Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Na de verbreking van een relatie komt het vaak voor dat een rechter maatregelen moet bevelen, ongeacht of...
Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke...
Een ongehuwd koppel kan sedert 1 september 2018 in de akte van eigendomsverkrijging verklaren dat het...
Op 20 december 2018 werd het op 8 oktober 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende...
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
Het wettelijk stelsel wordt verfijnd. In vorige bijdrages hebben wij u reeds geïnformeerd over de wijzigingen...
In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het...
Het is een aanleiding voor eindeloze discussies tussen gescheiden ouders. Buitengewone kosten voor je kind(eren) moeten...
Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) Het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten werd opgericht als een centrale gegevensdatabank...
Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd...
De casus van de dokter die zichzelf een bescheiden loon uitbetaalt uit zijn of haar vennootschap....
1. Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende...
Inleiding Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie...
Vorige weken hebben wij u geïnformeerd over de recente wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen....
Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend...
Op 8 oktober 2018 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend, waarvan Titel 2...
Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om...
De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering...
Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van...