Fiscaal recht

Fiscaal recht

In het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap wordt een regeling getroffen over de tegoeden...
Op 6 juni 2020 kondigde de superkern een reeks nieuwe steunmaatregelen af. Eén van die maatregelen...
Het parlement keurde op 18 juni ll. de carry-back voor verliezen – zowel in de vennootschapsbelasting, als in de...
Als een onderneming met een omvangrijk en loyaal personeelsbestand de belastingvrijstelling voor sociaal passief toepast, kan...
De Vlaams Parlement nam op 24 juni een decreet aan dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven...
Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend...
Over ‘interne meerwaarden‘ zijn inmiddels al halve bibliotheken vol geschreven. Het was dan ook een fiscaal...
Om bedrijven die al hard getroffen zijn door de coronacrisis, niet nog meer in financiële moeilijkheden...
Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe...
Verkoop de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor...
U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af...
In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens)...
Voor de creatie van auteursrechtelijke beschermde werken heeft de wetgever een zeer gunstig fiscaal systeem bedacht,...
Het verhaal van Jan en Marie is herkenbaar. Ze leerden elkaar kennen op de universiteit in...
Volgens de website van de FOD Financiën kunt u een belastingverhoging krijgen wanneer uw aangifte laattijdig...
Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken...
1. Coronawerkloosheid en “effectief actief” Opdat iemand van het 10%-tarief kan genieten inzake zijn/haar aanvullend pensioenkapitaal...
Veel zelfstandige ondernemers hebben in deze moeilijke tijd nood aan extra financiële zuurstof. Familie, vrienden, kennissen...
Vorig jaar hebben we u reeds bericht over de eerste stapjes van “fiscale consolidatie” in België en...