Fiscaal recht

Fiscaal recht

Voorgenomen verrichting De heer X en mevrouw Z, gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, krachtens...
Een wijziging van het huwelijkscontract kan interessant zijn om je mogelijkheden in geval van hoge nood...
De coronacrisis vormt na de recente arresten van het Hof van Cassatie en het Hof van...
Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders...
Het zijn voor iedereen vreemde tijden met uitdagingen op allerlei vlak. Dat geldt ook voor de...
In deze coronatijden heeft elke onderneming behoefte aan cash. De verschillende Belgische overheden voorzien in heel...
In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke...
Er is al heel veel inkt gevloeid over de zorgvolmacht. Maar in deze voor iedereen onzekere...
COVID-19, de wetenschappelijke benaming van het coronavirus, heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk...
Inleiding De voorbije maanden verscheen veel negatieve rechtspraak over de bezoldigingstheorie. Zoals reeds toegelicht in onze nieuwsbrief...
Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden...
Around the globe, businesses are hit by the Corona (COVID-19) pandemic outbreak. Tax authorities are coming...
Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden...
Met de invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019, had...
Het COVID-19 virus houdt België (en de rest van Europa) reeds enkele weken in een houdgreep:...
De huidige pandemie is een enorme uitdaging voor zelfstandigen en bedrijven. De overheden stellen steunmaatregelen voor...
The rapid spread of the coronavirus (Covid-19) leads to far-reaching measures at home and abroad. These...
Iedereen weet ondertussen dat de forfaitaire vaststelling van het voordeel van alle aard voor de gratis...
Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de regeling rond duolegaten gewijzigd zal worden, “waarbij we het zuiver...
De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel...