>, Verkeersrecht, Verzekeringsrecht>Voertuig in privé-garage vat brand en beschadigt gebouw: is dat ‘deelneming aan het verkeer’ gedekt door de motorrijtuigenverzekering van het voertuig? Hof van Justitie 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Voertuig in privé-garage vat brand en beschadigt gebouw: is dat ‘deelneming aan het verkeer’ gedekt door de motorrijtuigenverzekering van het voertuig? Hof van Justitie 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/06/2019

De conclusie:

Artikel 3, eerste alinea, van richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, moet aldus worden uitgelegd dat onder het begrip „deelneming aan het verkeer van voertuigen” in de zin van deze bepaling een situatie als die in het hoofdgeding valt, waarin een in een privégarage van een gebouw gestald voertuig dat overeenkomstig zijn functie van vervoermiddel wordt gebruikt, vuur heeft gevat, wat heeft geleid tot een brand – die is ontstaan in het elektrische circuit van dit voertuig –, die schade heeft veroorzaakt aan dit gebouw, ook al was het voertuig vóór de brand al meer dan 24 uur niet verplaatst.

Lees hier het volledige arrest van het Hof van Justitie van 20 juni 2019 

Lees hier het Persbericht (EN)

Lees hier het Persbericht (FR)

Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’. Studienamiddag 4 juli 2019 (incl. boek)

Op donderdagnamiddag 4 juli 2019 geeft mr. Stéphane Vereecken op de tweede dag van de Zomeracademie Larcier met als centraal thema ‘Aansprakelijkheid’, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be, in Antwerpen een uiteenzetting over ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’

2019-06-22T12:18:47+00:00 22 juni 2019|Categories: Burgerlijk recht - Verkeersrecht - Verzekeringsrecht|Tags: |