Bouwrecht

Bouwrecht

In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op...
Appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond. Belgen hebben een baksteen in de maag of nog beter,...
Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers....
Pervers systeem Bij de analyse van de vraag in hoeverre de architect verantwoordelijk is voor het...
Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag...
Werken in onroerende staat die de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, verbetering, de herstelling of het...
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten...
Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers...
Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden...
Waarom een BTW-bouwaangifte? Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u...
Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek...
Samenvatting 1. Preuve de l’intention commune des parties de travailler au noir non rapportée L’existence d’un...
Bij de intrede van de herfst wordt steevast de balans opgemaakt van de zomer. Volgens het...
Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven...
Commissie voor Justitie van woensdag 18 september 2019 – namiddag Sinds de inwerkingtreding van de Wet...
In een arrest van 4 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Bondsrepubliek Duitsland...
Met ingang van 30 juni 2019 is het koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019...