Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

De hervorming van het goederenrecht in het NBW voorziet in een aantal diepgaande wijzigingen aan het...
Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering enkele bijkomende beslissingen genomen met betrekking tot maatregelen...
Een wijziging van het huwelijkscontract kan interessant zijn om je mogelijkheden in geval van hoge nood...
Het NBW brengt een aantal nieuwigheden mee voor het vruchtgebruik dat aan rechtspersonen wordt verleend. Hieronder...
Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich zeer snel… Naast de vanzelfsprekende impact op de volksgezondheid,...
Het betreft een vraag die bij veel syndici alsook vele mede-eigenaars reeds de afgelopen weken rees....
Stel, u voert als aannemer een aantal werkzaamheden uit conform het aannemingscontract dat u sloot met...
Er is al heel veel inkt gevloeid over de zorgvolmacht. Maar in deze voor iedereen onzekere...
Op vandaag worden er in België heel wat maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus...
De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren,...
1. De reissector is één van de hardst getroffen commerciële sectoren door de maatregelen die door...
De maatregelen inzake COVID-19 hebben een immense impact op ons leven. De federale, Vlaamse, gemeentelijke en...
Er heerst heel wat onzekerheid over de gevolgen van het Covid-19-virus of Coronavirus. Niet alleen heeft...
1. Op 17 maart 2020 publiceerde de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (“EIOPA”) een mededeling...
De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich sneller dan ons lief is… Naast de evidente impact...
Ons land wordt net zoals de rest van de wereld zeer diep getroffen door de uitbraak...
Dat de financiële gevolgen van het coronavirus niet gedekt zijn, is intussen algemeen gekend. Maar dit...
De algemene vergadering is elk jaar een leuk weerzien van syndicus en mede-eigenaars. De heren drukken...