Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Meest gelezen

Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij...
De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op...
In de private sector is er – in tegenstelling tot de publieke sector – geen wettelijke...
Sinds kort klinkt het antwoord hierop veeleer ontkennend. De nietigheid van een overdracht ten bezwarende titel,...
Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Dient in...
Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad....
Het klinkt logisch dat het verboden is om andermans eigendom, zoals een onroerend goed, te verkopen....
Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in...
In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen rond de alimentatie dewelke de ene ex-echtgenoot...
Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar...
Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee...
Plan je binnenkort de aankoop van een onroerend goed? In deze Talk of Town geven onze...
Sedert enkele jaren is de wijziging in het recht in een ware stroomversnelling geraakt. Belangrijke rechtstakken...
Het resultaat ziet er niet uit of er komt maar geen schot in de uitvoering. Wanneer...
Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel...
In de memorie van toelichting bij het nieuwe wetboek goederenrecht doen de auteurs, op basis van...
Wettelijke samenwoning is een trend. Steeds vaker gaan mensen wettelijk samenwonen, eerder dan de stap naar...