Bouwrecht

Bouwrecht

Om een beroep te kunnen doen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect volstaat...
Een gewaarschuwd en geïnformeerd bouwheer is er twee waard. Een bouwheer loopt namelijk verscheidene (financiële) risico’s...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als “verzekerde”: de bouwheer,...
Aannemers kunnen slechts werken uitvoeren indien zij over de vereiste vestigingsattesten beschikken. Beschikken zij niet over...
In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf...
Wanneer een hoofdaannemer niet meer in staat is zijn onderaannemers te betalen, dan leidt dit heel...
Op 5 oktober 2017 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende...
Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden...
Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die...
Een besparing van 15% op de kost van de verbouwing van een onroerend goed is niet niks. Het...
Projecten van assistentiewoningen werken in de praktijk vaak als volgt: een promotor/bouwheer bouwt assistentiewoningen en verkoopt...
1. Beperking controleopdracht van de architect Het arrest van 19 mei 2016 heeft belangrijke gevolgen voor...
In de praktijk vindt de voorlopige oplevering van de privatieve delen doorgaans plaats voor de voorlopige...
De Wet m.b.t. de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers is aangenomen door de...
Het bestaan van de zg. rechtstreekse vordering is inmiddels niets nieuws maar toch blijven er zeer...
In de strijd tegen de sociale fraude en oneerlijke concurrentie op het vlak van detacheringen, werd...
Zijn de Vlaamse woningen brandveilig? Als we een grootschalig onderzoek uit 2014 mogen geloven, dan klinkt...
Tot voor de Wet Laruelle (en voor de vennootschappen die niet voldoen aan de vereisten van...