Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Kan ik krakers nog uitdrijven na de beslissing van het Grondwettelijk Hof? Het Grondwettelijk Hof beperkte...
De bepalingen van art. 1326, 1ste lid Burgerlijk Wetboek Krachtens artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek...
Wat houdt “bieden onder gesloten omslag” precies in ? Geïnteresseerde kopers bezichtigen een onroerend goed, meestal...
Het appartementsrecht wordt geregeld door de artikelen 577-3 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Deze (dwingende) regels schrijven voor dat...
Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht’, een  geactualiseerde...
***** Fragment uit de webinar-reeks ‘De hervorming van het goederenrecht’. De reeks bestaat uit 4 webinars...
B2B contracten waren tot op heden flexibele instrumenten waarin ondernemingen hun afspraken vrij kunnen vastleggen. De...
De materiële bevoegdheid van de rechtbank voor vorderingen van hinder uit nabuurschap is reeds lang een...
Onlangs velde het Hof van Cassatie een belangrijk arrest met betrekking tot de informatieplicht van de...
Wat is een ingebrekestelling? Een ingebrekestelling, ook wel aanmaning, sommatiebrief of herinneringsbrief genoemd, is een formele aanmaning...
1. Inleiding Het nieuwe coronavirus heeft het samenwerkingsmodel in de bouwsector meer dan ooit hoog op...
De feiten De verkoper van een caravan en de oorspronkelijke huurder van een standplaats op een...
Het coronavirus maakt de ondertekening van overeenkomsten of andere documenten vaak knap lastig. Tot voor kort...
Als quid pro quo voor het vertrouwen dat een cliënt in de als openbaar ambtenaar optredende notaris stelt,...
In contracten met vennootschappen worden soms clausules opgenomen die verbintenissen inhouden voor de bestuurders. Te denken...
Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht...
Na bijna 200 jaar trekt het Nieuw Burgerlijk Wetboek de maximumduur van (zelfstandige) opstalrechten op van...
Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed...