Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Minister Van Overtveldt wil definitief de pensioenval elimineren. En dat is een goede zaak. Want gepensioneerden met...
Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd...
De politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich in een niet-gepubliceerd vonnis van 31 oktober 2018 moeten...
Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, …) is de verhuur van appartementen...
Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
Wat voorziet de pachtwet? Art. 29, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat indien de pachter van een...
Vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten (art. 3.178) 1. Nieuw artikel Art.3.178: “§ 1. Indien aan...
Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor...
De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering...
De casus van de dokter die zichzelf een bescheiden loon uitbetaalt uit zijn of haar vennootschap....
De procedures met betrekking tot burenrelaties zijn een teken van de huidige tijd en zijn vaak...
1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd...
Een praktische indeling: het voorgestelde Boek 3 bevat acht titels 1. Algemene bepalingen 2. Goederen 3....
Reden voor de invoering In het Belgische recht bestaan reeds sinds lang gefragmenteerde sporen van fiduciaire...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
1. Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende...
Inleiding Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie...
Vorige weken hebben wij u geïnformeerd over de recente wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen....