Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw...
De markt van de freelancers is de laatste jaren booming business. Meer en meer zelfstandigen kiezen...
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie...
Over de toekomstige eigendomsoverdracht van de huurwoning. Bij huurkoop wordt een woning gehuurd maar de door...
Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden...
Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor...
Op 3 april 2019 werd een wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw...
In this short video, Wouter Neven and Jan Maertens of Lydian’s Real Estate department explain to you what consequences the...
België heeft heel wat verouderde appartementsgebouwen en dit leidt meer en meer tot problemen. Om de...
Sedert de zesde staatshervorming (2014) zijn de Gewesten bevoegd om regels te bepalen voor woninghuurovereenkomsten. In...
U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van...
Op het lunchseminarie ‘Bockchain & Real Estate’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm...
Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging...
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
Iedereen weet het : onze regering is in 2018 bijzonder ijverig geweest op heel wat vlakken....
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
In het Staatsblad van 13 december 2018 is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling...