Verkeersrecht

Verkeersrecht

Artikel 56 van het decreet van 19 december 1998 (Aslastendecreet) voorziet in een algemeen verbod het...
Vanaf 1 oktober 2016 brengt de wetgever duidelijkheid omtrent het juridisch statuut van de elektrische fiets,...
Wegverkeer. Wegverkeersreglement van 1 december 1975. Reglementsbepalingen. Artikel 12.4. Verlaten rijbaan. (meer…)...
Verzekeringsovereenkomst. Vervalbeding. Beoordeling door de rechter. (meer…)...
Wegverkeerswet. Afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding. Geen verplichting tot ondertekening. (meer…)...
Application de la loi pénale dans le temps. Portée. Roulage. Loi relative à la police de...
Toepassing van de strafwet in de tijd. Draagwijdte. Wegverkeerswet. Verval van het recht tot sturen. Herstel...