Bouwrecht

Bouwrecht

Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich zeer snel… Naast de vanzelfsprekende impact op de volksgezondheid,...
Stel, u voert als aannemer een aantal werkzaamheden uit conform het aannemingscontract dat u sloot met...
De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zal veel bouwprojecten enkele weken dwarsbomen. Voor vele werkgevers die...
De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds langs de krijtlijnen zoals in 1804 uiteengezet...
De regels Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene...
Op 1 januari 2020 is het nieuwe ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale...
In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op...
Appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond. Belgen hebben een baksteen in de maag of nog beter,...
Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers....
Pervers systeem Bij de analyse van de vraag in hoeverre de architect verantwoordelijk is voor het...
Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag...
Werken in onroerende staat die de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, verbetering, de herstelling of het...
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten...
Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers...
Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden...
Waarom een BTW-bouwaangifte? Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u...
Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek...