BTW en douane

BTW en douane

Meest gelezen

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1 januari 2021 de EU definitief verlaten. Dit impliceert dat het...
Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie...
Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsberichten (cfr. nieuwsbericht aankondiging en nieuwsbericht publicatie wet) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief...
Het jaar 2020 is voornamelijk gekenmerkt door de COVID pandemie. Om ondernemers tijdens de coronacrisis financiële...
De definitieve Brexit is nog maar net een feit, maar de online sector begint zelfs na...
Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs...
Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle...
De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande...
Men zou haast vergeten dat 2020 niet enkel het jaar van Corona was, maar ook dat...
Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap...
Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen...
De federale regering heeft eind oktober het ontwerp van de nieuwe Programmawet goedgekeurd. Hieronder vind je...
De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina’s tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan...
Op 4 november 2020 publiceerde onze minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, de algemene beleidsnota van...
Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig...
624 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 was er eindelijk terug een federale regering...
Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten...
Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle...
Door de globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten stijgt de vraag naar...
Op de website van de FOD Financiën staat er een overzicht van de fiscale maatregelen van...