Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Wijzigingen vanaf 2 april 2019 U kent ongetwijfeld de groene kaart.  Dat document moet u altijd...
Het einde van de arbeidsrelatie betekent dat ook de groepsverzekering wordt stopgezet door de werkgever. Het...
Je bent zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon en stelt je de vraag of jouw bestuurdersaansprakelijkheid...
De Europese richtlijn over verzekeringsdistributie, beter bekend als de IDD-richtlijn, is sinds kort van kracht in...
1. De nieuwe beperking van bestuurdersaansprakelijkheid De nieuwe vennootschapswet werd op 28 februari 2019 eindelijk gestemd...
Een echtscheiding is een erg ingrijpende gebeurtenis. Er komt heel wat bij kijken. In dat proces...
Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat...
De verzekeraar moet bij het verwezenlijken van het risico (schade) de beloofde prestatie leveren (vergoeden), tenzij...
De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten...
Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door...
Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven...
Op 20 september 2018 publiceerde het FSMA een interessant standpunt 2018-09 over ‘Bewijslast in verzekeringscontracten’ op...
Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van...
Het is intussen algemeen geweten.  De GDPR regelgeving die op 25/5/2018 in voege trad, voorziet forse...
Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.  ...
Iedereen weet het : onze regering is in 2018 bijzonder ijverig geweest op heel wat vlakken....
In het Staatsblad van 18 december is de wet van 6 december 2018 tot omzetting in...