Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Meest gelezen

Schenkingen door ouders aan kinderen kunnen op twee manieren gebeuren, als voorschot op erfenis of buiten...
De laatste jaren vloeide er heel wat inkt over de wijze van inbreng en inkorting van...
Eerste hulp bij vermoeden van fraude om ongevallen te vermijden! Bij het behandelen van gerechtelijke procedures...
In een eerder bericht informeerden wij u over de mogelijkheid om in de toekomst een rechtskeuze op te...
De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de...
Krachtens artikel 922 Burgerlijk Wetboek wordt de inkorting berekend op de fictieve massa die is samengesteld...
Langzamerhand begint het vaccinatieplan effectief uitwerking te krijgen. Vanaf maart 2021 zouden de 65-plussers een uitnodiging...
Wanneer het faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, omvat de...
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u de leer van het arrest van het Hof van...
Een vereffening-verdeling, zowel na echtscheiding als na overlijden, kan in vele gevallen lang aanslepen. Partijen leven...
In het geval dat men wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht is het noodzakelijk...
Indien u kinderen heeft uit een beëindigde relatie is de kans groot dat u in vertrouwde...
De nieuwe en populaire Netflix-serie “Bridgerton” is in veel landen het best bekeken programma van dit...
Even ter herinnering: de zorgvolmacht is een instrument in een vermogensplanning waarbij de lastgever een volmacht...
In den beginne… De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In...
De gevolgen van samenleven, zijn talrijk, ook op fiscaal vlak. Naargelang u gehuwd bent, wettelijk samenwoont...
Artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat (niet-samenwonende) ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen...
Krachtens artikel 577, § 2 en § 8, Burgerlijk Wetboek worden de onverdeelde aandelen vermoed gelijk...
De band tussen stiefouders en stiefkinderen is vaak heel innig en hecht en het is begrijpelijk...
Elk kind heeft maximaal twee afstammingsbanden. Meest voorkomend is natuurlijk de afstamming langs vaders- en moederszijde....