Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Meest gelezen

Op 1 september 2021 treedt het boek ‘goederen’ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking. De...
Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst,...
Een schenking vereist, om geldig te zijn, de vervulling van een aantal basiselementen. We spreken in...
Prof. Matthias E. Storme heeft op 21 juni 2021 enkele kritische bedenkingen geformuleerd in de Kamer...
Als vastgoedmakelaar-bemiddelaar is het niet altijd even gemakkelijk om in te schatten welke (al dan niet...
De wetgever werkt al een tijdje aan een globale hervorming en modernisering van het Belgische burgerlijk...
In de bouwpraktijk is de opschorting van de uitvoering van een verbintenis (vnl. de uitvoering van...
Een recent Ministerieel besluit maakt het weer mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars (evenals de (algemene)...
Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij...
In de private sector is er – in tegenstelling tot de publieke sector – geen wettelijke...
Sinds kort klinkt het antwoord hierop veeleer ontkennend. De nietigheid van een overdracht ten bezwarende titel,...
Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad....
Het klinkt logisch dat het verboden is om andermans eigendom, zoals een onroerend goed, te verkopen....
Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in...
Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee...
Plan je binnenkort de aankoop van een onroerend goed? In deze Talk of Town geven onze...
Sedert enkele jaren is de wijziging in het recht in een ware stroomversnelling geraakt. Belangrijke rechtstakken...