Bouwrecht

Bouwrecht

1. Situering We zien steeds vaker autoliften opduiken in (nieuwe) appartementsgebouwen. Enerzijds willen projectontwikkelaars vaak uitpakken...
Een belangrijk deel van de appartementsgebouwen is momenteel verouderd en zal de komende jaren vernieuwd of...
Beding van eigendomsvoorbehoud Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is er eigendomsoverdracht van zodra de...
Tewerkstelling in de bouwsector verdient in 2018 meer dan ooit speciale aandacht, zowel bij tewerkstelling van...
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor sociale schulden van de...
In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een...
De doelstelling van postinterventiedossier (verder PID) is de veiligheid en de gezondheid van arbeiders op werven...
Meer dan eens is een bouwgebrek het gevolg van zowel een uitvoeringsfout van de aannemer als van...
Om een beroep te kunnen doen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect volstaat...
Een gewaarschuwd en geïnformeerd bouwheer is er twee waard. Een bouwheer loopt namelijk verscheidene (financiële) risico’s...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als “verzekerde”: de bouwheer,...
Aannemers kunnen slechts werken uitvoeren indien zij over de vereiste vestigingsattesten beschikken. Beschikken zij niet over...
In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf...
Wanneer een hoofdaannemer niet meer in staat is zijn onderaannemers te betalen, dan leidt dit heel...
Op 5 oktober 2017 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende...