>>>Mag ik plots remmen voor een flitspaal? (Pauwels Advocaten)

Mag ik plots remmen voor een flitspaal? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten)

Publicatiedatum: 09/06/2018

Is remmen voor een flitspaal verboden?

“Bruggeling krijgt boete voor remmanoeuvre aan snelheidscontrole”. Zo kopte een artikel in een populaire krant enkele maanden geleden. De bestuurder had immers zonder aanwijsbare reden geremd net voor een flitspaal. “En dat is strafbaar”, stelde de plaatselijke korpschef. Is dit correct? Is het verboden om plots te remmen voor een flitspaal of snelheidscontrole? Pauwels Advocaten zocht het voor u uit!

De algemene regel.

Art. 10.2 van de Wegcode bepaalt: “10.2. Geen enkele bestuurder mag de normale gang van andere bestuurders hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is.”

Op grond van deze bepaling mag u wel degelijk remmen voor een flitspaal, tenzij dit plots is én niet vereist om veiligheidsredenen, in welk geval u immers de andere bestuurders zou hinderen.

Een oranje verkeerslicht beschouwt men bijvoorbeeld als geldige veiligheidsreden. Plots remmen is op dat moment uiteraard toegelaten (tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen).  Plots remmen voor een flitspaal is géén veiligheidsreden, maar dit betekent nog niet noodzakelijk dat u beboet kan worden!

Naast “plots” remmen zonder “veiligheidsredenen” moet er nog een derde voorwaarde vervuld zijn opdat u strafbaar bent: u mag de normale gang van andere bestuurders niet hinderen door het plots remmen.

Normale gang van andere bestuurders hinderen?

Onze pechvogel uit Brugge die plots had geremd voor een flitspaal in Knesselare,  zal pas beboet mogen worden op voorwaarde dat hij de normale gang van de andere bestuurders heeft gehinderd. Zijn er geen achterrijdende voertuigen, dan kan men ook niemand belemmeren of in gevaar brengen.  Plots remmen of stoppen voor een flitspaal (of groen licht) is géén geldige veiligheidsreden maar slechts verboden op voorwaarde dat het de normale gang van de achterrijdende voertuigen belemmert!

En wat met dieren? Mag ik remmen voor dieren?

In de Rechtspraak bestaat er discussie als het plotse remmen betrekking heeft op dieren. Mag men remmen voor een dier als een geldige veiligheidsreden beschouwen?

De Rechter zal steeds geval per geval beoordelen op basis van de concrete omstandigheden, en nagaan of er al dan niet sprake is van een geldige veiligheidsreden. Het plotse remmen voor een dier zal niet altijd als een veiligheidsreden worden beschouwd!Zo zal men rekening houden met de grootte van het dier en het soort dier. Het remmen voor een hond zal in de meeste gevallen wel aanzien worden als geldige veiligheidsreden (vermits dit ook een automatische reflex is van de mens) terwijl dit bij het remmen voor (een arm) kuikentjes niet het geval zal zijn…Dura lex sed lex?

Lees hier het originele artikel

2018-06-13T07:46:22+00:00 13 juni 2018|Categories: Burgerlijk recht - Verkeersrecht|Tags: |