Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

“Moet ik nog alimentatie betalen als mijn kinderen niet meer willen komen?” Een vraag die ons...
In een arrest van 4 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Bondsrepubliek Duitsland...
Met ingang van 30 juni 2019 is het koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019...
It is a challenging time to be an insurance broker. In addition to the increasing consolidation,...
In sterk verstedelijkte gebieden is er vaak heel wat minder hernieuwbare energieproductie (cf. De Tijd 29 november...
Verplichte opname schadebedingen in de statuten : artikel 577-4, §1, vierde lid, 2°, in fine B.W....
Interessant zijn volgende elementen uit het algemeen besluit (eigen selectie): 1. Verschil in aanpak en kwaliteit...
Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook...
Lees volgende artikelen: De fiscale rechtsbijstandsverzekering – wie heeft gelijk : Koen Geens of Vincent Van...
Het begin van een nieuw school-/academiejaar staat weer voor de deur. De meeste studenten hebben ondertussen...
De vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar de werkgevers...
Inleiding In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte...
De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al...
Aangifte der werken Eén van de eerste verplichtingen uit het arsenaal aan maatregelen tegen sociale dumping...
1. Artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, tot...
Het kwam vandaag, 1 augustus 2019, ruim in de media : de fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering zou...
Wanneer 2 mensen beslissen hun relatie te beëindigen en zij hebben één of meerdere gemeenschappelijke kinderen,...