>>>Aansprakelijkheid van een verzekeringstussenpersoon en de taak van een leidend verzekeraar bij co-assurantie (Schuermans Advocaten)

Aansprakelijkheid van een verzekeringstussenpersoon en de taak van een leidend verzekeraar bij co-assurantie (Schuermans Advocaten)

De Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft op 7 februari 2017 een interessant vonnis geveld omtrent twee veelvoorkomende problemen in het verzekeringsrecht.   De feiten die aan de grondslag liggen van dit vonnis, kunnen samengevat worden als volgt.

De verzekeringsmakelaar onderzoekt de beveiliging van een pand met het oog op het afsluiten van een verzekeringspolis diefstal en laat aan de vier potentiële medeverzekeraars weten dat er een sas aanwezig is.

De verzekeraars organiseren twee dagen voor het afsluiten van de polis zelf nog een expertise omtrent de veiligheid van het pand. Een jaar later laat deze expert weten aan de verzekeraars dat er geen sas aanwezig is.

Ondertussen vond er echter een gewapende overval plaats. Er ontstaat een discussie tussen de verzekeraars omtrent de dekking van het schadegeval. Drie van de vier verzekeraars weigeren dekking omdat er geen sas aanwezig is maar de leidende verzekeraar heeft al een vergoeding afgesproken met de verzekerde.

Finaal besluiten de medeverzekeraars hun aandeel toch te betalen, maar zij vragen de leidende verzekeraar wel om de mogelijkheid te onderzoeken om verhaal uit te oefenen op de verzekeringsmakelaar. De leidende verzekeraar weigert op dit verzoek in te gaan. De medeverzekeraars dagvaarden enerzijds de verzekeringsmakelaar en anderzijds de leidende verzekeraar.

Lees hier het volledige artikel

2017-05-04T09:39:02+00:00 4 mei 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |