Bouwrecht

Bouwrecht

Meest gelezen

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op...
Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad....
Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar...
Bouwen of verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Er ontstaan wel vaker geschillen tussen...
Alle technische details beschrijven in het uitvoeringsdossier zou tot onmogelijk veel werk leiden voor aannemer en...
In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of...
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een architect bepaalde gespecialiseerde studies, waarvoor hij niet...
Bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2020, nr. C.17.0623.N. Het...
Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning...
Berokkent een schuldenaar schade aan de goederen van de schuldeiser, en biedt uitvoering of herstel in natura de...
De praktijk leert ons dat er twee ergernissen frequent voorkomen bij grote bouwprojecten: ze worden zelden...
Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels...
De eigenaars van een aantal recreatiewoningen stellen een procedure in tegen de respectievelijke (professionele) verkopers van...
De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de...
Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking...
Op de aannemer rust, als gevolg van zijn verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit...
Er is een stijgende trend in het verwerven van vastgoed dat nog niet voltooid is. Een...
Voor een deel van het Oosterweelproject maakt men gebruik van een zogenaamd ‘New Engineering Contract’ (NEC) en meer...