Bouwrecht

Bouwrecht

Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen...
Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van...
Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen...
DE WET PEETERS-BORSUS: VERZEKERINGSPLICHT DEKT SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Discrepantie materiële toepassingsvoorwaarden Aannemers,...
Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond....
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...
– Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen...
De aannemer en de architect blijven gedurende tien jaar aansprakelijk voor de gebreken in de werken...
Op 26 april ll. werd het wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van...
Bedoeling van de wet Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder...
De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren...
In een advies van 28 februari 2019 in de zaak Europese Commissie tegen Duitsland is advocaat-generaal...
In this short video, Wouter Neven and Jan Maertens of Lydian’s Real Estate department explain to you what consequences the...
België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om...
De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een...
Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
Het besluit van 21 december 2018 van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in...
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...