beginsel “non bis in idem”....
De wet van 1 juli 2016 heeft de btw-regeling grondig gewijzigd voor de zogenaamde ‘kostendelende verenigingen’ of ‘zelfstandige...
Artikel 273 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel...