Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013 De Wet van 17 maart...
De echtgenoten starten de onderhandelingen om in der minne te scheiden, maar… Twee echtgenoten hebben beslist...
De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en...
Wat is een “aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving”? Als u als erfgenaam de nalatenschap aanvaardt onder...
Ariadne Van den Broeck bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de gelijkheid onder erfgenamen. Pascale...
Een echtscheiding is een erg ingrijpende gebeurtenis. Er komt heel wat bij kijken. In dat proces...
Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat...
U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van...
De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel...
Een coma na een ongeval of een ingrijpende operatie, hersenschade als gevolg van een zware ziekte,...
Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer...
Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake...
Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het...
Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking...
Inleiding Het erfrecht bepaalt dat sommige erfgenamen een reservataire aanspraak hebben. Dit betekent dat deze erfgenamen...
Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak...
Scheiden zonder kosten? Wie betaalt de gerechtskosten bij echtscheiding? Normaal is het de verliezer die betaalt....