Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Mr. Stephane Vereecken (Charlier advocaten) wijst in een post op LinkedIn op de belangrijke arresten. De...
Minister Van Overtveldt wil definitief de pensioenval elimineren. En dat is een goede zaak. Want gepensioneerden met...
Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor...
De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering...
Het wetsontwerp heeft de omzetting in Belgisch recht tot doel van Richtlijn (EU) 2016/97 van het...
De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering...
– Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft meer uitleg. De wettelijk verplichte...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft antwoord. GDPR: verzuiming leidt tot...
De eerste reparaties en “verduidelijkingen” zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op...
Een recent arrest van het Hof van Cassatie gewezen op 9 oktober 2017 geeft een antwoord...
Op 2 mei jl. is het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft tips om onaangename verrassingen te...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) licht toe. Waarom uw verzekeraar bellen?...
Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, het zogenaamde kettingbostingsartikel, was door diverse rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en...
Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde), wijst op het nut van een...
Wat is afstand van verhaal? Afstand van verhaal is een bijzondere clausule in de huurovereenkomst of...
In een arrest van het hof van beroep te Gent van 28 juni 2018 wierp de...
Op 3 juli 2018 hebben de heren Michel DE LAMOTTE en Benoît LUTGEN een wetsvoorstel ingediend...