Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor...
Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage –...
De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en...
Het principe van art. 203bis BW, de wijziging door de wet van 21 december 2018 Artikel...
In theory, insurance services are harmonised at the EU level. Insurance companies and intermediaries alike may easily...
Inleiding De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan...
In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere...
De eind april in de Kamer goedgekeurde wet wijzigt de wet van 21 november 1989 betreffende...
Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw...
Op 6 februari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met als...
Bedoeling van de wet Deze wet is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder...
De markt van de freelancers is de laatste jaren booming business. Meer en meer zelfstandigen kiezen...
De papieren geboorte- of huwelijksakte mag vanaf 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. Vanaf nu...
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen...
De wet van 3 april 2019 Brexit dreigt inzake verzekeringen heel wat gevolgen te hebben. Een...
Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de...
Over de toekomstige eigendomsoverdracht van de huurwoning. Bij huurkoop wordt een woning gehuurd maar de door...