>>>De absolute noodzaak van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering (Adlex Advocaten)

De absolute noodzaak van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering (Adlex Advocaten)

Vele mensen zijn zich niet bewust van het nut, zelfs noodzakelijkheid, van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering. Nochtans zijn er vele voorbeelden die illustreren hoe noodzakelijk het is om zulke verzekering af te sluiten.

Ondertussen is het zo dat het systeem van de rechtsbijstandsverzekering de komende maanden zeer ingrijpend zal veranderen. De bedoeling is dat een polis rechtsbijstand wordt uitgewerkt die omzeggens alle geschillen zou dekken, met inbegrip van bouwgeschillen en familiale geschillen, zoals o.a. echtscheidingen e.d. Het middel om dit alles aantrekkelijker te maken, zou erin bestaan dat een fiscale aftrekbaarheid van 35% van de premie wordt voorzien, zodat ieder rationeel denkend mens als gauw overtuigd zal zijn van het nut om een rechtsbijstandsverzekering met een uitgebreide dekking af te sluiten met een fiscale aftrekbaarheid van de premie van 35%.

Lees hier het volledige artikel

2017-05-25T14:17:48+00:00 25 mei 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |