Arbeid & Sociale zekerheid

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Geen belangenafweging bij de beoordeling van impliciet ontslag (SoConsult/Bellaw)

2 oktober 2021

(Para)fiscaal regime van aandelenopties (Cazimir)

21 september 2021
,

Toegang tot kantoor of werkvloer enkel met een Covid-19 vaccinatiebewijs? (Dehaese & Dehaese)

16 september 2021

Detachering in de bouw en het probleem van sociale dumping (Forum Advocaten)

16 september 2021
,

Het gebruik van foto’s en videobeelden door ondernemingen (Monard Law)

14 september 2021
,

Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog (GD&A Advocaten)

14 september 2021

Covid-19 en het professioneel risico. De (voorlopige) cijfers (Cautius)

14 september 2021

Telewerk in of een zakenreis naar een derde land – Doorgifte van persoonsgegevens? (Claeys & Engels)

31 augustus 2021
,

Nieuwe circulaire verduidelijkt de toepassing van het sociaal passief (Claeys & Engels)

20 augustus 2021

Loonakkoord coronapremie (Claeys & Engels)

20 augustus 2021

Regering legt loonnorm voor 2021-2022 vast op 0,4% (Lydian)

20 augustus 2021

Outplacement en de aanrekening van 4 weken loon op de opzeggingsvergoeding (Stappers Advocaten)

19 augustus 2021