Bouwrecht

Bouwrecht

Meest gelezen

Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid...
Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder...
De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina’s tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan...
624 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 was er eindelijk terug een federale regering...
The Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair...
Bij een bouwwerf zijn diverse partijen betrokken: de bouwheer, de promotor, aannemers, onderaannemers, de architect, een...
Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een...
Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief...
De bouwsector kreeg het, net zoals verschillende andere sectoren, hard te verduren tijdens de coronacrisis. Zowel...
In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om...
In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet...
In eenzelfde arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie zich in een bouwzaak...
Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst,...
Waarover gaat het? De gerechtsdeskundige heeft gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde om een schadebedrag...
Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan...
1. Inleiding Het nieuwe coronavirus heeft het samenwerkingsmodel in de bouwsector meer dan ooit hoog op...
Bouwondernemingen realiseren vandaag steeds meer projecten in het buitenland. Hoewel het hier gaat om een Belgische...
In een eerdere nieuwsflash informeerde mr. Geert De Buyzer van ons kantoor u er reeds over dat het volmachtbesluit KB...