Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Een wijziging van het huwelijkscontract kan interessant zijn om je mogelijkheden in geval van hoge nood...
Er is al heel veel inkt gevloeid over de zorgvolmacht. Maar in deze voor iedereen onzekere...
Ons land wordt net zoals de rest van de wereld zeer diep getroffen door de uitbraak...
Vaak kiezen toekomstige huwelijkspartners voor een stelsel van scheiding van goederen vanuit de idee dat dit het meest...
Wat is een beding van aanwas? Een beding van aanwas is een clausule in een overeenkomst waarin twee...
Als u als koppel uit elkaar gaat, stopt u niet met samen ouder te zijn. U...
Wie een schenking wenst door te voeren, dient rekening te houden met het onherroepelijk karakter ervan:...
Motivatie voor het wetsvoorstel De indieners van het wetsvoorstel, mevrouw Valerie Van Peel en de heer...
Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop...
Welke echtscheidingsprocedure kies ik, EOT of EOO? Een echtscheiding is een emotioneel geladen gebeurtenis in het...
Klassiek werd gesteld dat partijen hun betwistingen niet meer bij de rechtbank aanhangig konden maken eenmaal...
Motivatie voor het wetsvoorstel De indieners van het wetsvoorstel, mevrouw Valerie Van Peel en de heer...
Er zijn vele redenen denkbaar om uw familienaam te wijzigen. Een familienaam wordt beschouwd als een...
Het Hof van Cassatie bevestigt bij arrest van 14 november 2019 de zienswijze van het Hof...
Het Hof van beroep te Gent besliste in een arrest van 28 januari 2020 (onuitg. AR...
Nieuw samengestelde gezinnen oogsten al lang geen verwonderde blikken meer. De begrippen “plusouder en pluskind“, de...
SAM, steunpunt Mens en Samenleving, publiceert zoals elk jaar een rapport met cijfers van de erkende...
Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding...
Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen...