Fiscaal recht

Fiscaal recht

Meest gelezen

Het begin van het jaar luidt doorgaans eveneens het begin van het werkplan van de Cel...
Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs...
Bent u een particuliere belegger met aandelen in Franse bedrijven? Dan kan u mogelijk een stuk...
Het Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een  discussiepunt in de rechtsleer...
Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle...
Wat voorafging De uitbreng van onroerend goed uit vennootschappen blijft een magneet voor de fiscale geïnteresseerde....
As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered...
Met de afschaffing van de kaasroute verdween een belangrijke gunstige schenkingstechniek. In onze vorige nieuwsbrief reikten we reeds...
Met de DAC6-Richtlijn wil Europa meer transparantie in de advisering van diverse ‘structuren’ met een internationaal...
Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna:...
Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De...
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks...
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische...
“Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor...
Door de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten is het niet langer mogelijk om notariële schenkingen net...
The 6th Directive (2018/822/EU) aiming to discourage the use of aggressive cross-border tax-planning agreements imposes a disclosure...
De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande...
Heeft u kleinkinderen en wil u hen graag dat extra financieel duwtje in de rug geven?...
We verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht in verband met de meldingsplicht in kader van de zogenaamde...