Fiscaal recht

Fiscaal recht

Diversen / annotatie cassatie-arrest Fortum (Cass. 24 mei 2019) / 25/11/2019 De feiten kort samengevat: Fortum...
Welk goed voornemen heeft u voor het nieuwe jaar? Misschien een paar keer met de fiets...
Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding...
In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste...
Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen...
De kostenaftrek van een woning aan zee door een vennootschap wordt sinds jaar en dag met...
Stel, met de feestdagen in zicht, wenst u uw kinderen een som geld te schenken. Of...
In een recente voorafgaande beslissing bevestigt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) het principe dat er geen schenkbelasting...
Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om...
Tijdens de feestdagen treedt traditioneel ook de periode van vrijgevigheid in. Deze goedgeefsheid wordt meestal vertaald...
Begin 2019 is het optionele btw-stelsel voor de verhuur van onroerende goederen in werking getreden (zie Eubelius...
Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk...
Een van de pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht is de afschaffing van het kapitaal...
Hoewel de nieuwe antimisbruikbepaling soms een machtig wapen kan zijn voor de fiscus, toont de recente...
De knuppel in het hoenderhok Er is veel opschudding ontstaan omtrent een arrest van het Hof...
Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om bij een onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, te...
Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een...
Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke...
Het hof van beroep te Brussel heeft in een arrest van 9 oktober 2019 geoordeeld dat...
De fiscus kent mijn buitenlands vermogen. Belast de fiscus enkel mijn inkomsten of ook mijn gehele...