Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Kent u de situatie waarbij u met uw voertuig een kruispunt nadert waar u de voorrang...
Minister van Justitie Koen Geens wil justitie toegankelijker maken voor het brede publiek. Hiertoe werd een...
Nieuw samengestelde gezinnen oogsten al lang geen verwonderde blikken meer. De begrippen “plusouder en pluskind“, de...
SAM, steunpunt Mens en Samenleving, publiceert zoals elk jaar een rapport met cijfers van de erkende...
Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of...
In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
The European Court of Justice (CJEU) was recently asked to rule on the EU’s Solvency II...
Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding...
Krachtens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve...
Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen...
Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op...
Art. 12.4. van de Wegcode bepaalt dat een bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang dient...
Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of...
Een praktische indeling: het voorgestelde Boek 3 bevat acht titels Algemene bepalingen Goederen Eigendomsrecht Mede-eigendom Burenrelaties...
Naar jaarlijkse gewoonte verandert er inzake verzekeringen in het nieuwe decennium weer heel wat: Indexatie maximale...