Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

The Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair...
In deze bijdrage werden uit het ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake...
Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat een onrechtmatig beding dat nietig is, enkel dan kan...
Sedert 2018 kent het retentierecht een wettelijke basis in het Burgerlijk Wetboek. Hoofdstuk 3 van de nieuwe...
In tegenstelling tot wat mede-eigenaars vaak veronderstellen, is het geenszins vanzelfsprekend dat hun terras volledig in privatieve...
We selecteerden de volgende 5 topics uit het nieuwe bewijsrecht om te onthouden: 1) Versoepeling van...
We kondigden het eerder al aan, maar vanaf 1 december 2020 is het zover: de nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen in...
Op 1 januari 2018 trad na lang wachten de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (kortweg...
Wat is een overeenkomst van bezetting ter bede of precair gebruik? Een overeenkomst van bezetting ter bede of...
Artikel 1721 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken...
Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en dan vooral het vernieuwde opstalrecht, creëert vanaf...
Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben...
Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15...
Een meerderheid van 4/5 van de stemmen is opnieuw voldoende voor een beslissing van de vergadering...
Op heden kan elke onderhandse overeenkomst die niet moet worden geregistreerd rechtsgeldig elektronisch worden ondertekend, uitgezonderd...
Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99...
Stel u voor… U bent eigenaar van een grond, maar u hebt zelf geen intenties om...
Het is u vanzelfsprekend bekend dat het recht van pand een zakelijk zekerheidsrecht is waarmee een...
De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie brengt wijzigingen aan in...