Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen...
De wet van 3 april 2019 Brexit dreigt inzake verzekeringen heel wat gevolgen te hebben. Een...
Bedoeling van de wet Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder...
Op 28 maart 2019 organiseerde LegalNews.be samen met Larcier de studienamiddag ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en...
Wijzigingen vanaf 2 april 2019 U kent ongetwijfeld de groene kaart.  Dat document moet u altijd...
Het einde van de arbeidsrelatie betekent dat ook de groepsverzekering wordt stopgezet door de werkgever. Het...
Je bent zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon en stelt je de vraag of jouw bestuurdersaansprakelijkheid...
De Europese richtlijn over verzekeringsdistributie, beter bekend als de IDD-richtlijn, is sinds kort van kracht in...
1. De nieuwe beperking van bestuurdersaansprakelijkheid De nieuwe vennootschapswet werd op 28 februari 2019 eindelijk gestemd...
Een echtscheiding is een erg ingrijpende gebeurtenis. Er komt heel wat bij kijken. In dat proces...
Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat...
De verzekeraar moet bij het verwezenlijken van het risico (schade) de beloofde prestatie leveren (vergoeden), tenzij...
De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten...
Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door...
Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven...