Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag...
Op 31 maart 2020 zal Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen & raadgever bij Beleidscel Minister...
Hoewel veelal onbekend en onbemind, kan uitvoering of herstel in natura een valabele remedie bieden voor...
Burenhinder vindt zijn oorsprong in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt: “Eigendom is...
Vereiste van mededeling of kennisneming algemene voorwaarden De opname van algemene voorwaarden van een partij in...
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten...
Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient...
Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek...
De Europese Commissie heeft zopas een uitgebreid Flagship Report gepubliceerd waarin de mogelijkheden en opportuniteiten, maar ook de...
Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn...
Zoals al aangekondigd in onze nieuwsbrief van 29 april 2019, werd door de Wet van 4 april...
Een kandidaat-koper van een appartement op het gelijkvloers dat grenst aan een tuin, of op de hoogste...
Verplichte opname schadebedingen in de statuten : artikel 577-4, §1, vierde lid, 2°, in fine B.W....
Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook...
Het begin van een nieuw school-/academiejaar staat weer voor de deur. De meeste studenten hebben ondertussen...
1. Artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, tot...
De Vice-eerste Minister en de Minister van Financiën heeft de Autoriteit geraadpleegd voor advies over een...
De “Wet houdende diverse financiële bepalingen” van 2 mei 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 21...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...