Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente ontwikkelingen m.b.t. levensverzekeringen’ van Lydian gaf mr. Sandra Lodewijckx (advocaat-vennoot Lydian)...
Inzake successieplanning met levensverzekeringscontracten heeft de Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”) de voorbije jaren al heel wat stof...
De publieke consultatie van de voorstelteksten aansprakelijkheidsrecht loopt van donderdag 29 maart 2018 tot en met...
De publieke consultatie van de voorstelteksten aansprakelijkheidsrecht loopt van donderdag 29 maart 2018 tot en met...
De publieke consultatie van de voorstelteksten aansprakelijkheidsrecht loopt van donderdag 29 maart 2018 tot en met...
Wie een onroerend goed aankoopt, financiert dit doorgaans met eigen middelen en/of met een hypothecaire lening...
Het duaal pensioensparen wordt in 2018 een realiteit na de publicatie in het Staatsblad van 30...
Op 30 maart 2018 werd de ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling...
België is bezig met het ontwikkelen van een wet die de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie of IDD...
De hervormingen van zowel erf- als huwelijksvermogensrecht hebben ook een impact hebben inzake de vermogensstructurering via...
Iedereen kent de klassieke verzekeringspolissen: meer dan waarschijnlijk is uw burgerlijke aansprakelijkheid zowel professioneel (uitbating) als...
A royal decree dated 25 December 2017 (the “Royal Decree”) further implements the packaged retail and...
De artikelen 10 tot en met 16 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement...
Wat als u met andermans auto rijdt en u een ongeval veroorzaakt? Afhankelijk van welke verzekering...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als “verzekerde”: de bouwheer,...
Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
On 23 February 2018, the new European directive nr. 2016/97/EU of 20 January 2016 on insurance...