Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Verplichte opname schadebedingen in de statuten : artikel 577-4, §1, vierde lid, 2°, in fine B.W....
Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook...
Het begin van een nieuw school-/academiejaar staat weer voor de deur. De meeste studenten hebben ondertussen...
1. Artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, tot...
De Vice-eerste Minister en de Minister van Financiën heeft de Autoriteit geraadpleegd voor advies over een...
De “Wet houdende diverse financiële bepalingen” van 2 mei 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 21...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...
Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord...
“Hamsterhuren”, een nieuwe trend, maar wat is hamsterhuren precies ? U heeft vast recent in de...
Eigendomsvoorbehoud – Algemeen Voor leveranciers van roerende goederen (bv. auto’s of bouwmaterialen) is het aangewezen dat...
Sinds 1 januari 2019 gelden een aantal nieuwe regels voor renovatiehuurovereenkomsten in het Vlaams Gewest. In...
Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage –...
Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw...
De markt van de freelancers is de laatste jaren booming business. Meer en meer zelfstandigen kiezen...
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie...
Over de toekomstige eigendomsoverdracht van de huurwoning. Bij huurkoop wordt een woning gehuurd maar de door...
Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden...
Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor...