Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Elke dag trekken gemiddeld twee grootouders naar de rechtbank in de hoop weer contact te krijgen...
U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat ons erfrecht binnenkort grondig wordt hervormd. De krachtlijnen...
  Op 2 mei 2018 werd een wetsvoorstel ingediend tot invoering van het medebeslissingsrecht voor plusouders....
Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben...
De hervorming van het erfrecht kwam tot stand door de Erfwet van 31 juli 2017. Eén...
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht bevat ook een uitgewerkte regeling inzake levensverzekeringen. LegalNews.be vroeg aan dhr....
Waarom schenken voor 1 september 2018? De flexibele planningstechniek van een schenking tussen echtgenoten heeft vandaag...
Onder het nieuwe erfrecht hebben de kinderen en de langstlevende echtgenote nog steeds recht op een voorbehouden deel...
Op 17 mei 2018 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk...
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is in aantocht. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming is...
Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente...
Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende als...
In de praktijk komen wedersamengestelde gezinnen meer en meer voor en is een klassiek kerngezin dat...
De Erfwet 2017 laat verschillende punctuele erfovereenkomsten toe. Zij voert ook een volledig nieuw instrument in, namelijk een...
Basis blijft het wettelijk stelsel Het aangaan van een huwelijk waarbij vooraf geen huwelijkscontract werd afgesloten,...
Een casus: de notaris gaat op verzoek van een partij naar een ziekenhuis voor het opstellen van...
Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot...
Het nieuwe erfrecht voert nieuwe regels in voor de waardering van schenkingen die de erflater bij leven...