>>>Medische en psychologische onderzoeken niet meer verplicht bij dronkenschap (De Nef, Dal & Meulders)

Medische en psychologische onderzoeken niet meer verplicht bij dronkenschap (De Nef, Dal & Meulders)

Auteur: De Nef, Dal & Meulders

Publicatiedatum: 02/07/2018

Verplichte testen bij dronkenschap opgeheven door nieuwe Wet.

Er is de laatste tijd veel te doen over de invoering van het verplichte alcoholslot in geval van zware alcoholintoxicatie (ademanalyse > 0,78 mg/l).

In de marge heeft er echter nog een andere, minder bekende, verschuiving plaatsgegrepen in de tegenovergestelde richting: waar, naast een geldboete en een rijverbod, medische en psychologische testen tot voor kort verplicht dienden te worden opgelegd door de (Politie)rechter in geval van dronkenschap, is dit sedert de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van 6 maart 2018 (nota bene de Wet die het toepassingsgebied van het alcoholslot uitbreidde) niet meer het geval.

Artikel 38 § 4 Wegverkeerswet, waarin de verplichte testen waren opgenomen, werd door genoemde Wet immers opgeheven.

Doelstelling van de testen is het nagaan van de rijgeschiktheid alvorens de persoon in kwestie terug tot het verkeer toe te laten.  Indien men niet slaagt, krijgt men het rijbewijs na het rijverbod immers niet terug.

Het verdwijnen van de wettelijke verplichting om de testen op te leggen, betekent evenwel niet dat dit niet meer zal gebeuren.  De (Politie)rechter kan de onderzoeken immers nog steeds opleggen, hij / zij is er alleen niet meer toe verplicht.

Bijvoorbeeld in het geval van een beperkte overschrijding van de wettelijke alcoholgrens en een blanco strafregister zou kunnen verdedigd worden dat de testen niet dienen te worden opgelegd.

Er valt echter geen aardverschuiving te verwachten: wellicht zullen de (Politie)rechters uit veiligheidsoverwegingen geneigd zijn om in het merendeel van de gevallen de onderzoeken te blijven opleggen.

Bent u staande gehouden terwijl u te veel gedronken had en wenst u de bijstand van een advocaat?  Aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.

Lees hier het originele artikel

2018-07-10T07:00:26+00:00 10 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht - Verkeersrecht|