BTW en douane

BTW en douane

Meest gelezen

De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande...
Men zou haast vergeten dat 2020 niet enkel het jaar van Corona was, maar ook dat...
Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap...
Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen...
De federale regering heeft eind oktober het ontwerp van de nieuwe Programmawet goedgekeurd. Hieronder vind je...
De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina’s tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan...
Op 4 november 2020 publiceerde onze minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, de algemene beleidsnota van...
Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig...
624 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 was er eindelijk terug een federale regering...
Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten...
Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle...
Door de globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten stijgt de vraag naar...
Op de website van de FOD Financiën staat er een overzicht van de fiscale maatregelen van...
Introduction The program law regarding the budget statement of 2021 has recently been issued by the...
Uitbreiding tot het volledige grondgebied én tot verkopen maar ook belangrijke beperkingen Binnen de Ministerraad is...
On October 1st 2020 the European Court of Justice published its decision in the Belgian case...
In de vastgoedsector is het courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op gronden die...
Het leven van een influencer. Als we social media geloven is het vooral rozengeur en maneschijn....
Om bedrijven die al hard getroffen zijn door de coronacrisis, niet nog meer in financiële moeilijkheden...
Verkoop de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor...