Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het...
Een ongehuwd koppel kan sedert 1 september 2018 in de akte van eigendomsverkrijging verklaren dat het...
Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 27 september 2018 dat aannemers slechts werken...
Op 20 december 2018 werd het op 8 oktober 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende...
Iedereen weet het : onze regering is in 2018 bijzonder ijverig geweest op heel wat vlakken....
Op de website van Unia staat het in de pers veelvuldig besproken vonnis van de Rechtbank...
In het Staatsblad van 18 december is de wet van 6 december 2018 tot omzetting in...
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
In het Staatsblad van 13 december 2018 is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling...
Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep...
Wij hebben eerder geblogd over een cassatiearrest van 22 maart 2018. (C.17.0067N) waarin wordt gesteld dat rechtsgeldig een...
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...
Mr. Stephane Vereecken (Charlier advocaten) wijst in een post op LinkedIn op de belangrijke arresten. De...
In het Staatsblad van 7 december 2018 is het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van...
Het wettelijk stelsel wordt verfijnd. In vorige bijdrages hebben wij u reeds geïnformeerd over de wijzigingen...
Eenieder die al gebouwd of gerenoveerd heeft, weet dat er altijd wel iets kan foutlopen. Meestal...
In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het...
Het is een aanleiding voor eindeloze discussies tussen gescheiden ouders. Buitengewone kosten voor je kind(eren) moeten...
Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) Het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten werd opgericht als een centrale gegevensdatabank...
– Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 (BS 31 oktober 2018) voert een nieuwe plichtenleer in...