Fiscaal recht

Fiscaal recht

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en...
Vorig jaar is de vrijstelling van doorstorting voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector. Dankzij een aanpassing...
Inkomsten zoals opzegvergoedingen en loonachterstallen werden tot nu toe afzonderlijk belast “tegen de gemiddelde aanslagvoet met...
Probleemstelling De partijen wensen onderling een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende hun respectievelijk aandelenpakket (1 aandeel van...
Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van...
In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de...
Vrij onverwacht is in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat komaf maakt met de afzonderlijke aanslag...
In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak...
Het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen In het...
Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden...
In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan...
Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van...
Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een...
De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren...
Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten volgt nauwlettend de wetgevende initiatieven op vlak van fiscaliteit. Recent zijn...
Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering...