>, Verkeersrecht, Verzekeringsrecht>‘Hoe sterk is de eenzame fietser?’ wordt nu ‘Hoe aansprakelijk is de snelle e-biker’? (LegalNews.be)

‘Hoe sterk is de eenzame fietser?’ wordt nu ‘Hoe aansprakelijk is de snelle e-biker’? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/04/2019

Op 28 maart 2019 organiseerde LegalNews.be samen met Larcier de studienamiddag ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’. Spreker was mr. Stéphane Vereecken (Charlier advocaten).

LegalNews.be vroeg hem meer uitleg over de laatste stand van zaken over het fenomeen ‘speed pedelec’.

Wat is een speed pedelec?

Uiteraard heeft die benaming niets te maken met ‘speed’, maar gaat het over fietsen, vermogen en snelheid.

Voor wie alles een beetje nieuw en onbekend is: op de website van de FOD Mobiliteit vindt je een mooi overzicht van de verschillen tussen rijwiel (of fiets) met elektrische hulpmotor, een gemotoriseerd rijwiel (of fiets) en een speed pedelec.

Hoe zit het met de wetgeving?

Wat de wetgeving betreft is de regelgeving rond speed pedelecs een gedeelde bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid. Op de website van de FOD Mobiliteit lees je het volgende:

1. De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speed pedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen bovendien in de Europese regelgeving. Vind hier meer informatie.

2. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het team homologatie zorgt ervoor dat speed pedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen. Vind hier meer informatie.

Waarom zijn die verschillen zo juridisch belangrijk?

Bij een speed pedelec die autonoom kan rijden zou u niet langer kunnen beschouwd worden als een fietser, maar wel als een bestuurder van een motorvoertuig. Omdat de speed pedelec behoort tot de categorie van de bromfietsen is het dragen van een helm verplicht is en moet u als bestuurder in het bezit moet zijn van een rijbewijs AM (bromfiets) of gelijkaardig zoals bv B (auto).

Bovendien moet de speed pedelec ingeschreven worden bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en over een gepaste speed pedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken. Zonder officiële inschrijving en SP-nummerplaat mag u met een speed pedelec niet meer op de openbare weg rijden. Wie betrapt wordt zonder nummerplaat, krijgt een boete.

Maar vooral het aspect ‘aansprakelijkheid’ heeft een grote impact. De familiale verzekering volstaat voor een gewone fietser om toegebrachte schade aan derden te dekken, maar dat geldt niet zomaar in het geval van een speed pedelec. Als die gecatalogeerd staat als motorvoertuig is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid WAM verplicht, net zoals bij een auto of bromfiets, wat ook duidelijk vermeld wordt op de website van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen.

Wie met een speed pedelec rijdt is bijgevolg geen zwakke weggebruiker en kan dan niet genieten van de automatische, wettelijke schadevergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM.

Men is gewaarschuwd…

Meer weten?

Op donderdagnamiddag 4 juli 2019 geeft mr. Stephane Vereecken op de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be, zijn uiteenzetting over ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

 

2019-06-22T14:26:06+00:00 5 april 2019|Categories: Burgerlijk recht - Verkeersrecht - Verzekeringsrecht|Tags: , |