Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht

1. Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende...
Inleiding Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie...
Vorige weken hebben wij u geïnformeerd over de recente wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen....
Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend...
Op 8 oktober 2018 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend, waarvan Titel 2...
Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om...
De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering...
Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van...
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden door de rechter. Als uitgangspunt bepaalt de Wet...
Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest van 29 maart 2018 uitspreken...
Vanaf 1 september 2018 kunnen ongehuwde koppels bij de verwerving van een onroerend goed al voorzien...
Bij de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd de regeling voor het voortbestaan van de voordelen...
De Familierechtbanken kreunen onder het vele werk De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een...
Na de hervorming van het erfrecht bij wet van 31 juli 2017, wordt nu ook het...
Scheiding van goederen is het huwelijksstelsel dat echtgenoten kiezen als ze het accent willen leggen op hun financiële...
Ieder van ons heeft ooit wel eens in de klas gezeten met een kind met een...
In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere...
Vanaf 1 september 2018 wordt de procedure om uit de echt te scheiden door onderlinge toestemming...
Vanaf 12 juli 2018 zijn adoptieautoriteiten verplicht om onder meer de herkomstgegevens waarover zij beschikken te...