Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben...
Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15...
Een meerderheid van 4/5 van de stemmen is opnieuw voldoende voor een beslissing van de vergadering...
Op heden kan elke onderhandse overeenkomst die niet moet worden geregistreerd rechtsgeldig elektronisch worden ondertekend, uitgezonderd...
Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99...
Stel u voor… U bent eigenaar van een grond, maar u hebt zelf geen intenties om...
Het is u vanzelfsprekend bekend dat het recht van pand een zakelijk zekerheidsrecht is waarmee een...
De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie brengt wijzigingen aan in...
Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen,...
Door de invoering van de digitale volmacht kan u voortaan uw authentieke akte door de notaris laten verlijden vanop...
LegalNews geeft u een overzicht van acht Voorafgaande Beslissingen inzake kanscontracten gepubliceerd door Vlabel in de...
In een arrest van 17 augustus 2020, nr. 248.148 oordeelde de Raad van State dat het...
Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Verbintenissenrecht’ van Prof. Matthias E. Storme (gewoon hoogleraar KU...
1. Onderhoudswerken binnen een recht op vruchtgebruik De vruchtgebruiker is verplicht om alle onderhoudsherstellingen uit te...
In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de...
1. Wat zijn zakelijke zekerheidsrechten? Het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zakelijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden...
In ons blogbericht d.d. 21.02.2020 deelden wij u mee dat het Grondwettelijk Hof daags voordien de...
EVEN TER HERHALING… Het Belgisch erfrecht kent sedert lang aan de langstlevende echtgenoot een recht van vruchtgebruik toe....