Verkeersrecht

Verkeersrecht

Er is de voorbije week heel wat te doen geweest over de arresten van het Hof...
New rules to help EU countries open up their rail transport markets and improve their competitiveness...
Advocaat-generaal Bot concludeert dat de btw-vrijstelling van art. 148 onderdeel d Btw-richtlijn van toepassing is op...
Easier access for all rail operators to domestic rail markets should give rail passengers more choice...
Een verbod op handsfree bellen zou moeten leiden tot een verbod op alle handelingen die de...
De NMBS, Infrabel en HR Rail (de personeelsafdeling van NMBS en Infrabel) moeten efficiënter gaan werken....
Een vervelende zaak bij btw-controles is het leveren van het bewijs van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire...
Europa heeft een nieuw ‘Besluit met Gelijkwaardigheidstabellen voor Rijbewijzen’. Mensen met een ‘oud rijbewijs’ weten op...
Plans to update EU civil aviation safety rules to address emerging risks were amended and approved...
A-G Niessen is van mening dat het plaatsen van ANPR-camera’s op de openbare weg door de...
In its decision of 30 June 2016, the Court of Cassation stated that a claim of...
Artikel 56 van het decreet van 19 december 1998 (Aslastendecreet) voorziet in een algemeen verbod het...
Vanaf 1 oktober 2016 brengt de wetgever duidelijkheid omtrent het juridisch statuut van de elektrische fiets,...
Wegverkeer. Wegverkeersreglement van 1 december 1975. Reglementsbepalingen. Artikel 12.4. Verlaten rijbaan. (meer…)...
Verzekeringsovereenkomst. Vervalbeding. Beoordeling door de rechter. (meer…)...
Wegverkeerswet. Afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding. Geen verplichting tot ondertekening. (meer…)...
Application de la loi pénale dans le temps. Portée. Roulage. Loi relative à la police de...
Toepassing van de strafwet in de tijd. Draagwijdte. Wegverkeerswet. Verval van het recht tot sturen. Herstel...