Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Meest gelezen

Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee...
Plan je binnenkort de aankoop van een onroerend goed? In deze Talk of Town geven onze...
Sedert enkele jaren is de wijziging in het recht in een ware stroomversnelling geraakt. Belangrijke rechtstakken...
Het resultaat ziet er niet uit of er komt maar geen schot in de uitvoering. Wanneer...
In de memorie van toelichting bij het nieuwe wetboek goederenrecht doen de auteurs, op basis van...
Over het beding van aanwas zijn al ontzettend veel bijdragen geschreven. Iedereen heeft er wel al eens van...
Bij verhuur voor kleinhandel lijkt de toepassing van de handelshuurwet onvermijdelijk. Het keurslijf daarvan – veel...
Steeds vaker worden verhuurders geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de huurwoning. Nog pijnlijker wordt het als...
On 15 January 2021, the Belgian Supreme Court (Hof van Cassatie / Cour de Cassation) overruled...
In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, sectie familie- en jeugdrechtbank...
Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor...
Berokkent een schuldenaar schade aan de goederen van de schuldeiser, en biedt uitvoering of herstel in natura de...
Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels...
Op 3 maart 2021 werd door N-VA een conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving ingediend...
Wettelijke verankering van de imprevisieleer Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het...
Op 24 februari 2021 werd opnieuw een wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het...