Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

Nieuw samengestelde gezinnen oogsten al lang geen verwonderde blikken meer. De begrippen “plusouder en pluskind“, de...
SAM, steunpunt Mens en Samenleving, publiceert zoals elk jaar een rapport met cijfers van de erkende...
Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding...
Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen...
Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of...
Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om...
Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk...
Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 maart 2017 Partijen zijn gehuwd zijn...
De feiten De notaris-vereffenaar heeft in juli 2014 een ontwerp van vereffening en verdeling opgemaakt waarbij...
U behandelt uw stiefkind – of pluskind– alsof het uw eigen kind is. Enkel, op papier...
Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan...
Het komt vaker voor dat partners van een nieuw samengesteld gezin huwen maar tijdelijk twee aparte domicilies behouden...
Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze...
Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken...
Bepaling Deze regeling werd hoofdzakelijk ingevoerd voor vreemdelingen die in België vertoeven. Niets belet echter dat...
“Moet ik nog alimentatie betalen als mijn kinderen niet meer willen komen?” Een vraag die ons...
Interessant zijn volgende elementen uit het algemeen besluit (eigen selectie): 1. Verschil in aanpak en kwaliteit...
Inleiding In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte...
Wanneer 2 mensen beslissen hun relatie te beëindigen en zij hebben één of meerdere gemeenschappelijke kinderen,...