BTW en douane

BTW en douane

Begin 2019 is het optionele btw-stelsel voor de verhuur van onroerende goederen in werking getreden (zie Eubelius...
Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om bij een onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, te...
Belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen en niet over een grote financiële basis beschikken, kunnen liquiditeitsproblemen...
Werken in onroerende staat die de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, verbetering, de herstelling of het...
Waarom een BTW-bouwaangifte? Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u...
Achtergrond Op 1 mei 2019 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden (lees...
Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten werd al sinds 1 januari 2010 verlaagd van 21% naar 12%. Maar...
Met ingang van 30 juni 2019 is het koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019...
(Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te...
Belgische btw-plichtigen moeten hun recht op btw-aftrek uitoefenen voor het einde van het derde kalenderjaar volgend...
In deze fiche vindt u een overzicht van onderstaande kosten: Autokosten – kosten personenwagens Onthaal- en...
Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen...
Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen...
Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond....
De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende...
VAT rules on intra-EU trade are currently subject to a major review on an EU level....
In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de...
In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak...