Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Bij de voorstelling...
Basisprincipes De basisprincipes die altijd moeten gerespecteerd worden zijn: Principes inzake belangenconflicten: het belang van de...
Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond....
De “Wet houdende diverse financiële bepalingen” van 2 mei 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 21...
Inleiding In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...
Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord...
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...
– Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS...
Het overlijden van een partner is, los van het emotionele aspect, vaak ook een financiële opdoffer....
In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd....
1. De Europese Unie wil dat nieuwe wagens vanaf 2022 worden voorzien van een snelheidsbegrenzer. Het...
De aannemer en de architect blijven gedurende tien jaar aansprakelijk voor de gebreken in de werken...
De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van...
“Hamsterhuren”, een nieuwe trend, maar wat is hamsterhuren precies ? U heeft vast recent in de...
Eigendomsvoorbehoud – Algemeen Voor leveranciers van roerende goederen (bv. auto’s of bouwmaterialen) is het aangewezen dat...
Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In...
In een eerdere bijdrage kwamen de basisprincipes van de zorgvolmacht reeds aan bod. Zoals het een goeie wetgever...