Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Meest gelezen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende “klimaatzaak”, waarin Belgische burgers...
Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar...
Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee...
De aansprakelijkheidsverzekeraar kan een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekeringnemer en de verzekerde ten belope...
De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is...
Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook...
Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking...
De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om...
Het recht op vergeten worden bestaat een jaar.   Dat recht zorgt ervoor dat bij onderschrijving van...
De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om...
Wanneer een persoon een schenking doet aan een andere, dan is men niet verplicht om die...
De “pay as you drive” of “pay how you drive” praktijk is de laatste jaren wijdverspreid...
Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 17% van de werkenden in 2018...
On 1 January 2021, the UK left the EU’s Single Market and Customs Union. As a...
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante...
Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op...
Hoewel het ‘kerstdecreet’ (Vlaams decreet van 23 december 2016, BS 30 december 2016) de verzekeringsgift minder...