Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Meest gelezen

Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning...
Schenkingen door ouders aan kinderen kunnen op twee manieren gebeuren, als voorschot op erfenis of buiten...
Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor...
Berokkent een schuldenaar schade aan de goederen van de schuldeiser, en biedt uitvoering of herstel in natura de...
De praktijk leert ons dat er twee ergernissen frequent voorkomen bij grote bouwprojecten: ze worden zelden...
Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels...
Op 3 maart 2021 werd door N-VA een conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving ingediend...
Wettelijke verankering van de imprevisieleer Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het...
De laatste jaren vloeide er heel wat inkt over de wijze van inbreng en inkorting van...
De kern van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”/“Verordening”) is...
Op 24 februari 2021 werd opnieuw een wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het...
De eigenaars van een aantal recreatiewoningen stellen een procedure in tegen de respectievelijke (professionele) verkopers van...
De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de...
Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook...
Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking...