Bouwrecht

Bouwrecht

Bedoeling van de wet Deze wet is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder...
Bedoeling van de wet Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder...
De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren...
In een advies van 28 februari 2019 in de zaak Europese Commissie tegen Duitsland is advocaat-generaal...
In this short video, Wouter Neven and Jan Maertens of Lydian’s Real Estate department explain to you what consequences the...
België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om...
De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een...
Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
Het besluit van 21 december 2018 van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in...
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden...
De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia...
Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die...
Op het druk bijgewoonde lunchseminarie ‘Vooruitzichten voor de vastgoedpraktijk in 2019’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor...
Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het...
Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 27 september 2018 dat aannemers slechts werken...
Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep...
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...