Bouwrecht

Bouwrecht

Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het...
Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 27 september 2018 dat aannemers slechts werken...
Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep...
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...
Eenieder die al gebouwd of gerenoveerd heeft, weet dat er altijd wel iets kan foutlopen. Meestal...
– Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 (BS 31 oktober 2018) voert een nieuwe plichtenleer in...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In principe wordt de radiodekking in gebouwen zoals gevangenissen, luchthavens en concertzalen verzekerd door het beheerscontract...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een...
Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk...
Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende...
– Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het...
De eerste reparaties en “verduidelijkingen” zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op...
In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de...
In vergelijking met andere Europeanen, hebben Belgen een ware ‘baksteen in de maag’ en wordt er...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
Het uitgangspunt bij detachering is gekend: een buitenlandse werkgever die in België werknemers tewerkstelt, moet de...
Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van...
Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid bouwactoren’ van Lydian bespraken mr. Iris Hemelaer,...