Bouwrecht

Bouwrecht

Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
Het besluit van 21 december 2018 van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in...
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden...
De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia...
Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die...
Op het druk bijgewoonde lunchseminarie ‘Vooruitzichten voor de vastgoedpraktijk in 2019’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor...
Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het...
Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 27 september 2018 dat aannemers slechts werken...
Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep...
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...
Eenieder die al gebouwd of gerenoveerd heeft, weet dat er altijd wel iets kan foutlopen. Meestal...
– Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 (BS 31 oktober 2018) voert een nieuwe plichtenleer in...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In principe wordt de radiodekking in gebouwen zoals gevangenissen, luchthavens en concertzalen verzekerd door het beheerscontract...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een...
Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk...
Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende...