Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Een echtscheiding is een erg ingrijpende gebeurtenis. Er komt heel wat bij kijken. In dat proces...
Vóór de wetswijziging die op 1 september 2018 in werking is getreden, was de regel dat...
Sedert de zesde staatshervorming (2014) zijn de Gewesten bevoegd om regels te bepalen voor woninghuurovereenkomsten. In...
Wie draait op voor een verkeersovertreding die werd begaan met een bedrijfsvoertuig? Een goede administratie kan...
De verzekeraar moet bij het verwezenlijken van het risico (schade) de beloofde prestatie leveren (vergoeden), tenzij...
De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een...
Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
Het besluit van 21 december 2018 van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in...
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van...
U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van...
De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel...
Een coma na een ongeval of een ingrijpende operatie, hersenschade als gevolg van een zware ziekte,...
Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Op het lunchseminarie ‘Bockchain & Real Estate’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm...
Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging...
In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake...