Bouwrecht

Bouwrecht

Het uitgangspunt bij detachering is gekend: een buitenlandse werkgever die in België werknemers tewerkstelt, moet de...
Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van...
Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid bouwactoren’ van Lydian bespraken mr. Iris Hemelaer,...
Regelgeving Er is een nieuw uitvoeringsbesluit voor de technische specificaties voor bouwproducten (STS). Het KB van...
Het Hof van Cassatie heeft onlangs op 16 maart 2018 opnieuw bevestigd dat een algemene uitsluiting...
Door de uitvoering van verbouwingswerken zonder te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, werd aan de bouwheer...
1. Ten geleide Een actuele vraag die ons vaak bereikt, is wel de bovenstaande… De hoogte...
Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een...
In de bouwsector (maar ook elders, tot in de advocatuur toe) wordt de roep naar een...
1. Situering We zien steeds vaker autoliften opduiken in (nieuwe) appartementsgebouwen. Enerzijds willen projectontwikkelaars vaak uitpakken...
Een belangrijk deel van de appartementsgebouwen is momenteel verouderd en zal de komende jaren vernieuwd of...
Beding van eigendomsvoorbehoud Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is er eigendomsoverdracht van zodra de...
Tewerkstelling in de bouwsector verdient in 2018 meer dan ooit speciale aandacht, zowel bij tewerkstelling van...
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor sociale schulden van de...
In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een...
De doelstelling van postinterventiedossier (verder PID) is de veiligheid en de gezondheid van arbeiders op werven...
Meer dan eens is een bouwgebrek het gevolg van zowel een uitvoeringsfout van de aannemer als van...