Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Op 2 mei jl. is het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft tips om onaangename verrassingen te...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) licht toe. Waarom uw verzekeraar bellen?...
Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, het zogenaamde kettingbostingsartikel, was door diverse rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde), wijst op het nut van een...
Wat is afstand van verhaal? Afstand van verhaal is een bijzondere clausule in de huurovereenkomst of...
In een arrest van het hof van beroep te Gent van 28 juni 2018 wierp de...
Op 3 juli 2018 hebben de heren Michel DE LAMOTTE en Benoît LUTGEN een wetsvoorstel ingediend...
Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van...
Mr. Stephane Vereecken en mr. Sigrid Heirbrant (Charlier advocaten) lichten toe. De invoering van art. 29ter...
Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid bouwactoren’ van Lydian bespraken mr. Iris Hemelaer,...
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht bevat ook een uitgewerkte regeling inzake levensverzekeringen. LegalNews.be vroeg aan dhr....
Lokale besturen zijn volop bezig met het doorlichten en optimaliseren van hun verzekeringsportefeuille via een openbare...
Het Hof van Cassatie heeft onlangs op 16 maart 2018 opnieuw bevestigd dat een algemene uitsluiting...
De eerste GDPR-storm woedt inmiddels op de sociale media (Twitter, LinkedIn, …). Er ontstond commotie over...
De Belgische wetgeving kent voorlopig nog geen specifieke regelgeving omtrent het verzekeren van cyberrisico’s. De Wet...
Het KB van 16 april 2018 legt een aantal nieuwe minimumvoorwaarden op, waar alleen kan van...
Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een...
Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente ontwikkelingen m.b.t. levensverzekeringen’ van Lydian gaf mr. Sandra Lodewijckx (advocaat-vennoot Lydian)...
Inzake successieplanning met levensverzekeringscontracten heeft de Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”) de voorbije jaren al heel wat stof...