Bouwrecht

Bouwrecht

Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In principe wordt de radiodekking in gebouwen zoals gevangenissen, luchthavens en concertzalen verzekerd door het beheerscontract...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een...
Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk...
Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende...
– Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het...
De eerste reparaties en “verduidelijkingen” zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op...
In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de...
In vergelijking met andere Europeanen, hebben Belgen een ware ‘baksteen in de maag’ en wordt er...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
Het uitgangspunt bij detachering is gekend: een buitenlandse werkgever die in België werknemers tewerkstelt, moet de...
Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van...
Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid bouwactoren’ van Lydian bespraken mr. Iris Hemelaer,...
Regelgeving Er is een nieuw uitvoeringsbesluit voor de technische specificaties voor bouwproducten (STS). Het KB van...
Het Hof van Cassatie heeft onlangs op 16 maart 2018 opnieuw bevestigd dat een algemene uitsluiting...
Door de uitvoering van verbouwingswerken zonder te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, werd aan de bouwheer...
1. Ten geleide Een actuele vraag die ons vaak bereikt, is wel de bovenstaande… De hoogte...
Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een...
In de bouwsector (maar ook elders, tot in de advocatuur toe) wordt de roep naar een...