De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

Arbeid & Sociale zekerheid

Eerste hulp bij… psychosociale problemen op de werkvloer: de vertrouwenspersoon (Commit Law)

6 december 2023

Wanneer geldt de beperkte aansprakelijkheid van de werknemer? (Bannister)

4 december 2023

Hoe juridisch correct communiceren over een ontslag? (Claeys & Engels)

30 november 2023

Bureauchef in de Belgische gemeente Ans, die nauwelijks in contact komt met gebruikers en verbod op hoofdoek. Hof van Justitie spreekt zich uit (LegalNews)

28 november 2023

Wat betekent het nieuw dubbelbelastingverdrag wanneer je als Belg in Nederland werkt? (Vandelanotte)

27 november 2023

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Staatsblad van 23 november 2023 (LegalNews)

24 november 2023

Klokkenluidersregeling voor KMO’s: D-day op 17 december 2023 (Eubelius)

24 november 2023

Werknemers krijgen garantie dat ze hun gsm-nummer behouden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (LegalNews)

24 november 2023

Terugbetaling onterechte uitkering tijdelijke werkloosheid door de werkgever: fiscale gevolgen (Acerta)

23 november 2023

Het verschil tussen in dienst zijn en werken (Bellaw/SoConsult)

22 november 2023

Aansprakelijkheid aannemers bij tewerkstelling illegale derdelanders door een (onder)aannemer wordt aangescherpt in het Vlaams Gewest (Commit Law)

21 november 2023

Overgang van een notariskantoor en de vaststelling van de nietigheid of het onrechtmatige karakter van het ontslag van werknemers (LegalNews)

17 november 2023

Alternatieve verloning: hoe het loon van uw werknemers optimaliseren? (Mint Advocaten)

16 november 2023

Duidelijkheid omtrent de opzegtermijn bij een opzeg op initiatief van de werknemer in toepassing van het ‘vastklikmoment’ (GD&A Advocaten)

14 november 2023

Mag de term ‘Junior profiel’ in een vacature gebruikt worden of is dit discriminatie? (LegalNews)

13 november 2023

Voor wie de klok luidt… (Crivits & Persyn)

10 november 2023

De sociale inspectie en het zoekingsrecht (Mploy)

9 november 2023

De ketenaansprakelijkheid doet de boeien om (Monard Law)

8 november 2023

Naar een verplichte vertrouwenspersoon (Lydian)

7 november 2023

De bedrijfsfiets als verloningscomponent (Titeca Accountancy)

7 november 2023

Morbide obesitas is niet per se een handicap (Mploy)

6 november 2023

De nieuwe klokkenluiderswet: wat houdt ze in? (De Groote – De Man)

6 november 2023

Werkhervattingspremie, doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen… Wet van 16 oktober 2023 in het Staatsblad van 31 oktober 2023 (LegalNews)

1 november 2023

Jobbonus: verhoging met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en vaste verhogingen vanaf het refertejaar 2023 in het Staatsblad van 31 oktober 2023 (LegalNews)

1 november 2023

Mobiliteitsrichtlijn en controle of  grensoverschrijdende verrichting niet is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden. KB van 20 oktober 2023 (LegalNews)

31 oktober 2023

Verrekening van het vertrekvakantiegeld van een bediende die van werkgever is gewijzigd (Bellaw/Soconsult)

30 oktober 2023

Sociale fraude: wijzigingen om de strijd hiertegen te optimaliseren. Ontwerp van decreet aangenomen op 25 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling buitenlandse werkkrachten. Ontwerp van decreet aangenomen op 25 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

Geen terugkeer naar de formule Claeys (Lydian)

27 oktober 2023

E-mail verzenden aan studenten en collega’s naar aanleiding van het ontslag van een docent. Beslissing GBA van 26 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

Overige nieuws: