Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

In deze laatste E-zine over het vernieuwde goederenrecht, staan we stil bij de wijzigingen die het...
De hervorming van het goederenrecht in het NBW voorziet in een aantal diepgaande wijzigingen aan het...
Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering enkele bijkomende beslissingen genomen met betrekking tot maatregelen...
Het NBW brengt een aantal nieuwigheden mee voor het vruchtgebruik dat aan rechtspersonen wordt verleend. Hieronder...
Het betreft een vraag die bij veel syndici alsook vele mede-eigenaars reeds de afgelopen weken rees....
Stel, u voert als aannemer een aantal werkzaamheden uit conform het aannemingscontract dat u sloot met...
Op vandaag worden er in België heel wat maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus...
1. De reissector is één van de hardst getroffen commerciële sectoren door de maatregelen die door...
De maatregelen inzake COVID-19 hebben een immense impact op ons leven. De federale, Vlaamse, gemeentelijke en...
Er heerst heel wat onzekerheid over de gevolgen van het Covid-19-virus of Coronavirus. Niet alleen heeft...
Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich sneller dan ons lief is… Naast de evidente impact...
De algemene vergadering is elk jaar een leuk weerzien van syndicus en mede-eigenaars. De heren drukken...
Wat is een beding van aanwas? Een beding van aanwas is een clausule in een overeenkomst waarin twee...
De context 1. De uitbraak van het coronavirus heeft zware gevolgen voor de Chinese – en...
Komt dat zien, komt dat zien! De familie “Nieuwe Wetgeving” heeft er nog een zusje bij:...
Zowel het wetsvoorstel van 3 april 2019 tot invoeging van Boek 5 : “Verbintenissen”  in het nieuw...
Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband al zijn...