Bouwrecht

Bouwrecht

Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een...
Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief...
De bouwsector kreeg het, net zoals verschillende andere sectoren, hard te verduren tijdens de coronacrisis. Zowel...
In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om...
In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet...
In eenzelfde arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie zich in een bouwzaak...
Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst,...
Waarover gaat het? De gerechtsdeskundige heeft gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde om een schadebedrag...
Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan...
1. Inleiding Het nieuwe coronavirus heeft het samenwerkingsmodel in de bouwsector meer dan ooit hoog op...
Bouwondernemingen realiseren vandaag steeds meer projecten in het buitenland. Hoewel het hier gaat om een Belgische...
In een eerdere nieuwsflash informeerde mr. Geert De Buyzer van ons kantoor u er reeds over dat het volmachtbesluit KB...
De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector...
Overweegt u een heropstart van uw bouwactiviteiten in tijden van corona? Lees dan zeker even onze...
Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich zeer snel… Naast de vanzelfsprekende impact op de volksgezondheid,...
Stel, u voert als aannemer een aantal werkzaamheden uit conform het aannemingscontract dat u sloot met...
De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zal veel bouwprojecten enkele weken dwarsbomen. Voor vele werkgevers die...