>>>Verval van het recht tot sturen voor cannabis-gebruiker. Cassatie 18 december 2018 (LegalNews.be)

Verval van het recht tot sturen voor cannabis-gebruiker. Cassatie 18 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/02/2019

De problematiek

De eiser bij Cassatie voerde schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 42 Wegverkeerswet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het bestreden vonnis verklaarde de eiser met toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet vervallen van het recht een motorvoertuig te besturen wegens lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid daartoe.

In de dagvaarding of in de vorderingen van het openbaar ministerie was er geen melding van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid tot het besturen van een motorvoertuig, noch had de rechter de eiser verwittigd hierover zijn verweer te voeren.

De eiser was dus van oordeel dat hij zich dan ook niet eraan moest verwachten dat de veiligheidsmaatregel bepaald in artikel 42 Wegverkeerswet zou worden uitgesproken, hij werd niet in de mogelijkheid gesteld zich tegen de door de appelrechters beoogde veiligheidsmaatregel te verdedigen.

Het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 8 mei 2018

Het bestreden vonnis stelde: “Wat de toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet betreft, verwees het openbaar ministerie naar de eenmalige zware creatinine-afwijking die wees op spoelen. Bovendien erkende [de eiser] in het verleden dagelijks cannabis te gebruiken, terwijl erop vandaag geen bewijs was van een onthouding gedurende ten minste zes maanden, zodat [de eiser] op heden niet rijgeschikt is.” Over het door de eiser gevoerde verweer stelt het bestreden vonnis verder vast: “Namens [de eiser] werden 4 testresultaten neergelegd betreffende de periode 9.02.18-15.03.18. Vermits deze alle negatief waren, argumenteerde [de eiser] dat de rechtbank geen medische onderzoeken meer diende op te leggen. Hij gebruikte gedurende ongeveer 2 jaar cannabis, maar was intussen volledig gestopt en rijgeschikt.”

Het Cassatie-arrest van 18 december 2018

Het Hof van Cassatie was van mening dat de toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet in het debat was bij de correctionele rechtbank en dat de eiser zich eraan kon verwachten dat de rechtbank de erin bepaalde veiligheidsmaatregel zou opleggen. De eiser had hierover verweer kunnen voeren.

Het Cassatie-arrest werd verworpen.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 18 december 2018

 ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’. Studienamiddag 4 juli 2019.

Op donderdagnamiddag 4 juli 2019 geeft mr. Stéphane Vereecken op de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be, in Antwerpen een uiteenzetting over ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’.

 

2019-06-22T14:31:24+00:00 4 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht - Verkeersrecht|Tags: , |