Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Warmtenetten: de juridische omkadering
aan de hand van een casestudy

Dr. Maja Reynebeau (UGent)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 

Bouw & Vastgoed

De beschikbaarheid van de architect voor de bouwheer (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 oktober 2023

De vernieuwde omgevingsvergunnings-procedure: sneller en beter? (KPMG Law)

29 september 2023

Wat is de belastbare grondslag voor het verkooprecht als de definitieve verkoopprijs kan oplopen? (LegalNews)

29 september 2023

Appartementsrecht: wijzigt de wetgeving binnenkort? (LegalNews)

28 september 2023

Samenvoegen van privatieve kavels in een appartementsgebouw. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

26 september 2023

Makelaarscommissie invorderen bij de consument? – nieuwe wetgeving! (Forum Advocaten)

25 september 2023

De preventiehiërarchie uit de Welzijnswet: ook een prioriteit voor de architect-veiligheidscoördinator (Cautius)

24 september 2023

De nakende inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet – Enkele aandachtspunten voor besturen (GD&A Advocaten)

23 september 2023

Het Vlaamse waterbeleid anno 2023 (BDL&T Advocaten)

23 september 2023

Voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden. Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode goedgekeurd op 19 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Omgevingsvergunning. Het MB van 19 juli 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Toevoegen van een dossierstuk met ‘essentiële’ informatie lopende de beroepsprocedure voor de deputatie, kan leiden tot vernietiging van de vergunningsbeslissing wanneer geen nieuw openbaar onderzoek wordt georganiseerd (Schuermans Advocaten)

19 september 2023

De gewestelijke Hemelwaterverordening: de hemel in geprezen of het obstakel te veel voor ondernemend Vlaanderen? (Monard Law)

18 september 2023

De realisatie van de bouwshift: een stap dichter (PwC Legal)

15 september 2023

Aankoop aan verlaagd tarief van 3% en verkoop van het vruchtgebruik van voorafgaand bezit. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 17 juli 2023 gepubliceerd op 11 september 2023 (LegalNews)

13 september 2023

Vlaanderen verplicht zonnepanelen voor grootverbruikers vanaf 2025 (Monard Law)

12 september 2023

Voorschot en waarborg bij vastgoedtransacties vergeleken (Bricks Advocaten)

11 september 2023

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten? (Cazimir)

8 september 2023

Voortaan ook een EPC nodig wanneer u verhuurt aan uw vennootschap (Van Havermaet)

8 september 2023

Verplichte basisveiligheidsopleiding uitgebreid naar iedereen die werkt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats (Schoups)

7 september 2023

Nietigheid van de aankoop van een appartement. Ontbreken van een Belgische uitspraak na 7 jaar en 8 maanden is strijdig met art. 6§1 van het EVRM. Arrest  EHRM van 5 september 2023 (LegalNews)

7 september 2023

Herlancering ‘wonen in eigen streek’ (GD&A Advocaten)

4 september 2023

Bezetting ter bede of pop-up als tussentijdse oplossing voor een leegstaand handelspand? (Reyns Advocaten)

1 september 2023

Uithuiszetting in Brussel. Procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen gewijzigd. Ordonnantie van 22 juni 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd in het Staatsblad van 21 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Vestiging van een recht van opstal met overdracht van de opstallen voor afbraak. Twee Voorafgaande Beslissingen Vlabel van 4 juli 2023 gepubliceerd op 29 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Versnelling procedures m.b.t. hernieuwbare energie (Forum Advocaten)

29 augustus 2023

Kopen onder de wet Breyne? Weinig verrassingen mogelijk m.b.t. de prijs na ondertekening van de overeenkomst (Reyns Advocaten)

24 augustus 2023

Het (tijdelijk) verbod tot huurprijsindexering voor minder energiezuinige woningen: nu en binnenkort (Reyns Advocaten)

22 augustus 2023

Wonen in eigen streek. Decreet van 23 juni 2023 in werking getreden op 14 augustus 2023 (LegalNews)

19 augustus 2023

Raad van State verwerpt schorsingsberoepen tegen ministeriële instructies (Publius)

16 augustus 2023

Overige nieuws: