Bouwrecht

Bouwrecht

Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers...
Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden...
Waarom een BTW-bouwaangifte? Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u...
Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek...
Samenvatting 1. Preuve de l’intention commune des parties de travailler au noir non rapportée L’existence d’un...
Bij de intrede van de herfst wordt steevast de balans opgemaakt van de zomer. Volgens het...
Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven...
Commissie voor Justitie van woensdag 18 september 2019 – namiddag Sinds de inwerkingtreding van de Wet...
In een arrest van 4 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Bondsrepubliek Duitsland...
Met ingang van 30 juni 2019 is het koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019...
In sterk verstedelijkte gebieden is er vaak heel wat minder hernieuwbare energieproductie (cf. De Tijd 29 november...
De vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar de werkgevers...
De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al...
Aangifte der werken Eén van de eerste verplichtingen uit het arsenaal aan maatregelen tegen sociale dumping...
Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC...
Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen...
Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van...
Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen...