Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

DE WET PEETERS-BORSUS: VERZEKERINGSPLICHT DEKT SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Discrepantie materiële toepassingsvoorwaarden Aannemers,...
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Bij de voorstelling...
Basisprincipes De basisprincipes die altijd moeten gerespecteerd worden zijn: Principes inzake belangenconflicten: het belang van de...
De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van...
Op donderdag 4 juli 2019 spreken Prof. dr. Ignace Claeys (hoofddocent Universiteit Gent en advocaat-vennoot Eubelius)...
Op 26 april ll. werd het wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van...
Aan het einde van deze Parlementaire sessie is het Belgische Parlement nog bijzonder actief geweest, met...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014 De appelrechters stellen...
In theory, insurance services are harmonised at the EU level. Insurance companies and intermediaries alike may easily...
De eind april in de Kamer goedgekeurde wet die de wet van 21 november 1989 betreffende...
Op 6 februari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met als...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen...
De wet van 3 april 2019 Brexit dreigt inzake verzekeringen heel wat gevolgen te hebben. Een...
Bedoeling van de wet Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder...
Op 28 maart 2019 organiseerde LegalNews.be samen met Larcier de studienamiddag ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en...