Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In...
In een eerdere bijdrage kwamen de basisprincipes van de zorgvolmacht reeds aan bod. Zoals het een goeie wetgever...
Op 26 april ll. werd het wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van...
Aan het einde van deze Parlementaire sessie is het Belgische Parlement nog bijzonder actief geweest, met...
Sinds 1 januari 2019 gelden een aantal nieuwe regels voor renovatiehuurovereenkomsten in het Vlaams Gewest. In...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014 De appelrechters stellen...
De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor...
Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage –...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en...
Het principe van art. 203bis BW, de wijziging door de wet van 21 december 2018 Artikel...
In theory, insurance services are harmonised at the EU level. Insurance companies and intermediaries alike may easily...
Inleiding De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan...
In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere...
De eind april in de Kamer goedgekeurde wet die de wet van 21 november 1989 betreffende...
Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw...
Op 6 februari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met als...
De markt van de freelancers is de laatste jaren booming business. Meer en meer zelfstandigen kiezen...