Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en...
Het principe van art. 203bis BW, de wijziging door de wet van 21 december 2018 Artikel...
Inleiding De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan...
In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere...
De papieren geboorte- of huwelijksakte mag vanaf 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. Vanaf nu...
Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de...
Probleemstelling De vraag werd gesteld aan Vlabel wat de fiscale behandeling is van de toekenning van...
Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013 De Wet van 17 maart...
De echtgenoten starten de onderhandelingen om in der minne te scheiden, maar… Twee echtgenoten hebben beslist...
De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en...
Wat is een “aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving”? Als u als erfgenaam de nalatenschap aanvaardt onder...
Ariadne Van den Broeck bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de gelijkheid onder erfgenamen. Pascale...
Een echtscheiding is een erg ingrijpende gebeurtenis. Er komt heel wat bij kijken. In dat proces...
Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat...
U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van...
De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel...
Een coma na een ongeval of een ingrijpende operatie, hersenschade als gevolg van een zware ziekte,...