Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

In een vorige nieuwsbrief (Covid-19 en de M&A markt: enkele reflecties) hebben we toegelicht dat het...
Hoe kan ik toch mijn woning verkopen met bewarend beslag erop? Bewarend beslag op een woning heeft...
In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de...
In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de...
Cassatie over omvang aansprakelijkheid van derde-wederpartij bij paulianeuze overdracht In een recent arrest (zie hier) preciseert het...
Discriminatie in de huur- en vastgoedsector : niet zonder strafrechtelijk risico. Na het tragische overlijden van...
1. Wat wordt bedoeld met “burenhinder”? Tot op heden werd burenhinder niet uitdrukkelijk geregeld, ondanks het...
In een gerechtelijke procedure kunnen verschillende soorten bewijsmiddelen worden aangewend. De laatste jaren heeft een evolutie...
Aah, de liefde. U leeft op wolkjes en ziet alles door een roze bril. Maar onder...
Kan ik krakers nog uitdrijven na de beslissing van het Grondwettelijk Hof? Het Grondwettelijk Hof beperkte...
De bepalingen van art. 1326, 1ste lid Burgerlijk Wetboek Krachtens artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek...
Wat houdt “bieden onder gesloten omslag” precies in ? Geïnteresseerde kopers bezichtigen een onroerend goed, meestal...
Het appartementsrecht wordt geregeld door de artikelen 577-3 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Deze (dwingende) regels schrijven voor dat...
Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht’, een  geactualiseerde...
***** Fragment uit de webinar-reeks ‘De hervorming van het goederenrecht’. De reeks bestaat uit 4 webinars...
B2B contracten waren tot op heden flexibele instrumenten waarin ondernemingen hun afspraken vrij kunnen vastleggen. De...
De materiële bevoegdheid van de rechtbank voor vorderingen van hinder uit nabuurschap is reeds lang een...
Onlangs velde het Hof van Cassatie een belangrijk arrest met betrekking tot de informatieplicht van de...
Wat is een ingebrekestelling? Een ingebrekestelling, ook wel aanmaning, sommatiebrief of herinneringsbrief genoemd, is een formele aanmaning...