BTW en douane

BTW en douane

Meest gelezen

1. In een eerdere nieuwsbrief (dd. 23 april 2021) werd reeds aangekondigd dat een wetsontwerp in voorbereiding was waarin...
De regels voor BTW in e-commerce veranderen vanaf 1 juli 2021.  Daarover kon je al alles...
In de zaak Vos Aannemingen heeft het Hof van Cassatie per 21 mei 2021 een finaal...
Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich....
Voortdurend verlies maken, economisch is het niet gezond. Fiscaal is het verleidelijk. Getuige hiervan is  een interessant...
E-commerce boomt, over de landsgrenzen heen. Veel meer webshops komen daardoor met buitenlandse btw in aanraking....
1. Een belastingplichtige is verplicht om op verzoek van de fiscale administratie alle boeken en bescheiden voor...
Tegen 1 juli 2021 treden de nieuwe BTW-regels ingeval van e-commerce in voege. Het is dus...
Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1 januari 2021 de EU definitief verlaten. Dit impliceert dat het...
Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie...
Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsberichten (cfr. nieuwsbericht aankondiging en nieuwsbericht publicatie wet) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief...
Het jaar 2020 is voornamelijk gekenmerkt door de COVID pandemie. Om ondernemers tijdens de coronacrisis financiële...
De definitieve Brexit is nog maar net een feit, maar de online sector begint zelfs na...
Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs...
Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle...
De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande...
Men zou haast vergeten dat 2020 niet enkel het jaar van Corona was, maar ook dat...
Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap...
Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen...
De federale regering heeft eind oktober het ontwerp van de nieuwe Programmawet goedgekeurd. Hieronder vind je...