Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Meest gelezen

Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs...
De nieuwe en populaire Netflix-serie “Bridgerton” is in veel landen het best bekeken programma van dit...
Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 17% van de werkenden in 2018...
Even ter herinnering: de zorgvolmacht is een instrument in een vermogensplanning waarbij de lastgever een volmacht...
In tijden van Corona is de zoektocht naar een adequate bescherming tegen schuldeisers een actueel thema....
Auteursrechten, zoals deze van een architect die een ontwerp maakt, zijn roerende vermogensrechten, die als dusdanig...
Outsourcing van heel wat bedrijfsinformatie en -taken komt steeds meer voor. Door middel van verschillende IT-toepassingen...
On 1 January 2021, the UK left the EU’s Single Market and Customs Union. As a...
Eind vorig jaar vestigden wij er in deze bijdrage uw aandacht op dat daar waar in de eerste...
Boek 3 “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek treedt vanaf 1 september ’21 in werking en...
Voorkooprechten Bij de verkoop van onroerende goederen of een handelszaak kan een contractueel voorkooprecht van toepassing...
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante...
De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande...
De langverwachte ‘coronawet’ is goedgekeurd door het federale parlement. Hierin zijn een aantal belangrijke bepalingen opgenomen...
In 2019 werden er belangrijke wetswijzigingen aangekondigd voor de ondernemingswereld. Met de wet van 4 april...
In den beginne… De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In...
De wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd...
Het Hof van Beroep te Gent heeft op 15 december 2020 een interessant arrest gewezen waarin...
Stel, u heeft als aannemer een discussie met een klant over werken die u bij hem...