Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Een echtscheiding is een erg ingrijpende gebeurtenis. Er komt heel wat bij kijken. In dat proces...
Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat...
U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van...
De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel...
Een coma na een ongeval of een ingrijpende operatie, hersenschade als gevolg van een zware ziekte,...
Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer...
Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake...
Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het...
Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking...
Inleiding Het erfrecht bepaalt dat sommige erfgenamen een reservataire aanspraak hebben. Dit betekent dat deze erfgenamen...
Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak...
Scheiden zonder kosten? Wie betaalt de gerechtskosten bij echtscheiding? Normaal is het de verliezer die betaalt....
Na de verbreking van een relatie komt het vaak voor dat een rechter maatregelen moet bevelen, ongeacht of...
Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke...
Een ongehuwd koppel kan sedert 1 september 2018 in de akte van eigendomsverkrijging verklaren dat het...
Op 20 december 2018 werd het op 8 oktober 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende...
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
Het wettelijk stelsel wordt verfijnd. In vorige bijdrages hebben wij u reeds geïnformeerd over de wijzigingen...