Bouwrecht

Bouwrecht

In eenzelfde arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie zich in een bouwzaak...
Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst,...
Waarover gaat het? De gerechtsdeskundige heeft gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde om een schadebedrag...
Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan...
1. Inleiding Het nieuwe coronavirus heeft het samenwerkingsmodel in de bouwsector meer dan ooit hoog op...
Bouwondernemingen realiseren vandaag steeds meer projecten in het buitenland. Hoewel het hier gaat om een Belgische...
In een eerdere nieuwsflash informeerde mr. Geert De Buyzer van ons kantoor u er reeds over dat het volmachtbesluit KB...
De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector...
Overweegt u een heropstart van uw bouwactiviteiten in tijden van corona? Lees dan zeker even onze...
Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich zeer snel… Naast de vanzelfsprekende impact op de volksgezondheid,...
Stel, u voert als aannemer een aantal werkzaamheden uit conform het aannemingscontract dat u sloot met...
De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zal veel bouwprojecten enkele weken dwarsbomen. Voor vele werkgevers die...
De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds langs de krijtlijnen zoals in 1804 uiteengezet...
De regels Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene...
Op 1 januari 2020 is het nieuwe ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale...
In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op...
Appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond. Belgen hebben een baksteen in de maag of nog beter,...