Fiscaal recht

Fiscaal recht

In deze fiche vindt u een overzicht van onderstaande kosten: Autokosten – kosten personenwagens Onthaal- en...
In een eerdere bijdrage werd toegelicht dat de fiscus het gemunt heeft op verenigingen die kosteloze voordelen krijgen...
Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen...
In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te...
De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag...
De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd...
Waarom voorafbetalen? Uw vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Maar een gebrek aan voorafbetalingen...
Ere wie ere toekomt: het was Jan Verhoeye, Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, die...
Inleiding In een vorig artikel op onze website bespraken wij een arrest van het hof van...
Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen...
De fiscus kondigt elk jaar de thema’s aan waarrond hij controleacties zal voeren. Voor 2017 kunnen...
Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond....
Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best...
Stilaan zien we in de rechtspraak de eerste toepassingen van de vernieuwde algemene rechtsmisbruikbepaling. In veel...
Studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update’ LegalNews.be en Larcier organiseren op vrijdag 29 november 2019 de studiedag...
In a recent judgment of 25 January 2019, the Supreme Court takes a clear position on...
On 2 May 2019, Belgium completed the implementation process of the Directive on tax dispute resolution...
On 6 May 2019, the legislative documents implementing the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related...