>, Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht>Bouwsector en de uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren: wet van 9 mei 2019 in Staatsblad van 26 mei 2019 (LegalNews.be)

Bouwsector en de uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren: wet van 9 mei 2019 in Staatsblad van 26 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/06/2019

Bedoeling van de wet

Deze wet is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector.

Een eigen huis bouwen, een nieuwe woning kopen, een oude woning grondig renoveren zijn vaak een project en een investering voor het leven. Daarom hebben de federale regering in het algemeen en de ministers van Economie en KMO’s in het bijzonder maatregelen genomen om de burger te beschermen.

Een eerste wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 1 juli 2018, legt de aannemers en de architecten en de beroepen waarop de tienjarige aansprakelijkheid betrekking heeft (bv.: studiebureaus inzake stabiliteit) op om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren (stabiliteit, soliditeit, waterdichtheid) wanneer zij woningen bouwen of renoveren (met stedenbouwkundige vergunning).

De nieuwe wet (inwerkingtreding op 1 juli 2019), verplicht alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmetersexperten, studiebureaus, certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers…) om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren (alle beroepsfouten, buiten de tienjarige) wanneer zij bouwen of renoveren (alle gebouwen, niet alleen woningen).

De nieuwe wet vormt in zekere zin een aanvulling op de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Het toepassingsgebied rationae materiae van dit voorstel is evenwel ruimer dan dit van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Het beperkt zich immers niet tot onroerende werken waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. De tekst beantwoordt ook aan een Europese tendens om de bescherming van de consument in de bouwsector te versterken.

De combinatie van deze twee wetten biedt een betere bescherming aan diegene die bouw- of renovatiewerken onderneemt.

Lees hier het op 25 april 2019 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurde ‘Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector’ en het verslag van de Commissie van 11 april 2019.

Lees hier de wet

Studiedag ‘Aannemingsrecht: 4 actuele topics’ (donderdag 14 november 2019 in Antwerpen of vrijdag 22 november 2019 in Gent)

Tijdens de studiedag ‘Aannemingsrecht: 4 actuele topics’ komen de verschillende facetten van het aannemingsrecht aan bod. In de eerste plaats wordt het gerechtelijk deskundigenonderzoek anno 2019 besproken (na de Potpourri- en andere wetten). Daarna volgen enkele actuele topics en een overzicht van (recente) rechtspraak. Wat betreft de aannemingscontracten komen de opmerkelijke verschillen en gelijkenissen tussen het privaat aannemingsrecht en het overheidsopdrachtenrecht aan bod. Tot slot wordt aandacht besteed aan de verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid.

Alle deelnemers aan deze studiedag ontvangen het gloednieuwe boek Handboek aannemingsrecht van meester Frank Burssens dat een grondig en geactualiseerd overzicht geeft van het Belgische aannemingsrecht.

Sprekers zijn:

Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest en gastprofessor KULeuven
Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups en Instituut voor Contractenrecht KULeuven
Mr. Simon Verhoeven, advocaat Equator
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

Meer info over deze studiedag

 

Lees ook volgende interessante artikelen:
Bekijk ook deze video: