Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van...
De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel...
Een coma na een ongeval of een ingrijpende operatie, hersenschade als gevolg van een zware ziekte,...
Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Op het lunchseminarie ‘Bockchain & Real Estate’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm...
Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging...
In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake...
Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het...
Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden...
De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten...
Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door...
Verjaringstermijn: twee jaar sedert 15 februari 2018 De verjaringstermijn van de strafvordering wegens overtredingen op de...
Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking...
De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia...
Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven...
Op 20 september 2018 publiceerde het FSMA een interessant standpunt 2018-09 over ‘Bewijslast in verzekeringscontracten’ op...