Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag...
Op 31 maart 2020 zal Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen & raadgever bij Beleidscel Minister...
U behandelt uw stiefkind – of pluskind– alsof het uw eigen kind is. Enkel, op papier...
Hoewel veelal onbekend en onbemind, kan uitvoering of herstel in natura een valabele remedie bieden voor...
Burenhinder vindt zijn oorsprong in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt: “Eigendom is...
Het Hof van Cassatie beoordeelde in een arrest van 5 september 2019 een arrest van het...
Vereiste van mededeling of kennisneming algemene voorwaarden De opname van algemene voorwaarden van een partij in...
Werken in onroerende staat die de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, verbetering, de herstelling of het...
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten...
Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan...
Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers...
Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden...
Waarom een BTW-bouwaangifte? Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u...
Het komt vaker voor dat partners van een nieuw samengesteld gezin huwen maar tijdelijk twee aparte domicilies behouden...
Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient...
Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek...
Samenvatting 1. Preuve de l’intention commune des parties de travailler au noir non rapportée L’existence d’un...
Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze...
Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken...
Bij de intrede van de herfst wordt steevast de balans opgemaakt van de zomer. Volgens het...