Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering...
Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van...
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden door de rechter. Als uitgangspunt bepaalt de Wet...
Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest van 29 maart 2018 uitspreken...
Vanaf 1 september 2018 kunnen ongehuwde koppels bij de verwerving van een onroerend goed al voorzien...
Bij de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd de regeling voor het voortbestaan van de voordelen...
De Familierechtbanken kreunen onder het vele werk De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een...
Na de hervorming van het erfrecht bij wet van 31 juli 2017, wordt nu ook het...
Scheiding van goederen is het huwelijksstelsel dat echtgenoten kiezen als ze het accent willen leggen op hun financiële...
Ieder van ons heeft ooit wel eens in de klas gezeten met een kind met een...
In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere...
Vanaf 1 september 2018 wordt de procedure om uit de echt te scheiden door onderlinge toestemming...
Vanaf 12 juli 2018 zijn adoptieautoriteiten verplicht om onder meer de herkomstgegevens waarover zij beschikken te...
Zoals reeds werd aangekondigd is intussen ook de hervorming van het huwelijksvermogensrecht aan de gang. Het...
Het Hof van Beroep deed recent een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot een casus die als...
Schriftelijke procedure voor echtscheidingen door onderlinge toestemming. Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door...
De essentie van het gemeenschapsstelsel is dat de beroepsinkomsten van beide echtgenoten tot het gemeenschappelijk vermogen...
Elke dag trekken gemiddeld twee grootouders naar de rechtbank in de hoop weer contact te krijgen...
U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat ons erfrecht binnenkort grondig wordt hervormd. De krachtlijnen...