Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

U behandelt uw stiefkind – of pluskind– alsof het uw eigen kind is. Enkel, op papier...
Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan...
Het komt vaker voor dat partners van een nieuw samengesteld gezin huwen maar tijdelijk twee aparte domicilies behouden...
Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze...
Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken...
Bepaling Deze regeling werd hoofdzakelijk ingevoerd voor vreemdelingen die in België vertoeven. Niets belet echter dat...
“Moet ik nog alimentatie betalen als mijn kinderen niet meer willen komen?” Een vraag die ons...
Interessant zijn volgende elementen uit het algemeen besluit (eigen selectie): 1. Verschil in aanpak en kwaliteit...
Inleiding In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte...
Wanneer 2 mensen beslissen hun relatie te beëindigen en zij hebben één of meerdere gemeenschappelijke kinderen,...
De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening...
De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer...
De vrijheid om iedere dag opnieuw beslissingen te kunnen nemen m.b.t. de eigen persoon en het...
Inleiding In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS...
Het overlijden van een partner is, los van het emotionele aspect, vaak ook een financiële opdoffer....
Inleiding In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een...
Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In...
In een eerdere bijdrage kwamen de basisprincipes van de zorgvolmacht reeds aan bod. Zoals het een goeie wetgever...