Fiscaal recht

Fiscaal recht

Traditioneel treden bij het begin van het nieuwe jaar heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking....
Op 10 januari 2019 heeft de FOD Financiën een mededeling gepubliceerd omtrent de teruggaaf van de...
De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend...
Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.  ...
Op 1 september 2018 is het hervormde Erfrecht in België in werking getreden. De nieuwe wetgeving...
1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over...
In eerdere publicaties maakten wij reeds melding van de Franse belasting op inkomsten gerealiseerd door buitenlanders...
Op de website van Vlabel werd een overzicht gepubliceerd van wijzigingen aan de Vlaamse fiscale regelgeving...
Wat is de taks op de effectenrekening? Met de inwerkingtreding van de wet betreffende de taks...
Publicatiedatum: 03/12/2018 “Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit lijst...
De regering heeft een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen in de strijd tegen belastingontduiking...
In het Staatsblad is de wet verschenen die de mogelijkheid invoert om verhuur van onroerende goederen...
Op heden kent de Belgische fiscale wetgeving geen fiscale consolidatie inzake inkomstenbelastingen (enkel inzake BTW), maar...
Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro zijn onderworpen aan de zogenaamde  ‘effectentaks’. De taks...
Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het...
Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan...
Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een...
Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar (bedrag...
Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor...
De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering...