Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Wat als u met andermans auto rijdt en u een ongeval veroorzaakt? Afhankelijk van welke verzekering...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als “verzekerde”: de bouwheer,...
Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
On 23 February 2018, the new European directive nr. 2016/97/EU of 20 January 2016 on insurance...
In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf...
Biedt de daling van de vennootschapsbelastingtarieven alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op...
Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen...
In navolging van de wetgeving met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en voor zelfstandigen...
Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van...
De FSMA heeft een eerste reeks inspecties ter plaatse uitgevoerd over de naleving van de zorgplicht...
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en...
In a decision with significant implications for P&I Clubs and other insurers, the European Court of...
Bij heel wat bedrijven is de groepsverzekering een vaste waarde geworden. Het maakt deel uit van...
De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering...
Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn,...
De Wet m.b.t. de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers is aangenomen door de...
Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval...