Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door...
Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven...
Op 20 september 2018 publiceerde het FSMA een interessant standpunt 2018-09 over ‘Bewijslast in verzekeringscontracten’ op...
Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van...
Het is intussen algemeen geweten.  De GDPR regelgeving die op 25/5/2018 in voege trad, voorziet forse...
Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.  ...
Iedereen weet het : onze regering is in 2018 bijzonder ijverig geweest op heel wat vlakken....
In het Staatsblad van 18 december is de wet van 6 december 2018 tot omzetting in...
Mr. Stephane Vereecken (Charlier advocaten) wijst in een post op LinkedIn op de belangrijke arresten. De...
Minister Van Overtveldt wil definitief de pensioenval elimineren. En dat is een goede zaak. Want gepensioneerden met...
Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor...
De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering...
Het wetsontwerp heeft de omzetting in Belgisch recht tot doel van Richtlijn (EU) 2016/97 van het...
De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering...
– Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft meer uitleg. De wettelijk verplichte...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft antwoord. GDPR: verzuiming leidt tot...
De eerste reparaties en “verduidelijkingen” zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op...
Een recent arrest van het Hof van Cassatie gewezen op 9 oktober 2017 geeft een antwoord...