>>>Verplichte reddingstrook bij filevorming vanaf 1 oktober 2020 (Schuermans Advocaten)

Verplichte reddingstrook bij filevorming vanaf 1 oktober 2020 (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 23/09/2020

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het vormen van een reddingstrook verplicht in geval van filevorming. De verplichting duurt voort zolang de file bestaat. Dit betekent dat bestuurders niet zomaar hun ‘normale’ positie op de weg kunnen innemen indien bijvoorbeeld een ambulance gepasseerd is.

Een reddingstrook wordt in de wet gedefinieerd als “de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen […] gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht dat rechtvaardigt”.

Het gebruik van de reddingstrook is aldus niet verplicht voor prioritaire voertuigen. Zij kunnen eveneens de pechstrook gebruiken, zoals zij dit thans vaak doen.

Indien er filevorming is op een rijbaan bestaande uit twee rijstroken, dienen bestuurders die zich op de linkerrijstrook bevinden zich uiterst links te begeven en de bestuurders op de rechterrijstrook uiterst rechts. Daartussen bestaat dan een vrije ruimte, reddingstrook genaamd.

Op een rijbaan met meer dan twee rijstroken begeven bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links en bestuurders op de andere rijstroken rechts zodat naast de linkerrijstrook een reddingstrook ontstaat.

Van belang hierbij is dat het niet toegestaan is om op een gesloten spitsstrook te rijden om een reddingstrook te vormen

Lees hier het originele artikel

2020-09-25T09:11:57+00:00 25 september 2020|Categories: Verkeersrecht|