Fiscaal recht

Fiscaal recht

Schenken en nalaten aan goede doelen wordt vanaf 1 juli 2021 belastingvrij in Vlaanderen. Het duolegaat...
Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1)....
Middels het decreet van 26 juni 2020 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013...
De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed...
Op de website van VLABEL is de samenvatting van een interessant vonnis gepubliceerd. De rechtbank van...
In onze laatste nieuwsbrief bespraken we een recente interne instructie van de fiscus (lees hier). Het...
In een recente voorafgaande beslissing stelt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dat er geen fiscaal misbruik aanwezig...
Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven,...
De belastingadministratie voert de laatste jaren een campagne tegen belastingvrije kapitaalverminderingen in private holdings. De nieuwe...
Aangetekend schrijven van de fiscus De fiscus heeft de voorbije weken aan ongeveer 13.000 vennootschappen die...
De fiscus is doorgaans argwanend als een vennootschap kosten aftrekt voor een privéwoning die ze ter...
Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op...
De fiscale zondaar zal ondertussen waarschijnlijk soms door het bos de bomen niet meer zien in...
Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van...
Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister?...
Het wordt ondertussen wel duidelijk dat 2020 voor heel wat ondernemingen een strijd op leven of...
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.....
There is always something happening…ook de Vlaamse decreetgever heeft niet stilgezeten. Voor de Vlaming geboren met...
De maatschap is sedert haar receptie in België in de jaren ’90 uitgegroeid tot waarschijnlijk het...
Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) autonoom bevoegd voor het vaststellen, controleren en...