Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Wat bedoelt men met een “jonge” bestuurder? Een jonge bestuurder is iedere bestuurder die op het ogenblik van...
Wat is een reddingsstrook? De reddingsstrook is volgens de Wegcode de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een...
The National Bank of Belgium (NBB) has issued fifteen recommendations for cloud service providers in the...
Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een...
Artikel 1721 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken...
In het legertje maatregelen die de overheid heeft getroffen om zelfstandigen te helpen in de coronacrisis,...
Afgelopen week deden er zich meerdere verkeersongevallen voor ten gevolge van een aanrijding met overstekend wild:...
Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief...
Sinds februari van dit jaar is de wet op het recht om vergeten te worden van...
Fiscale ontheffing van rechtswege voor ten onrechte betaalde belastingen is niet mogelijk. Je bent betrokken in...
Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk...
België kent drie samenlevingsvormen (huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning). De wettelijk samenwonende partners zijn de...
Wettelijke samenwoning betreft een federale definitie voor de drie gewesten van België welke ontstaat “wanneer twee personen...
Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en dan vooral het vernieuwde opstalrecht, creëert vanaf...
Op 24 september 2020 publiceerde het Tijdschrift voor Verzekeringen / Bulletin des Assurances de uitgebreide bijdrage van Sandra Lodewijckx, Héloise...
Wat zijn dringende en voorlopige maatregelen? Wanneer u in uw relatie ernstige moeilijkheden ondervindt, dan kan...
Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1)....
Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben...
Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15...
Vanaf 1 oktober 2020 wordt het vormen van een reddingstrook verplicht in geval van filevorming. De...