Bouwrecht

Bouwrecht

Meest gelezen

Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning...
Berokkent een schuldenaar schade aan de goederen van de schuldeiser, en biedt uitvoering of herstel in natura de...
De praktijk leert ons dat er twee ergernissen frequent voorkomen bij grote bouwprojecten: ze worden zelden...
Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels...
De eigenaars van een aantal recreatiewoningen stellen een procedure in tegen de respectievelijke (professionele) verkopers van...
De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de...
Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking...
Op de aannemer rust, als gevolg van zijn verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit...
Er is een stijgende trend in het verwerven van vastgoed dat nog niet voltooid is. Een...
Voor een deel van het Oosterweelproject maakt men gebruik van een zogenaamd ‘New Engineering Contract’ (NEC) en meer...
De ijskoude periode die ons land teisterde in de maand februari 2021 leidde in sommige sectoren...
Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsberichten (cfr. nieuwsbericht aankondiging en nieuwsbericht publicatie wet) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief...
Bij het uitwerken van een bouwproject zitten meestal zeer veel partijen samen rond de tafel, en...
Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus...
Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs...
Auteursrechten, zoals deze van een architect die een ontwerp maakt, zijn roerende vermogensrechten, die als dusdanig...
De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande...
Stel, u heeft als aannemer een discussie met een klant over werken die u bij hem...
Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen...