Fiscaal recht

Fiscaal recht

Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen...
Op 30 juli 2018 verschenen de nieuwe richtlijnen voor het btw-boetebeleid. Wij lichten er voor u...
De minimale bezoldiging is een vereiste om te genieten van een verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting. Het...
De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014,...
Advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs zijn gewone btw belastingplichtigen. Er werd echter een facultatieve bijzondere regeling uitgewerkt voor de medewerkers...
Zoals u ongetwijfeld reeds uit de pers hebt kunnen vernemen, heeft de regering besloten om de...
Met ingang van 1 september 2018 geldt in Vlaanderen een vrijstelling van schenkbelasting op de waarde...
De invoer van goederen is onderworpen aan btw, tenzij die invoer gevolgd wordt door een vrijgestelde...
On 17 October 2018 the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) delivered its ruling...
Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s te genieten moet een vennootschap sinds...
We have already discussed Directive (EU) 2018/822 as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation...
Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om...
Volgens het Hof van Cassatie oordeelden de appelrechters terecht dat de kosten voor het aanschaffen van...
Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van...
Will there be soon an update of the mutual agreement (accord amiable) of 16 March 2015...
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft ook een impact wat de planning inzake vastgoed betreft. LegalNews.be...
De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerrechtelijk doel (voorheen de burgerlijke vennootschap) wordt sinds jaar en...
De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt vanaf dit jaar uitgebreid tot de...
In het licht van Europese rechtspraak had de btw-Administratie de bedoeling om zgn. tweedelijnsbijstand van advocaten...
Renoveert u uw woning, dan kunt u daarvoor vrijstelling van onroerende voorheffing betalen. Zo blijkt uit...