Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
In het Staatsblad van 13 december 2018 is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling...
Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep...
Wij hebben eerder geblogd over een cassatiearrest van 22 maart 2018. (C.17.0067N) waarin wordt gesteld dat rechtsgeldig een...
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
De politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich in een niet-gepubliceerd vonnis van 31 oktober 2018 moeten...
Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, …) is de verhuur van appartementen...
Wat voorziet de pachtwet? Art. 29, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat indien de pachter van een...
Vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten (art. 3.178) 1. Nieuw artikel Art.3.178: “§ 1. Indien aan...
De procedures met betrekking tot burenrelaties zijn een teken van de huidige tijd en zijn vaak...
1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd...
Een praktische indeling: het voorgestelde Boek 3 bevat acht titels 1. Algemene bepalingen 2. Goederen 3....
Reden voor de invoering In het Belgische recht bestaan reeds sinds lang gefragmenteerde sporen van fiduciaire...
In onze vorige blogpost bespraken wij het nieuw Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 1 januari 2019 in werking zal...
Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 ‘Bewijs’ De ministerraad heeft op voorstel van...
De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van het Vlaams Woninghuurdecreet goed dat een ingang zal vinden...
Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende...
Harmonisatie van de juridische concepten ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Op Belgisch niveau waren er heel...