Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Meest gelezen

De langverwachte ‘coronawet’ is goedgekeurd door het federale parlement. Hierin zijn een aantal belangrijke bepalingen opgenomen...
In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april...
De wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd...
Het Hof van Beroep te Gent heeft op 15 december 2020 een interessant arrest gewezen waarin...
Stel, u heeft als aannemer een discussie met een klant over werken die u bij hem...
Een belangrijk verschil tussen een overname van een aandelen (share deal) en een overname van handelsfonds...
Het slechte nieuws? Wij zijn helaas alweer beperkt in onze vrijheid door de tweede golf van...
1 december 2020 betekent een belangrijk keerpunt voor alle overeenkomsten tussen ondernemingen want op die datum...
In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht. Het bevat de regels...
Vele overeenkomsten, zowel tussen ondernemingen en particulieren als tussen ondernemingen of particulieren onderling, bevatten clausules die...
Op 1 december is het zover: alle onderdelen van de veelbesproken nieuwe B2B-wet (Wet van 4 april...
Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene...
Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder...
Zowel ondernemingen als particulieren werden de voorbije maanden geconfronteerd met een onvoorziene situatie die de commerciële...
The Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair...
In deze bijdrage werden uit het ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake...
Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat een onrechtmatig beding dat nietig is, enkel dan kan...
Sedert 2018 kent het retentierecht een wettelijke basis in het Burgerlijk Wetboek. Hoofdstuk 3 van de nieuwe...
In tegenstelling tot wat mede-eigenaars vaak veronderstellen, is het geenszins vanzelfsprekend dat hun terras volledig in privatieve...
We selecteerden de volgende 5 topics uit het nieuwe bewijsrecht om te onthouden: 1) Versoepeling van...