Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC...
In 2019 en 2020 zal u zich als eigenaar van een oldtimer nu toch naar de...
Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen...
De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer...
Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van...
Elektronische inlichtingenverstrekking vervangt de traditionele “btw-bouwaangifte” Voortaan moet de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen...
DE WET PEETERS-BORSUS: VERZEKERINGSPLICHT DEKT SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Discrepantie materiële toepassingsvoorwaarden Aannemers,...
De vrijheid om iedere dag opnieuw beslissingen te kunnen nemen m.b.t. de eigen persoon en het...
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Bij de voorstelling...
Basisprincipes De basisprincipes die altijd moeten gerespecteerd worden zijn: Principes inzake belangenconflicten: het belang van de...
Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond....
De “Wet houdende diverse financiële bepalingen” van 2 mei 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 21...
Inleiding In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...
Bij vastgoedtransacties komt het maar al te vaak voor: nadat koper en verkoper tot een akkoord...
Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die...
– Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen...