Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Meest gelezen

De nieuwe en populaire Netflix-serie “Bridgerton” is in veel landen het best bekeken programma van dit...
Even ter herinnering: de zorgvolmacht is een instrument in een vermogensplanning waarbij de lastgever een volmacht...
In den beginne… De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In...
De gevolgen van samenleven, zijn talrijk, ook op fiscaal vlak. Naargelang u gehuwd bent, wettelijk samenwoont...
Artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat (niet-samenwonende) ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen...
Krachtens artikel 577, § 2 en § 8, Burgerlijk Wetboek worden de onverdeelde aandelen vermoed gelijk...
De band tussen stiefouders en stiefkinderen is vaak heel innig en hecht en het is begrijpelijk...
Elk kind heeft maximaal twee afstammingsbanden. Meest voorkomend is natuurlijk de afstamming langs vaders- en moederszijde....
Prof. em. dr. Hélène Casman en mr. Patrizia Macaluso hebben een publicatie geschreven in de reeks...
Fiscale ontheffing van rechtswege voor ten onrechte betaalde belastingen is niet mogelijk. Je bent betrokken in...
Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk...
België kent drie samenlevingsvormen (huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning). De wettelijk samenwonende partners zijn de...
Wettelijke samenwoning betreft een federale definitie voor de drie gewesten van België welke ontstaat “wanneer twee personen...
Tot voor kort moest de inhoud van een notarieel testament steeds gedicteerd worden aan een notaris....
Een ongeval, een plotse ziekte of dementie. Het zijn telkens omstandigheden waarin de betrokken persoon mogelijk...
De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie brengt wijzigingen aan in...
Erfenisbejaging is als zonder toestemming jagen of dieren stelen op het terrein van een ander. De...
LegalNews geeft u een overzicht van acht Voorafgaande Beslissingen inzake kanscontracten gepubliceerd door Vlabel in de...
Ongehuwde partners die samenwonen kunnen een overeenkomst sluiten waarin zij afspraken omtrent hun samenleving concretiseren. In...
Vorige keer hebben we enkele korte testamenten bekeken in de zijlijn (lees hier deel 1); nu...