Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

In eenzelfde arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie zich in een bouwzaak...
CASUS: De heer X huwt in eerste huwelijk en heeft drie kinderen. Na diens echtscheiding hertrouwt...
De wet voorziet de mogelijkheid om een persoon die reeds geadopteerd is, nogmaals te adopteren, indien:...
In ons blogbericht d.d. 21.02.2020 deelden wij u mee dat het Grondwettelijk Hof daags voordien de...
Het indexeren van de alimentatie voor kinderen en ex-partners is wettelijk verplicht. Concreet moet het bedrag...
EVEN TER HERHALING… Het Belgisch erfrecht kent sedert lang aan de langstlevende echtgenoot een recht van vruchtgebruik toe....
Tussenvonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven van 20 juni 2018...
Wat was het voorwerp van de aanvraag? 1. De aanvraag strekt ertoe enerzijds bevestiging te verkrijgen...
Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Verbintenissenrecht’ van Prof. Matthias E. Storme (gewoon hoogleraar KU...
Er beweegt de laatste tijd heel wat in het goederenrecht. Zo is het Burgerlijk Wetboek –...
Stiefouderadoptie komt steeds vaker voor bij nieuw samengestelde gezinnen. In zo’n geval wil een stiefouder, ook...
Het op 16 juli 2020 goedgekeurd Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat ook een...
Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling...
Om het stijging van het aantal uithuiszettingen te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid een Fonds ter...
Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst,...
1. Waar gaat het over? In bepaalde gevallen is de eigenaar van een “lijdende erf” niet...
Niet iedereen voelt zich (helemaal) thuis in de geslachtsrol, die past bij het geslacht van hun...
Wat is mede-eigendom? Wanneer verschillende woningen van verschillende eigenaars onder één dak vallen, is er sprake...