>>>Heeft u ‘recht’ op een aanrijding wanneer u voorrang geniet? (VDV Advocaten)

Heeft u ‘recht’ op een aanrijding wanneer u voorrang geniet? (VDV Advocaten)

Auteur: Jana Lampaert (VDV Advocaten)

Publicatiedatum: 07/11/2019

Kent u de situatie waarbij u met uw voertuig een kruispunt nadert waar u de voorrang van rechts geniet maar waarbij de voorrangplichtige bestuurder – die uw voertuig zeer duidelijk ziet naderen – toch het kruispunt oprijdt zonder u voorrang te verlenen?

Iedere bestuurder heeft deze situatie reeds meegemaakt. De vraag stelt zich of u op dat ogenblik het kruispunt mag oprijden ook al mag u verwachten dat het tot een aanrijding komt. Heeft u m.a.w. recht op een aanrijding? Of bent u als bestuurder gehouden om defensief te rijden en het nodige te doen (bruusk remmen, uitwijken,…) om een aanrijding te vermijden ook al geniet u de voorrang van rechts?

De Politierechter te Brugge boog zich recent over navolgende casus.

Een ongeval deed zich voor op een kruispunt waar de voorrang van rechts van toepassing is. Partij A kwam van links t.o.v. het door partij B bestuurde voertuig en vervolgde zijn weg rechtdoor, terwijl partij B links afsloeg. Het kwam tot een aanrijding tussen de rechter voorhoek van het door partij B bestuurde voertuig en de rechter achterflank van het voertuig van partij A.

Partij A ontkende niet dat hij aan partij B voorrang verschuldigd was, doch argumenteerde dat de voorranghebbende bestuurder geen recht heeft op een aanrijding louter en alleen omdat hij de voorrang geniet. Volgens partij A kon het ongeval immers worden vermeden door een remming van partij B. De enkele omstandigheid dat partij B de voorrang genoot, belette hem niet om die remming uit te voeren.

Volgens partij A zou partij B misbruik hebben gemaakt van zijn voorrrangsrecht om een voor hem perfect voorzienbare hindernis aan te rijden en zou partij B dus aansprakelijk zijn voor het ongeval wegens het aanrijden van een voorzienbare hindernis (artikel 10.1.3° Wegcode) en het niet met de nodige voorzichtigheid het kruispunt opgereden te zijn (artikel 12.2 Wegcode).

De Politierechter te Brugge oordeelde dat partij B zeker het voertuig van partij A kon hebben zien naderen, doch volgde ons standpunt dat partij B zich er niet aan diende te verwachten dat partij A met miskenning van zijn voorrangsplicht gewoon rechtdoor zou rijden.

Een voorranghebbend voertuig moet niet proactief reageren op een gebeurlijke miskenning van de voorrang van rechts.

Vanaf het ogenblik dat partij B vaststelde dat partij A de voorrang effectief negeerde, beschikte deze niet meer over de nodige tijd en mogelijkheden om een aanrijding nog te kunnen vermijden.

Partij B werd aldus geconfronteerd met een onvoorzienbare hindernis en treft geen enkele aansprakelijkheid.

Partij A werd volledig aansprakelijk geacht voor het ongeval.

Besluit:

Heeft u recht op een aanrijding wanneer u voorrang van rechts geniet? Ja, maar…

De voorranghebbende bestuurder dient niet te anticiperen op een mogelijke negatie van de voorrang door een voorrangplichtig voertuig.

De voorranghebbende bestuurder treft evenmin enige fout wanneer hij, op het ogenblik dat hij vaststelt dat de voorrang zal worden/wordt genegeerd, over onvoldoende tijd beschikt om passend te reageren (remmen, uitwijken).

Wanneer evenwel voldoende tijdig blijkt dat de voorrang effectief genegeerd zal worden, mag van de normaal zorgvuldige bestuurder worden verwacht dat deze gepast reageert, ook al is hij voorranggerechtigd. In dit geval kan de rechtbank besluiten tot een verdeling van de verantwoordelijkheid.

Voorzichtigheid op de baan is en blijft derhalve geboden.

Lees hier het originele artikel

2020-01-25T10:46:19+00:00 25 januari 2020|Categories: Verkeersrecht|Tags: , |