Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen...
In navolging van de wetgeving met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en voor zelfstandigen...
Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van...
De FSMA heeft een eerste reeks inspecties ter plaatse uitgevoerd over de naleving van de zorgplicht...
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en...
In a decision with significant implications for P&I Clubs and other insurers, the European Court of...
Bij heel wat bedrijven is de groepsverzekering een vaste waarde geworden. Het maakt deel uit van...
De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering...
Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn,...
De Wet m.b.t. de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers is aangenomen door de...
Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval...
An FSMA regulation on information concerning costs and fees to be communicated by service providers relating...
Vele mensen zijn zich niet bewust van het nut, zelfs noodzakelijkheid, van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering. Nochtans...
Twee autobestuurders raken in een aanrijding betrokken; ze vullen ter plaatse gezamenlijk het Europees Aanrijdingsformulier (EAF)...
L’accès à la profession de prêteur et d’intermédiaire en crédit hypothécaire et en crédit à la...
De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding” van...
Dit is de uitspraak van een merkwaardige aansprakelijkheidszaak voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling...
De Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft op 7 februari 2017 een interessant vonnis geveld...
De wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake Economie bevat een aantal bepalingen die...
Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een...