Fiscaal recht

Fiscaal recht

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de...
De ministerraad van 1 februari 2019 heeft een voorontwerp goedgekeurd van een wet die de Europese...
On 26 February 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued its judgments...
In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te...
Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg...
De maatschap blijft een ideaal instrument om aan vermogensplanning te doen, ondanks het feit dat zij...
De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd,...
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wetsvoorstel dat voorziet in de toepassing van het...
Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte van)...
De aanvraag De echtgenoten zijn van mening dat zij overeenkomsten ten bezwarende titel hebben ondertekend in...
Zoals het er nu naar uitziet, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om 0.00...
De wetgever heeft de bedoeling om het ‘oude’ Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw...
Inleiding Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de...
De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft woensdag 6 februari de uitbreiding van de tax shelter naar de games...
In een eerdere Eubelius Flash kon u reeds lezen dat de fiscus een aantal belangrijke testcases voor de...