Arbeid & Sociale zekerheid

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Een pauze met beschikbaarheidsdienst kan soms arbeidstijd zijn (Lydian)

2 november 2021

Klokkenluiders-richtlijn dient uiterlijk 17.12.2021 te zijn omgezet (Argus Advocaten)

2 november 2021

De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting (Bellaw/SoConsult)

2 november 2021

Er is opnieuw gesleuteld aan het systeem “verzwaard risico (op arbeidsongevallen)” (Bellaw/SoConsult)

1 november 2021

Aandelenopties vs. gratis aandelen (Cazimir)

25 oktober 2021
,

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om een Covid Safe ticket te tonen? (Lydian)

20 oktober 2021

Begrotingsmaatregelen 2022 – impact voor werkgevers en werknemers (Claeys & Engels)

19 oktober 2021

Werkstabiliteit moet ook gewaarborgd worden bij afwisseling contracten bepaalde duur en vervangingscontracten (Crivits & Persyn)

11 oktober 2021

Hof van Cassatie: Geen belangenafweging meer bij de beoordeling of een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst al dan niet aanvaardbaar is (Claeys & Engels)

9 oktober 2021

Als ik nog geen vijf minuten tijd heb… (SoConsult/Bellaw)

8 oktober 2021

Communicatie over het ontslag van één van uw werknemers: woorden wikken en wegen (Crivits & Persyn)

6 oktober 2021
,

Wanneer is wachttijd arbeidstijd? (Argus Advocaten)

4 oktober 2021