Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Een praktische indeling: het voorgestelde Boek 3 bevat acht titels 1. Algemene bepalingen 2. Goederen 3....
Reden voor de invoering In het Belgische recht bestaan reeds sinds lang gefragmenteerde sporen van fiduciaire...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
1. Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende...
Inleiding Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie...
Vorige weken hebben wij u geïnformeerd over de recente wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen....
In principe wordt de radiodekking in gebouwen zoals gevangenissen, luchthavens en concertzalen verzekerd door het beheerscontract...
In onze vorige blogpost bespraken wij het nieuw Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 1 januari 2019 in werking zal...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend...
Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 ‘Bewijs’ De ministerraad heeft op voorstel van...
Het wetsontwerp heeft de omzetting in Belgisch recht tot doel van Richtlijn (EU) 2016/97 van het...
Op 8 oktober 2018 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend, waarvan Titel 2...
De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van het Vlaams Woninghuurdecreet goed dat een ingang zal vinden...
Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een...
Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk...
Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om...
Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende...
Harmonisatie van de juridische concepten ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Op Belgisch niveau waren er heel...