Fiscaal recht

Fiscaal recht

Meest gelezen

Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van...
De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van...
Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van...
1. In een eerdere nieuwsbrief (dd. 23 april 2021) werd reeds aangekondigd dat een wetsontwerp in voorbereiding was waarin...
Het Hof van Cassatie brengt in een recent arrest van 17 mei 2021 de wettelijke principes...
Rond cryptomunten heeft altijd al een mysterieuze waas gehangen. Zo ook over het melden van een cryptorekening...
Een natuurlijke persoon is onderworpen aan de Belgische personenbelasting indien hij een fiscaal inwoner van België...
Een schenking vereist, om geldig te zijn, de vervulling van een aantal basiselementen. We spreken in...
De regels voor BTW in e-commerce veranderen vanaf 1 juli 2021.  Daarover kon je al alles...
De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de erf- en schenkbelasting nadert met rasse schreden. Niet...
Met inschrijvingen op een rekening-courant moet men voorzichtig zijn, zo blijkt uit een (weliswaar vrij extreem)...
U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een echtscheiding en u vraagt zich af hoe...
Bitcoin en andere virtuele munten zijn vandaag de dag brandend actueel. Getuige daarvan zijn de talrijke...
Vanaf 2026 zullen autokosten alleen nog voor elektrische wagens aftrekbaar zijn. De regering wil daarmee de...
In een persbericht van 12 mei 2021 heeft Leasinvest Real Estate aangekondigd dat het de intentie heeft om...
Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan...
Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1?...
The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede werkkrachten en manieren om...
Dit verklaart de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën in een antwoord dd. 25 mei...
In een eerder artikel van 10 maart 2020 schreven wij al dat de rechtbank van eerste...